Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - Utworzenie stałej komunikacji publicznej w linii starej trasy tramwaju 46 na trasie Łódź - Ozorków.

20211011_124613-1.jpg W imieniu zainteresowanych mieszkańców Gminy Miasto Zgierz oraz Gminy Zgierz zwracamy się z petycją o podjęcie działań mających na celu utworzenie stałej komunikacji publicznej w linii starej trasy tramwaju 46 na odcinku od Łodzi, przez Zgierz do Ozorkowa.                

 Obawiamy się, że po uruchomieniu tramwaju 45 zlikwidowana będzie tymczasowa komunikacja zastępcza Z46. Obecnie jest to główny sposób komunikacji publicznej dla mieszkańców Zgierza (dzielnice Stare Miasto, Proboszczewice), Gminy Zgierz, Ozorków i Miasta Ozorków.

    Prosimy aby wzięto pod uwagę, że młodzież uczęszczająca do szkoły w Słowiku i SP10 w Proboszczewicach może dotrzeć do placówek tylko linią Z46. Podobnie wygląda sytuacja z licealistami i studentami dojeżdżającymi do Zgierza czy Łodzi. Oczywiście większość pasażerów to osoby dojeżdżające do pracy. Również osoby starsze korzystają z tej komunikacji aby zrobić zakupy, dotrzeć do lekarza, apteki, na działkę lub do urzędu.

Obecna forma transportu sprawdza się ponieważ, podróżuje nią wiele osób i jest to jedyna forma transportu na linii Łódź – Zgierz – Ozorków dla osób niezmotoryzowanych. Jednak ma też minusy tj.: korki, opóźnienia, brak zatoczek na przystanki, nadal brak wiat.

    Biorąc pod uwagę, że obecnie na świecie stawia się na publiczne a jednocześnie ekologiczne środki transportu wydaje się uzasadnione zaplanowanie budowy tramwaju w wydzielonym pasie drogi 91 ze ścieżką dla rowerów i pieszych na poboczach bądź autobus elektryczny poruszający się buspasem lub inne multimodułowe rozwiązanie transportu publicznego uwzględniające potrzeby mieszkańców tzw. miasto 15 minutowe.

    Dla uzyskania lepszego obrazu problemu naszym zdaniem warto by zbadać jak wiele osób korzysta z linii Z46 (zwłaszcza w tzw. godz. szczytu tzn. 6.00-9.00, 14.00-18.00), jak bardzo jest ona potrzebna!

W ostatnich latach Gmina i Miasto Zgierz prężnie się rozwijają – powstają nowe kompleksy przemysłowe, np. ten znajdujący się przy drodze 91 w miejscowości Lućmierz. Nie jest to niestety teren przystosowany dla osób niezmotoryzowanych – nie ma przystanku autobusu Z46, brak jest chodników.

    Z powyższym wiąże się również inna bardzo ważna kwestia.  

   Bez decyzji dotyczącej dalszych losów linii tramwajowej 46 nie można w żaden sposób realizować inwestycji w pasie drogi nr 91. Wszystkie wnioski mieszkańców oraz ewentualne prace własne GDDKiA są odsuwane w czasie ze względu na nieuregulowany stan pasa dotychczasowego torowiska.  

    Dzięki decyzji jaki to będzie środek transportu, nareszcie możliwe będzie zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej, chodników, ścieżki rowerowej z Ozorkowa przez Zgierz do Łodzi, sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach  przy szkołach, czyli drogi przyjaznej dla okolicznych mieszkańców a nie wykluczającej ruch inny niż przejeżdżających samochodów.                                                                                                                                        

                                                                                                                            

W imieniu mieszkańców


Sławomir Wosiecki    Skontaktuj się z autorem petycji