Umożliwienie uczniom uczestnictwa online w lekcjach podczas kwarantanny

Mając na uwadze fakt pojawiania się kolejnych fal zachorowań na Covid 19 i częstymi nieobecnościami w szkole w związku z nakładanym obowiązkiem odbycia kwarantanny, zwracamy się z wnioskiem o umożliwienie uczestnictwa dzieci - uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ładach, przebywających na kwarantannie, w lekcjach prowadzonych stacjonarnie, za pośrednictwem platformy Teams. Korzystając z takiej możliwości dzieci:

 

- uczestniczą w zajęciach,

- wiedzą jaki obecnie realizowany jest program, 

- co jest zadane.  

 

Po stronie nauczycieli wymaga to tylko zalogowania się na Platformę i umożliwienie połączenia dziecka na danej lekcji.  

 

Poza powyższymi aspektami, jest tu równie istotny element utrzymania przez dziecko systematycznej pracy dydaktycznej, jak również minimalizację zaległości, wynikającej z obowiązku kwarantanny.  

 

Zwracamy się z wnioskiem do Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ładach, Pani Mgr Ireny Uszyńskiej o umożliwienie dzieciom zdalnej nauki w związku z nałożonym obowiązkiem kwarantanny w trakcie stacjonarnych zajęć danej klasy.


Marzena Kamińska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marzena Kamińska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.




Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...