STOP ZANIECZYSZCANIU RZEKI KWISA PRZEZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Wnosimy o natychmiastowe odwołanie decyzji podpisanej przez Panią Edytę Wilczacką, dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie Wody z dnia 02.01.2023 r., udzielającej na rzecz Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z kanalizacji do rzeki Kwisa.

Pani dyrektor nie uwzględniła nawet miernika odpływu ścieków do celów monitoringu, co jest kompletnym zaniedbaniem

Rzeka Kwisa to jedna z najczystszych rzek w regionie. Zatrzymajmy kolejną katastrofę ekologiczną!

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Lechosław do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...