W sprawie zrezygnowania z używania jednorazowego plastiku w Urzędzie Miasta Żary jedn. miejskich oraz rozpoczęcia akcji eduk.

Partia Zieloni Żary - Lubuskie; Koło Partii Zieloni w Żarach www.partiazieloni.pl 
Żary, 27 czerwca 2019
 
Sz.P.
 
Danuta Madej Burmistrz Miasta Żary
Przewodniczący Rady Miasta Żary Marian Popławski
Rada Miasta Żar
 
W sprawie zrezygnowania z używania jednorazowego plastiku oraz rozpoczęcia akcji edukacyjnej dotyczącej tego problemu
Szanowny Pani Burmistrz, Panie Przewodniczący, Szanowne Radne i Radni Miasta Żary

Zwracamy się do Państwa z apelem w sprawie zaprzestania używania jednorazowych, plastikowych i styropianowych opakowań, naczyń, sztućców i plastikowych butelek w instytucjach miejskich, spółkach oraz podczas wydarzeń współfinansowanych przez miasto Żary. Apelujemy aby zakaz ten obejmował również podmioty zewnętrzne, których działalność jest finansowana z budżetu miasta.

Wnosimy również o rozważenie zminimalizowania wykorzystywania plastiku w gadżetach reklamowych miasta oraz przeprowadzenia przeglądu dostawców urzędu i wybór, stosujących dla swoich produktów opakowania inne niż plastikowe.
Polska jest szóstym krajem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ilość zużycia plastiku. Toniemy w plastiku jednorazowego użytku. 90% wyprodukowanego tworzywa nigdy nie poddano recyklingowi. Raz uwolniony do środowiska, zostanie tam nawet i 1000 lat oddziaływując negatywnie na życie ludzi i zwierząt.
Segregowanie odpadów to obowiązek wszystkich obywateli, ale wiemy już, że sam recykling nie wystarczy. Musimy ograniczyć produkcję i używanie plastiku. Możemy to zrobić już dziś. Dzięki Państwu działaniom!
Problem plastiku to nie tylko widoczne w przestrzeni miejskiej jednorazowe butelki, kubki czy słomki, które czasami możemy po prostu sprzątnąć. Śmieci nie znikają magicznie po przekroczeniu bram wysypiska.
Plastik do którego wyprodukowania potrzebna jest m.in. ropa naftowa, rozkładając się, zanieczyszcza nawet powietrze, którym oddychamy. Różnego rodzaju tworzywa sztuczne, które w każdej sekundzie trafiają do naszego środowiska zanieczyszczają również i wodę. Ich rozkładające się mikrocząsteczki z pomocą kanalizacji i ścieków dostają się do oczyszczalni ścieków, które nie są zdolne do wyeliminowania tych cząstek w procesie uzdatniania brudnej wody miejskiej.
Tworzywa sztuczne trafiają również rowami na pola, i są nieświadomie przetwarzane przez rolników. Ostatecznie wszystko spływa do mórz i oceanów.
Naukowcy zwracają uwagę, że plastik trafia do przewodu pokarmowego praktycznie wszystkich zwierząt. Plastik obecny w wodzie, rybach, owocach morza trafia do przewodu pokarmowego człowieka wpływając niekorzystnie na jego zdrowie. Już dziś Bałtyk to jedno z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. Chrońmy naszą piękną Wisłę, nasze morze, oceany i Ziemię, dbajmy o zdrowie płocczan oraz mieszkańców naszego globu.
Od 1 maja Wałbrzych, jako pierwsze miasto w Polsce i jedno z pierwszych w Europie, wprowadzi całkowity zakaz używania plastiku na dotowanych przez miasto imprezach. W jego ślady idą Gdynia i Kraków, a kilka dni temu burmistrz Nowego Jorku podpisał identyczny zakaz dotyczący tamtejszych jednostek miejskich.
Już dziś mamy możliwość wyboru. Plastik nie jest jedynym rozwiązaniem. Zamiast kupować przedmioty jednorazowego użytku wykonane z uciążliwych materiałów takich jak plastik czy styropian możemy zastąpić je takimi, które rozkładają się kilkadziesiąt razy szybciej lub nadają do łatwego recyklingu lub wielokrotnego użytku.

Apelujemy aby akcja #Żarybezplastiku była nie tylko odgórnym nakazem dla jednostek miejskich i podmiotów z nią związanych ale i równocześnie stała się akcją edukacyjną, której mogłoby towarzyszyć np stworzone na ten cel logo, którym oznaczane będą liczne miejskie imprezy. Na słupach ogłoszeniowych, billboardach i innych nośnikach informacji będących w posiadaniu UMP mogłyby pojawiać się np informacje zachęcające mieszkańców do zmiany ich przyzwyczajeń i uświadamiające im dlaczego warto to robić.

Warto również pomyśleć o zainteresowaniu problemem młodzieży szkolnej, która chociażby poprzez działania podczas ostatniego ogólnopolskiego Młodzieżowego Strajku Klimatycznego udowadnia swoją odpowiedzialność i coraz większą świadomość istnienia problemu.
Ograniczając użycie plastiku w ratuszu dajmy przykład mieszkańcom i zachęćmy ich do dbania o środowisko w którym żyjemy, którego nie da się od tak wymienić.
Zróbmy to dla siebie i dla przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci i dzieci naszych dzieci. Edukujmy i zachęcajmy.
Podążajmy śladem pionierów i bądźmy kolejnym mądrym przykładem dla innych, nie tylko polskich miast. Żaranie na to zasługują!

Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci.

Z poważaniem,
w imieniu #Żarybezplastiku - Partia Zieloni - koło żarskie
Współprzewodnicząca Alina Wapacz i Współprzewodniczący Marek Czekajło

Alina Rapacz Współprzewodnicząca Żarskiego Koła Partii Zielonych    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Alina Rapacz Współprzewodnicząca Żarskiego Koła Partii Zielonych do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...