Strajk artystów

Powstała petycja ma na celu przywrócenie dawnego systemu nauki w szkołach artystycznych, (plastyczne, muzyczne itp.) według którego po dwóch latach nauki w szkole artystycznej  następuje zmniejszenie ilości godzin przedmiotów ogólnokształcących (w tym wypadku chemii i fizyki) oraz zastąpienie ich zajęciami z wybranej specjalizacji. 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Magda Popiołek do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...