Udostępnianie arkuszy

 

**Petycja o Poparcie Inicjatywy Dotyczącej Udostępniania Arkuszy Egzaminacyjnych z Języka Polskiego Jako Obcego Po Każdym Egzaminie**

Drodzy Sympatycy i Wspierający Edukację,

Jako osoba przygotowująca się do egzaminu z języka polskiego jako obcego, napotkałem znaczące trudności związane z niedostatecznym dostępem do rzetelnych materiałów przygotowawczych. Obecnie dostępne arkusze próbne na oficjalnych stronach nie odzwierciedlają faktycznego poziomu trudności egzaminów, co uniemożliwia skuteczne i adekwatne przygotowanie.

Niniejszym zwracam się z prośbą o poparcie inicjatywy mającej na celu zobligowanie odpowiednich instytucji do udostępniania arkuszy egzaminacyjnych bezpośrednio po przeprowadzonych sesjach egzaminacyjnych oraz arkuszy z poprzednich lat. Takie działanie znacząco zwiększy przejrzystość i skuteczność procesu nauki, umożliwiając każdemu kandydatowi rzetelne przygotowanie do egzaminu.

Jesteśmy przekonani, że dostęp do pełnych arkuszy egzaminacyjnych pozwoli lepiej zrozumieć wymagania egzaminacyjne, co jest kluczowe dla uczciwej oceny umiejętności językowych. Jest to krok niezbędny dla zapewnienia równych szans wszystkim uczestnikom egzaminu i podniesienia ogólnego standardu edukacji językowej.

Prosimy o złożenie swojego podpisu pod tą petycją, aby wesprzeć naszą inicjatywę i przyczynić się do poprawy jakości i dostępności materiałów edukacyjnych. Razem możemy wpłynąć na pozytywne zmiany i pomóc przyszłym pokoleniom efektywniej osiągać swoje cele edukacyjne.

Z poważaniem,
Ewa Zagorowska 

CEO szkoły polski po polsku


Polski po Polsku - Ewa Zagorowska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Polski po Polsku - Ewa Zagorowska będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Numer telefonu nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...