TAK dla parku przy Cukrowej

Sz.P. Piotr Krzystek                                                                           

Prezydent Miasta Szczecin

 

 

Szanowny Panie Prezydencie,

jako mieszkańcy Szczecina pragniemy zwrócić uwagę na brak terenów zielonych na Gumieńcach, w okolicach ul. Cukrowej. Dlatego zwracamy się z postulatem stworzenia takiego terenu na działkach 7/3, 7/4, 7,6, 7/7, 7/8 i 7/9 ob. 2124.

link: http://host1.home.pl/cukrowapark-mapka-petycja.jpg

Nie zgadzamy się na przeznaczenie tych działek na cele inwestycyjne, jak zadecydował Pan w 2019 roku. W naszej opinii są to tereny, które powinny zostać zagospodarowane na cele społeczne. Dzięki rosnącym tam drzewom, nawet bez wykonania pełnej  i kosztownej rewitalizacji, są w stanie zaspokoić potrzeby okolicznych mieszkańców w zakresie rekreacji i mogą stanowić tzw. kolejne zielone płuco miasta.

Cieszy nas fakt, że w Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego został uwzględniony nasz postulat dotyczący stworzenia zieleni urządzonej (obszar ZG. 28). Jednak uważamy teren ten wymaga konkretnego umiejscowienia.

Zaplanowanie i utworzenie terenu zielonego na wyżej wspomnianych przez nas działkach jest istotne, ponieważ są one zlokalizowane blisko zabudowań mieszkalnych i szlaków komunikacyjnych. Jest to teren na którym są już stare i wysokie drzewa dające cień, przeciwdziałające powstawaniu wysp ciepła, filtrujące szkodliwe pyły z atmosfery, a przede wszystkim wpływające pozytywnie na samopoczucie ludzi. Należy też nadmienić, że jest to jeden z ostatnich terenów Gminy miasta Szczecin w okolicy, gdzie możliwa jest realizacja zadań o charakterze społecznym.

Zdajemy sobie sprawę, że budżet miasta jest w tej chwili w słabszej kondycji finansowej, dlatego w pierwszej kolejności postulujemy o:

·   zmianę przeznaczenia tych działek z celu inwestycyjnego na tereny zielone

·   wytyczenie dokładnego obszaru terenu zielonego,

·   uprzątnięcie terenu i wykonanie pielęgnacji istniejącej zieleni,

·   wytyczenie alejek pieszych.

W dalszej kolejności, jeżeli pozwoli na to kondycja finansowa miasta Szczecin, należałoby pomyśleć o wzbogacenie terenu o małą architekturę i plac zabaw.

Park_Cukrowa1.jpg

 cukrowapark-mapka-petycja.jpg


Andrzej Radziwinowicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Andrzej Radziwinowicz będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...