Szpital ATTIS musi zostać!

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni groźbą likwidacji publicznego Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w związku z brakiem kontraktów w zakresie leczenia szpitalnego od dnia 1 kwietnia 2018 r. oraz w zakresie leczenia ambulatoryjnego od dnia 1 lipca 2018 r.

Nowoutworzony Zakład Onkologii Kobiecej mimo pozytywnych ocen uzyskanych od wszystkich organizacji i instytucji zajmujących się problematyką onkologii kobiecej oraz rekomendacji Ministerstwa Zdrowia, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia odmawia zakontraktowania świadczeń onkologicznych, które mogłyby być realizowane w doskonale przygotowanym do tego Zakładzie Onkologii Kobiecej w Centrum ATTIS. W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne i dostęp do kompleksowego leczenia onkologicznego stanowczo domagamy się zawarcia przez NFZ umowy na świadczenia w zakresie onkologii kobiecej w Centrum ATTIS.

MOW NFZ uchylając się od zawarcia kontraktów poprzez nieogłaszanie konkursów na świadczenia w zakresie lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego uniemożliwi leczenie tysięcy pacjentów. Brak kontraktów z MOW NFZ nieuchronnie doprowadzi do likwidacji Centrum ATTIS i 280 miejsc pracy.

Domagamy się od NFZ dalszego finansowania działalności leczniczej przez publiczne Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. we wszystkich realizowanych zakresach szpitalnych i ambulatoryjnych, finansowania gwarantującego godne wykonywanie świadczeń zdrowotnych.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Kamil Giemza do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook