Utworzenie stałego przejścia granicznego w Porcie LotniczymLublin

My, niżej podpisani mieszkańcy Województwa Lubelskiego, zwracamy się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o podjęcie decyzji o utworzeniu "stałego przejścia granicznego" w Porcie Lotniczym Lublin (PLL). Brak takiej decyzji Ministerstwa utrudnia otwieranie nowych połączeń lotniczych do wielu miast w Europie.


Społeczna Inicjatywa Samorządowa    Skontaktuj się z autorem petycji