STOP spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych w Gminie Międzyrzec Podlaski

grafika_petycja3.jpg

Ja, niżej podpisana/podpisany, stanowczo protestuję przeciwko planowanej budowie w naszej gminie, miejscowości Rogoźnica-Kolonia Spalarni Odpadów Medycznych i Weterynaryjnych.

Negatywnie oceniam władze naszej gminy za sposób informowania mieszkańców o planowanej budowie i realnych skutkach działania takiej spalarni. Brak informacji na ten temat w przestrzeni publicznej, to przejaw jawnego lekceważenia Nas – obywateli gminy!

Niezrozumiałym dla mnie i nieakceptowalnym społecznie jest fakt, że ta inwestycja ma powstać w bliskiej odległości od zabudowań mieszkalnych, zakładu produkującego żywność, ujęcia wody, szkoły, miasta Międzyrzec Podlaski.

Odpady medyczne i weterynaryjne są odpadami niebezpiecznymi, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze, toksyny. Są źródłem emisji śmiertelnie niebezpiecznych gazów, odorów które wywołują nowotwory, choroby krążenowo - oddechowe. Żużle i popioły pozostające po spalaniu takich odpadów, zaliczane są do grupy niebezpiecznych. Zawierają silne trucizny i związki szkodliwe szczególnie dla ludzi, roślin i zwierząt. Obecnie nie istnieje metoda całkowitego unieszkodliwiania resztek powstających w procesach spalania takich odpadów. 

Kategorycznie protestuję przeciwko wszelkim działaniom zmieniającym moje otoczenie w śmietnik!


Komitet społeczny "STOP spalarni w Gminie Międzyrzec Podlaski"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Komitet społeczny "STOP spalarni w Gminie Międzyrzec Podlaski" będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...