Wniosek o zmianę nazwy iławskiej ulicy z "Metropolity Andrzeja Szeptyckiego" na "Generała Stanisława Szeptyckiego"

szeptyckiego2.jpg

ADRESAT:
Burmistrz Iławy - Adam Żyliński
Przewodniczący Rady Miasta w Iławie - Wojciech Szymański


Szanowny Panie!

Zwracamy się z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany nazwy iławskiej ulicy – z „ulicy: »Metropolity Andrzeja Szeptyckiego«” na „ulicę: »Generała Stanisława Szeptyckiego«”. 

Dotychczasowa nazwa ulicy odnosi się do postaci z całą pewnością kontrowersyjnej. Warto pamiętać, że dla Polaków – to postać kompletnie nie do przyjęcia w charakterze patrona ulicy. Zwłaszcza dla osób choć po części zainteresowanych przebiegiem wydarzeń na południowych połaciach Kresów Wschodnich w pierwszej połowie XX wieku. Dzisiaj już absolutnie żadną tajemnicą nie jest, że metropolita Andrzej Szeptycki, oprócz działalności duszpasterskiej, w szerokim zakresie zajmował się także działalnością polityczną, w ramach której walczył o interesy ukraińskie, działając przy tym często na szkodę państwa polskiego. 

Oto skrócona lista hańby abp. Andrzeja Szeptyckiego: bierne przyzwolenie na bestialskie mordy, jakie dokonywali Ukraińcy na Polakach w czasie wojny polsko-ukraińskiej (1918-1919); partycypacja w dystrybucji skrajnie antypolskiego Dekalogu Ukraińskiego Nacjonalisty; przyzwolenie na święcenie toporów, wideł i innych narzędzi zbrodni, którymi z zimną krwią mordowano Polaków na Wołyniu; oddelegowanie księży do kapelanii w szeregach SS i OUN-UPA; poddańczy, a zarazem entuzjastyczny list wystosowany do samego Adolfa Hitlera.

Smutny to obraz „Mojżesza i ojca kościoła”, jak go określił w swoim wniosku do burmistrza Włodzimierza Ptasznika inicjator podjęcia uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2007, nieprawdaż?

Wnioskujemy o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej, w celu zmiany nazwy ulicy z "Metropolity Andrzeja Szeptyckiego" na "Generała Stanisława Szeptyckiego". Taka zmiana na pewno nie okaże się biurokratycznie uciążliwa dla mieszkańców miasta. Kim był Stanisław Szeptycki? Był generałem broni Wojska Polskiego. To jeden z sześciu braci Andrzeja. Wielce szacowna postać. Jak czytamy na tablicy upamiętniającej generała, znajdującej się na Placu Piłsudskiego w Warszawie, to „dowódca III Brygady, a od kwietnia 1917 r. komendant całości Legionów Polskich, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódca Frontu Litewsko–Białoruskiego, a następnie 4. Armii w wojnie polsko–bolszewickiej, Minister Spraw Wojskowych w 1923 r., prezes Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża”.

Prezentujemy pogląd, że zmiana patrona „ulicy biegnącej od ronda przy ul. Kościuszki w kierunku północnym do ulicy Jagiellończyka”, pozwoli naprawić niezaprzeczalny błąd popełniony przez Radę Miejską V kadencji w Iławie, który z wielu względów nie powinien się jej nigdy przydarzyć. 

Nie może być przyzwolenia na honorowanie mecenasów ludobójczego nazizmu i banderyzmu. A takim mecenasem bez wątpienia jest abp Andrzej Szeptycki.

Prosimy o interwencję.

Autor petycji: Pan Zygmunt Iliński


Redakcja wPrawo.pl    Skontaktuj się z autorem petycji