W obronie zespołu św. Ducha - kościoła, klasztoru, szpitala, cmentarza z XIII/XIV w. - w Toruniu

My niżej podpisani przewodnicy miasta Torunia zwracamy się do Wszystkich Szanownych Decydentów o podjęcie odpowiednich decyzji i uszanowanie odkryć archeologicznych związanych z zespołem św. Ducha z XIII/XIV wieku. Zespołu św. Ducha, który składał się z kościoła, klasztoru, szpitala i cmentarza, którego początki sięgają początków miasta Torunia i który trwał, oddziaływał na życie miasta przez 400 lat, aż do połowy XVII w. 

Zwracamy się o rozważenie udostępnienia dla mieszkańców i turystów dokonanych odkryć, które byłyby niewątpliwą atrakcją turystycznyczną, dodatkowym magnesem przyciągającym do Torunia gości z Polski i ze świata, oraz miejscem edukacji historycznej - na temat początków grodu Kopernika, lokacji miasta, dziejów zakonów - krzyżaków i benedyktynek, handlu wiślanego, szpitalnictwa średniowiecznego etc.   

Zwracamy się z apelem o przeprowadzenie kompleksowych badań archeologicznych i zaprzestanie jakichkolwiek działań, które w sposób nieodwracalny mogłyby zniszczyć odkryte zabytki i uniemożliwić w przyszłości powstanie w tym miejscu muzeum / ekspozycji, które mogłoby działać tak doskonale tak jak choćby działają obecnie Podziemia Rynku w Krakowie - radzimy zapoznać się z ekspozycją. Zespół Staromiejski Torunia wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO - godzien jest powstania również takiego miejsca jakie posiada Kraków, tym bardziej, że nadarzyła się rzadka i niespotykana ku temu okazja na skalę nie tylko ogólnopolską.

Zwracamy się z apelem o NATYCHMIASTOWE wstrzymanie prac, przy bramie św. Ducha, nad budową kolektora ściekowego, który ma powstać w miejscu odkryć archeologicznych - palisady i murów klasztornych, licznych pochówków (cmentarza), brukowanej drogi - sprzed kilkuset lat. Kolektor ww. winien powstać w innym miejscu.

Do wiadomości:

Prezydent Miasta Torunia

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Radni Miasta Torunia

Radni Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Generalny Konserwator Zabytków

Wojewódzki Konserwator Zabytków

Miejski Konserwator Zabytków

etc.


Przewodnicy miasta Torunia    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Przewodnicy miasta Torunia będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...