Lista mieszkańców popierających, aby Urzędnicy Warszawskiego Ratusza podróże służbowe odbywali na rowerach.

Zwracamy się z apelem do Rady Warszawy oraz Władz Miasta Stołecznego Warszawy, aby zobowiązać Stołecznych urzędników do odbywania podróży służbowych na rowerze.

W ślad za promowaną przez Warszawski Ratusz polityką wymuszającą, a nie zachęcającą do przesoadania się mieszkańców na rower - proponujemy, aby w okresie wiosenno-jesiennym - wysocy rangą urzędnicy Stołecznego Ratusza (Prezydent, Wiceprezydenci, Dyrektorzy Biur, Dyrektorzy jednostek) odbywali co najmniej 20% podróży służbowych na rowerze. 

Jeżeli władze Warszawy planują walczyć o ekologiczną stolicę, czysty transport i promować zdrowy tryb życia, uważamy, że teoria powinna iść w parze z praktyką – Stołeczni urzędnicy muszą zatem dać przykład, że promowana przez nich polityka jest realna i praktyczna dla każdego. 

Liczymy, iż od 2024 roku Warszawscy urzędnicy przynajmniej w okresie wiosenno-jesiennym przesiądą się na rowery. 


Ernest Kobyliński ; Marek Borkowski - Radni Dzielnic Praga-Północ i Praga-Południe m.st. Warszawy    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Ernest Kobyliński ; Marek Borkowski - Radni Dzielnic Praga-Północ i Praga-Południe m.st. Warszawy do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...