TAK dla kanalizacji i wodociągów

Do: Parlament RP

My niżej podpisani wzywamy polskiego ustawodawcę do ustanowienia takich przepisów prawa lub znowelizowania już istniejących, które przyspieszą i ograniczą trudności przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Polski. Wzywamy, aby działania te zostały podjęte niezwłocznie przez polski Parlament. W pełni popieramy działania i kierunki Inicjatywy TAK dla kanalizacji i wodociągów zmierzające do przedstawienia takich rozwiązań legislacyjnych, które przyspieszą budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Polsce.


Paweł Lenarczyk, Inicjatywa TAK dla kanalizacji i wodociągów    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Paweł Lenarczyk, Inicjatywa TAK dla kanalizacji i wodociągów będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...