Wniosek o dofinansowanie regularnych przejazdów autobusowych MPK SA z miejscowości Frywałd i Zalas do Krakowa w dni robocze niedzielę i święta.

                                                                                      Fywałd dn.07.01.2023

 

 

                                                  Do Burmistrza Gminy

                                                  Krzeszowice

 

             Wniosek o dofinansowanie regularnych przejazdów MPK SA z miejscowości Frywałd i Zalas do Krakowa w dni robocze oraz niedziele święta.

 

             Przedmiotem wniosku jest dofinansowanie przez gminę Krzeszowice regularnych przejazdów autobusowych MPK SA z miejscowości Frywałd i Zalas w dni robocze oraz niedziele i święta do Krakowa w związku z brakiem jakiegokolwiek połączenia , skutkuje to wykluczeniem transportowym w dla dużej grupy mieszkańców wsi Frywałd i Zalas.

               Wnioskujemy o przedłużenie regularnej linii autobusowej 228 destynacji Kraków Bronowice Małe do miejscowości Chrosna. Linia ta po proponowanym wydłużeniu o 10 km pozwoli mieszkańcom wsi Frywałd i Zalas dostać się do pracy, szkoły, kościoła oraz w ważnych celach osobistych. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury przystankowej będzie dodatkowym atutem i nie będzie powodowało dodatkowych kosztów.

              Kolejnym argumentem jest proekologiczne i ekonomiczne działanie w wykorzystaniu zbiorowego transportu publicznego proponowanego przedłużenia regularnej linii autobusowej 228. Równocześnie oznacza to pozytywne skutki dla środowiska poprzez wykorzystanie transportu zbiorowego, a co za tym idzie, rezygnacja z przejazdów własnymi środkami komunikacji mieszkańców wsi Frywałd i Zalas.

              Kolejnym argumentem jest brak dostępu do komunikacji dla działających kół gospodyń wiejskich gdyż wyjeżdżają na występy z różnych okazji promują gminę Krzeszowice.

              Również seniorzy są zamknięci w czterech ścianach wykluczeni społecznie nie mając często czym dojechać na spotkania i imprezy plenerowe.

              Dostępność kursów MPK SA w godzinach 4:00 do 23:00 w znacznym stopniu poprawi komunikacje dla osób nie posiadających żadnych środków transportu, a jak wiadomo busy nie kursują w święta i niedziele w tygodniu też często nie trzymają się wyznaczonej trasy.

              Gmina Krzeszowice może starać się również o dofinansowanie do lokalnych przewozów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych co pozwoli na mniejsze koszty dofinansowania z jej strony.

              Powyższy wniosek jest głosem desperacji mieszkańców nie pierwszy już w tej sprawie gdyż mieszkańcy składali już wniosek o przedłużenie linii MPK SA do wsi Frywałd i Zalas którzy pozostają odcięci od świata zwłaszcza w niedziele i święta. Linia ta będzie również wykorzystana przez mieszkańców Sanki Baczyn i pozwoli na szybki dojazd do Krakowa i kontynuacje dalszej podróży.

 

 

           Propozycja przejazdu wydłużenia linii 228 o której mowa we wniosku :

Od pętli w Chrosnej autobus porusza się w kierunku miejscowości Frywałd . We Frywałdzie autobus skręca w prawo w kierunku Zalasu i kontynuuje przejazd do skrzyżowania Sanka -Tenczynek. Następnie skręca w prawo w kierunku Tenczynka i w lewo w kierunku Podlas skąd w lewo do skrzyżowania Sanka - Frywałd – Tenczynek gdzie wraca do Chrosnej przez Frywałd Autobus skończył by kurs w Chrosnej z której po przerwie wrócił by bezpośrednio do Krakowa Bronowice Małe.

 

 

            W imieniu mieszkańców bardzo prosimy o pozytywne przychylenie się do naszego wniosku.

 

 

                                                           Koordynator wniosku:

                                                           Sołtys wsi Frywałd

                                                           Beata Chmielowska

                                                           Koordynator wniosku:

                                                           Grzegorz Grzelak


Beata Chmielowska, Grzegorz Grzelak.    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Beata Chmielowska, Grzegorz Grzelak. do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...