Stop wycince drzew na Przygodnej

STOP WYCINCE DRZEW PRZY UL. PRZYGODNEJ          

     Stanowczo sprzeciwiamy się wycince drzew przy ul. Przygodnej i takiej lokalizacji inwestycji miejskiej, która wycinkę tą powoduje.

     Ulica Przygodna i położone przy niej komunalne tereny zielone stanowią naturalne przedłużenie Parku Przygodna, który jest zdecydowanie za mały w stosunku do potrzeb mieszkańców gęsto zaludnionego Osiedla „Za Sterem” (a pamiętajmy, że proces zasiedlania osiedla nie jest jeszcze ukończony).           

     Ulica Przygodna, położony przy niej lasek i park są wykorzystywane przez nas do celów rekreacyjnych – to tutaj chodzimy na spacery, jeździmy rowerami, uprawiamy jogging, tutaj nasze dzieci bawią się wśród zieleni, z dala od spalin i hałasu.             Teren, na którym rozpoczęto wycinkę drzew, to – poza parkiem – ostatnie ogólnodostępne zielone miejsce w tej okolicy. Zniszczenie tego lasu spowoduje niepowetowaną stratę dla mieszkańców, której nie zrekompensuje nam żadna nowa inwestycja.            

     Mieszkamy na betonowym osiedlu i pobliski las jest nam niezbędnie potrzebny. Las ten:   

- oczyszcza powietrze pochłaniając dwutlenek węgla oraz filtrując pyły i toksyny,

- dorosłe drzewa dają cień, który zwłaszcza latem jest wśród betonu niezwykle pożądany, - stanowi naturalną barierę przed hałasem i spalinami z ulicy Ku Słońcu,

- sprzyja utrzymaniu właściwego poziomu wód gruntowych, co zapobiega suszy,  

- przebywanie w lesie wpływa zbawiennie na układ nerwowy – redukuje stres, relaksuje i  wycisza,

- w koronach drzew i zaroślach mieszka mnóstwo ptaków – w tym objętych ścisłą ochroną gatunkową (bogatki, modraszki, kowaliki, wróble, dzięcioł średni i inne).  

     Miasto chełpi się, że na terenie inwestycji pozostanie na pewno dąb. Jeden! W wewnętrznym atrium. Poza budynkiem ma być urządzony parking i boisko. Jest przecież oczywiste, że realizacja takiej inwestycji doprowadzi do likwidacji prawie całego zadrzewienia i las zniknie z powierzchni ziemi.            

     Miasto nie wypowiedziało się natomiast na temat sposobu dojazdu do planowanej inwestycji. Czy setki samochodów (przedszkole ma bowiem zapewniać 350 miejsc), które 4 razy dziennie (dowóz i odbiór) w newralgicznych godzinach będą próbowały włączyć się do ruchu na ul. Ku Słońcu, ma wyjeżdżać z ul. Polskich Marynarzy? Już dzisiaj, i to w okresie pandemii, stoimy tutaj 2-3 razy na światłach. Wyjazd z osiedla przy takim wzmożonym ruchu stanie się gehenną.            

     Nie wyobrażamy sobie także zapewnienia dojazdu do inwestycji ulicą Przygodną, nawet jako jednokierunkową. Ta ulica stanowi trasę spacerową - dojście do parku i powinna być wyłączona z jakichkolwiek planów komunikacyjnych.            

      Lokalizacja przedszkola w tym miejscu sprawi, że wszyscy zostaniemy oszukani, bo dzieci nie dostaną obiecywanego przedszkola w zieleni, skoro zieleń zostanie zniszczona pod budowę przedszkola, zaś mieszkańcy stracą coś bardzo cennego – możliwość przebywania w ostatnim zielonym miejscu wolnym od spalin i hałasu. Jak ważne są takie miejsca przekonaliśmy się w czasie pandemii na własnej skórze.            

      Ostatnio własnymi siłami posprzątaliśmy las dla nas samych, bo Miasto również się tym nie interesuje. W Szczecinie odprowadzamy podatki i mamy prawo oczekiwać, że władza, którą wybraliśmy będzie realizować nasze potrzeby. Tymczasem Miasto nie przeprowadziło żadnych konsultacji społecznych i nie pytając mieszkańców o opinię, postawiło nas przed faktem dokonanym. Nadmienić także należy, że w toku jest postępowanie prokuratorskie dotyczące niezgodnej z prawem wycinki drzew na przedmiotowym terenie.            

      Wnosimy zatem o zaniechanie wycinki drzew i zmianę lokalizacji planowanej inwestycji.            

      Ponadto domagamy się odtworzenia zniszczonych nasadzeń oraz objęcia terenu zasięgiem porządkowania i wywozu śmieci, a także ustawienia pojemników na śmieci przy ul. Przygodnej.                        

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Paweł do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...