TAK dla AUTOSTRADY A4 W NOWYM ŚLADZIE, NIE dla A4 W STARYM ŚLADZIE

Do: Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53 00 - 874 Warszawa    

 

TAK dla AUTOSTRADY A4 W NOWYM ŚLADZIE, NIE dla A4 W STARYM ŚLADZIE

Działając w interesie społeczności my niżej podpisani, w imieniu dobra wspólnego mieszkańców Dolnego Śląska i regionu, niniejszym składamy petycję celem wyrażenia zdecydowanego sprzeciwu rozbudowy autostrady A4 w wariancie 1 tj. stary ślad oraz wskazujemy konieczność budowy autostrady A4 w nowym śladzie.

Dnia 01.03.2023 na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych - Zakres A4 za wariant najkorzystniejszy uznano wariant 1 tj. stary ślad. Za wariant alternatywny uznano wariant 2.1. Decyzja została wydana w oparciu o analizę wielokryterialną, jednakże po przeanalizowaniu dokumentów analiza ta zawiera sporo rażących błędów, na podstawie których wnioskowanie nie przebiegło poprawnie, a więc sformułowano mylną rekomendację. Do niniejszej petycji załączamy informację zawierającą wskazane błędy, która również trafiła do GDDKiA oddział we Wrocławiu.

Zależy nam, aby inwestycja tak ważna dla kraju była inwestycją opłacalną i przede wszystkim spełniającą swój cel główny jakim jest zwiększenie swobody ruchu na autostradzie A4 i poprawa bezpieczeństwa kierowców przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów społecznych i gospodarczych. Wybór wariantu 1, tj. rozbudowy A4 w starym śladzie nie spełnia tych warunków, co również potwierdza wykonana na zlecenie GDDKiA analiza wielokryterialna.

W związku z powyższym, w imieniu podpisanych pod tą petycją mieszkańców, protestujemy przeciwko rozbudowie autostrady A4 w wariancie 1 tj. stary ślad i apelujemy, aby budowa autostrady A4 była wykonana w nowym śladzie.    


Mieszkańcy gminy Kąty Wrocławskie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Mieszkańcy gminy Kąty Wrocławskie będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...