Strajk artystów

Powstała petycja ma na celu przywrócenie dawnego systemu nauki w szkołach artystycznych, (plastyczne, muzyczne itp.) według którego po dwóch latach nauki w szkole artystycznej  następuje zmniejszenie ilości godzin przedmiotów ogólnokształcących (w tym wypadku chemii i fizyki) oraz zastąpienie ich zajęciami z wybranej specjalizacji. 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Magda Popiołek będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...