Szpital ATTIS musi zostać!

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni groźbą likwidacji publicznego Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w związku z brakiem kontraktów w zakresie leczenia szpitalnego od dnia 1 kwietnia 2018 r. oraz w zakresie leczenia ambulatoryjnego od dnia 1 lipca 2018 r.

Nowoutworzony Zakład Onkologii Kobiecej mimo pozytywnych ocen uzyskanych od wszystkich organizacji i instytucji zajmujących się problematyką onkologii kobiecej oraz rekomendacji Ministerstwa Zdrowia, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia odmawia zakontraktowania świadczeń onkologicznych, które mogłyby być realizowane w doskonale przygotowanym do tego Zakładzie Onkologii Kobiecej w Centrum ATTIS. W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne i dostęp do kompleksowego leczenia onkologicznego stanowczo domagamy się zawarcia przez NFZ umowy na świadczenia w zakresie onkologii kobiecej w Centrum ATTIS.

MOW NFZ uchylając się od zawarcia kontraktów poprzez nieogłaszanie konkursów na świadczenia w zakresie lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego uniemożliwi leczenie tysięcy pacjentów. Brak kontraktów z MOW NFZ nieuchronnie doprowadzi do likwidacji Centrum ATTIS i 280 miejsc pracy.

Domagamy się od NFZ dalszego finansowania działalności leczniczej przez publiczne Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. we wszystkich realizowanych zakresach szpitalnych i ambulatoryjnych, finansowania gwarantującego godne wykonywanie świadczeń zdrowotnych.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Kamil Giemza do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook