Stop galerii handlowej pomiędzy Jarotami a Nagórkami!

Szanowni Radni!

My, mieszkańcy Olsztyna, składamy wniosek o odrzucenie w całości przygotowanego przez Urząd Miasta projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Nagórkami i Jarotami w Olsztynie.

Urząd Miasta, pomijając zdanie mieszkańców opracował dokument, który uwzględnia przede wszystkim interesy inwestora. Co więcej, plan jest niezwykle ogólny i nie został poprzedzony żadnymi analizami (przede wszystkim ekonomicznymi i transportowymi), wskutek czego nie spełnia podstawowych standardów, które powinny zostać zachowane podczas planowania rozwoju obszarów miejskich. Zagospodarowanie terenów pomiędzy Nagórkami a Jarotami według planu przygotowanego przez Urząd Miasta przyczyni się do utraty przez mieszkańców bardzo ważnych terenów rekreacyjnych, spotęgowania ruchu ulicznego, a także wpłynie negatywnie na lokalną przedsiębiorczość. W konsekwencji plan może doprowadzić do ucieczki mieszkańców poza miasto oraz do pogorszenia się sytuacji ekonomicznej wielu olsztynian. Taki plan nie spełnia naszych oczekiwań.

Potrzebujemy przestrzeni rekreacyjnej, wypoczynkowej i sportowej, potrzebujemy parku, ogólnodostępnych obiektów sportowych, dróg rowerowych i pieszych. Nie jesteśmy przeciwko obiektom handlowym i usługowym. Ale chcemy, aby w Olsztynie pojawiali się inwestorzy, którzy faktycznie przyczynią się do rozwoju miasta i będą oferować atrakcyjne miejsca pracy. Budowa kolejnej galerii handlowej pogłębi jedynie problemy ekonomiczne Olsztyna.

To co powstanie na tym terenie będzie oddziaływało nie tylko na najbliższą okolicę, ale, co ważniejsze, na funkcjonowanie całego miasta.

Dlatego też, domagamy się stworzenia od podstaw nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla omawianego terenu.

Domagamy się udziału w tym procesie. Obecnie obowiązujące procedury są niewystarczające i niejasne dla przeciętnego obywatela. Chcemy otwartej dyskusji na temat przyszłości tego terenu. Mamy określone oczekiwania względem niego i względem całego miasta.

Chcemy nie tylko dyskutować, chcemy również by Nasze oczekiwania znalazły odzwierciedlenie w treści nowego planu.

Oto lista naszych oczekiwań:

  • odrzucenie w całości projektu MPZP
  • stworzenie nowego planu przy szerokim udziale obywateli, poprzez rozmowy z nimi, przeprowadzenie ankiet bezpośrednich, organizację warsztatów i stworzenie planu wstępnego
  • ponowna ocena planu wstępnego przez obywateli
  • ogłoszenie otwartego konkursu planistycznego na bazie planu wstępnego
  • wybór najlepszej pracy przez obywateli

 

Plan przygotowany razem z mieszkańcami to dobry plan. 

Wierzymy, że jesteście Państwo takiego samego zdania i dlatego liczymy na spełnienie naszych oczekiwań.

 

 

Poniżej linki do relacji prasowych:

 

 

 

 


Forum Rozwoju Olsztyna    Skontaktuj się z autorem petycji