TAK dla kładki przy Technoparku

Sz.P.Piotr Krzystek

Prezydenta Miasta Szczecin

 

Szanowny Panie Prezydencie,  

Jako mieszkańcy zwracamy się do Pana o podjęcie rozmów z PKP PLK w celu wypracowania wspólnej koncepcji i budowy przejścia pieszego przez tory kolejowe, które połączyłoby ul. Chopina z ul. Cyfrową na wysokości Parku Karpińskiego.

Jako mieszkańcy uważamy, że intensywność ruchu pieszego w tym miejscu pomimo zakazu jest tak duża, że należy to miejsce „ucywilizować” w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych przechodzących przez tory. To przejście jest wykorzystywane przez okolicznych mieszkańców w celu dostępu do terenu zielonego, ale też w celu skrócenia drogi dotarcia do śródmieścia Szczecina.

Na dzień dzisiejszy widać po „wydeptanej” ścieżce jak popularny jest to szlak pieszy i zamiast wprowadzać kolejne bariery i zakazy należałoby wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców i stworzyć w tym miejscu bezpieczne i legalne przejście piesze. W naszej opinii najlepsza byłaby kładka nad torami o czym mówi dopiero co przyjęty dokument Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Z.A.07, gdzie jest mowa o wykształceniu „bezkolizyjnego przejścia pieszego nad linią kolejową do śródmieścia”.

Jeśli jednak nastąpiłby problem z zabezpieczenie wystarczających środków finansowych na realizację takiego zadania w naszej opinii można zbudować po dwóch stronach podjazdy lub schody, a na torach szlabany i sygnalizację świetlną, które informowałby o niebezpieczeństwie związanym z nadjeżdżającym składem pociągu co zmniejszyłoby koszty realizacji przejścia pieszego.  

Dlatego zwracamy się do Pana aby nie zwlekać i już teraz podjąć wspólne działania z PKP PLK w kierunku budowy kładki lub innej formy przejścia pieszego przez wspomniany odcinek torowiska.

 przejście_technopark.jpg


Andrzej Radziwinowicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Andrzej Radziwinowicz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...