TAK dla parku przy Cukrowej

Sz.P. Piotr Krzystek                                                                           

Prezydent Miasta Szczecin

 

 

Szanowny Panie Prezydencie,

jako mieszkańcy Szczecina pragniemy zwrócić uwagę na brak terenów zielonych na Gumieńcach, w okolicach ul. Cukrowej. Dlatego zwracamy się z postulatem stworzenia takiego terenu na działkach 7/3, 7/4, 7,6, 7/7, 7/8 i 7/9 ob. 2124.

link: http://host1.home.pl/cukrowapark-mapka-petycja.jpg

Nie zgadzamy się na przeznaczenie tych działek na cele inwestycyjne, jak zadecydował Pan w 2019 roku. W naszej opinii są to tereny, które powinny zostać zagospodarowane na cele społeczne. Dzięki rosnącym tam drzewom, nawet bez wykonania pełnej  i kosztownej rewitalizacji, są w stanie zaspokoić potrzeby okolicznych mieszkańców w zakresie rekreacji i mogą stanowić tzw. kolejne zielone płuco miasta.

Cieszy nas fakt, że w Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego został uwzględniony nasz postulat dotyczący stworzenia zieleni urządzonej (obszar ZG. 28). Jednak uważamy teren ten wymaga konkretnego umiejscowienia.

Zaplanowanie i utworzenie terenu zielonego na wyżej wspomnianych przez nas działkach jest istotne, ponieważ są one zlokalizowane blisko zabudowań mieszkalnych i szlaków komunikacyjnych. Jest to teren na którym są już stare i wysokie drzewa dające cień, przeciwdziałające powstawaniu wysp ciepła, filtrujące szkodliwe pyły z atmosfery, a przede wszystkim wpływające pozytywnie na samopoczucie ludzi. Należy też nadmienić, że jest to jeden z ostatnich terenów Gminy miasta Szczecin w okolicy, gdzie możliwa jest realizacja zadań o charakterze społecznym.

Zdajemy sobie sprawę, że budżet miasta jest w tej chwili w słabszej kondycji finansowej, dlatego w pierwszej kolejności postulujemy o:

·   zmianę przeznaczenia tych działek z celu inwestycyjnego na tereny zielone

·   wytyczenie dokładnego obszaru terenu zielonego,

·   uprzątnięcie terenu i wykonanie pielęgnacji istniejącej zieleni,

·   wytyczenie alejek pieszych.

W dalszej kolejności, jeżeli pozwoli na to kondycja finansowa miasta Szczecin, należałoby pomyśleć o wzbogacenie terenu o małą architekturę i plac zabaw.

Park_Cukrowa1.jpg

 cukrowapark-mapka-petycja.jpg


Andrzej Radziwinowicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Andrzej Radziwinowicz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )