Wniosek o zmianę nazwy iławskiej ulicy z "Metropolity Andrzeja Szeptyckiego" na "Generała Stanisława Szeptyckiego"

szeptyckiego2.jpg

ADRESAT:
Burmistrz Iławy - Adam Żyliński
Przewodniczący Rady Miasta w Iławie - Wojciech Szymański


Szanowny Panie!

Zwracamy się z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany nazwy iławskiej ulicy – z „ulicy: »Metropolity Andrzeja Szeptyckiego«” na „ulicę: »Generała Stanisława Szeptyckiego«”. 

Dotychczasowa nazwa ulicy odnosi się do postaci z całą pewnością kontrowersyjnej. Warto pamiętać, że dla Polaków – to postać kompletnie nie do przyjęcia w charakterze patrona ulicy. Zwłaszcza dla osób choć po części zainteresowanych przebiegiem wydarzeń na południowych połaciach Kresów Wschodnich w pierwszej połowie XX wieku. Dzisiaj już absolutnie żadną tajemnicą nie jest, że metropolita Andrzej Szeptycki, oprócz działalności duszpasterskiej, w szerokim zakresie zajmował się także działalnością polityczną, w ramach której walczył o interesy ukraińskie, działając przy tym często na szkodę państwa polskiego. 

Oto skrócona lista hańby abp. Andrzeja Szeptyckiego: bierne przyzwolenie na bestialskie mordy, jakie dokonywali Ukraińcy na Polakach w czasie wojny polsko-ukraińskiej (1918-1919); partycypacja w dystrybucji skrajnie antypolskiego Dekalogu Ukraińskiego Nacjonalisty; przyzwolenie na święcenie toporów, wideł i innych narzędzi zbrodni, którymi z zimną krwią mordowano Polaków na Wołyniu; oddelegowanie księży do kapelanii w szeregach SS i OUN-UPA; poddańczy, a zarazem entuzjastyczny list wystosowany do samego Adolfa Hitlera.

Smutny to obraz „Mojżesza i ojca kościoła”, jak go określił w swoim wniosku do burmistrza Włodzimierza Ptasznika inicjator podjęcia uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2007, nieprawdaż?

Wnioskujemy o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej, w celu zmiany nazwy ulicy z "Metropolity Andrzeja Szeptyckiego" na "Generała Stanisława Szeptyckiego". Taka zmiana na pewno nie okaże się biurokratycznie uciążliwa dla mieszkańców miasta. Kim był Stanisław Szeptycki? Był generałem broni Wojska Polskiego. To jeden z sześciu braci Andrzeja. Wielce szacowna postać. Jak czytamy na tablicy upamiętniającej generała, znajdującej się na Placu Piłsudskiego w Warszawie, to „dowódca III Brygady, a od kwietnia 1917 r. komendant całości Legionów Polskich, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódca Frontu Litewsko–Białoruskiego, a następnie 4. Armii w wojnie polsko–bolszewickiej, Minister Spraw Wojskowych w 1923 r., prezes Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża”.

Prezentujemy pogląd, że zmiana patrona „ulicy biegnącej od ronda przy ul. Kościuszki w kierunku północnym do ulicy Jagiellończyka”, pozwoli naprawić niezaprzeczalny błąd popełniony przez Radę Miejską V kadencji w Iławie, który z wielu względów nie powinien się jej nigdy przydarzyć. 

Nie może być przyzwolenia na honorowanie mecenasów ludobójczego nazizmu i banderyzmu. A takim mecenasem bez wątpienia jest abp Andrzej Szeptycki.

Prosimy o interwencję.

Autor petycji: Pan Zygmunt Iliński


Redakcja wPrawo.pl    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Redakcja wPrawo.pl do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook