Uchrońmy Przed Wycinką Lasy Nieporęckie

petcyja_foto.jpg

Do: Nadleśnictwa Jabłonna, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Warszawa, Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 

Szanowni Państwo,

Lasy Nadleśnictwa Jabłonna sąsiadujące z Zalewem Zegrzyńskim i rozciągające się na wschód od Nieporętu to obszary niezwykle cenne społecznie i z pewnością zasługujące na ocalenie.

Obszary te należą do Leśnego Kompleksu Promocyjnego, a ich jakość krajobrazu jest istotnie zależna od prowadzonej tam gospodarki leśnej.

Z roku na rok tereny te są coraz chętniej odwiedzane przez mieszkańców okolicznych miast, wsi, przez działkowiczów. Jest to też miejsce odpoczynku warszawiaków. Wokół Zalewu Zegrzyńskiego jest kilka ośrodków wypoczynkowych, które przyciągają turystów. Korzystają oni chętnie nie tylko z jeziora, ale też z okolicznych lasów.

Poprowadzone są tu szlaki rowerowe i piesze, dzięki którym możliwy jest aktywny odpoczynek przez cały rok. Jesienią lasy licznie odwiedzają grzybiarze. Z dróg leśnych korzystają też osoby jeżdżące konno. W tutejszych lasach można spotkać wiele gatunków zwierząt: sarny, łosie, lisy, dziki, zające, rozmaite ptactwo, w tym rzadkie gatunki jak dudek, dzięcioł czarny, bocian czarny. W środku lasu (na północ od wsi Beniaminów) znajdziemy jeziorka zamieszkiwane przez bobry.

Niestety PUL na lata 2019-2028 przewiduje intensywne wycinki, mimo że są to lasy ochronne. W wielu wydzieleniach zaplanowana jest rębnia zupełna (Ib). Dotyczy to borów sosnowych, około 120-140-letnich, co klasyfikuje je jako starodrzew. Na wyciętych obszarach sadzone są sosnowe monokultury. Taki las przez wiele dekad nie będzie miał szans spełniać roli, jaką teraz pełni starodrzew. Las traci walory terapeutyczne. Przestaje być miejscem, gdzie można schronić się przed upałem w czasie spaceru czy wycieczki rowerowej.

Lasy te stanowią nie tylko ważny obszar rekreacyjny dla okolicznych, i nie tylko, mieszkańców. Jest to też obszar ochronny wokół Warszawy, będący częścią naturalnego pierścienia lasów.

Biorąc pod uwagę wielką wartość rekreacyjną, społeczną tutejszych lasów, wnioskujemy o:

  • wstrzymanie działań gospodarczych do zakończenia prac grup stolikowych Ogólnopolskiej Narady O Lasach przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska i uzyskania nowych kryteriów działań gospodarczych;
  • odejście od wycinek wszelkich starodrzewów na naszym terenie, jako szczególnie cennych przyrodniczo i krajobrazowo oraz klimatotwórczo;
  • uznanie ww. obszarów za szczególnie cenne społecznie, wchodzące w skład planowanego Zielonego Pierścienia Warszawy.

 

Dodatkowe informacje

Nadleśnictwo Jabłonna, Leśnictwo Białobrzegi
Miejscowości: Białobrzegi, Dąbkowizna, Beniaminów, Rynia, Borki, Rejentówka, Załubice

Typ: Lasy ochronne
Kategoria ochronności: glebochronne (dane z bdl.lasy.gov.pl)

Przeważające gatunki: sosna, brzoza, dąb, jałowiec
Wiek: ~140 lat (sosny), ~80-100 lat (brzozy, dęby)
Typ siedliska: bór świeży, bór mieszany świeży, las mieszany wilgotny (Parów Karaski)


Kamila z inicjatywy Lasy Nieporęckie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Kamila z inicjatywy Lasy Nieporęckie będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Upoważniam Kamila z inicjatywy Lasy Nieporęckie do przekazania informacji podanych przeze mnie w tym formularzu następującym stronom:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...