Wnioskujemy o przeprowadzenie wyborów do Rad Okręgów wiosną 2021 roku - z wykorzystaniem alternatywnych, bezpiecznych metod a nie koniecznością spotkania 150 osób w jednym pomieszczeniu

Petycja do Przewodniczącego Rady Miasta Torunia Marcina Czyżniewskiego

Na podstawie ustawy prawo o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku, w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego wirusem Sars Cov 2 oraz brakiem perspektyw na jej ustąpienie w najbliższych miesiącach, a także ze względu na fakt, że kadencja rad okręgów w Toruniu (2016-2020) już raz została wydłużona (do kwietnia 2021 roku), wnioskujemy o zastosowanie alternatywnego rozwiązania od zebrania w kwietniu 2021 roku w jednym miejscu 150 osób. Alternatywne rozwiązanie ma umożliwić przeprowadzenie wyborów do rad okręgów wiosną roku 2021.

Proponujemy dwa rozwiązania, które z pewnością nie wykorzystują palety możliwości:

1) wykorzystanie aplikacji internetowej działającej analogicznie do stosowanej w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim, w której warunek zamieszkania byłby spełniony poprzez możliwość zagłosowania tylko na jeden okręg oraz oświadczenie o zamieszkiwaniu w tym okręgu. Zamiast projektów pojawią się sylwetki kandydatów i będzie możliwość oddania dowolnej liczby głosów w zakresie od 1 do 10.

2) zorganizowanie spotkania z kandydatami online (prowadzonego np. przez WKSiI), podczas którego Mieszkańcy zapoznają się z sylwetkami kandydatów, będą mogli zadawać im pytania i bliżej ich poznać, po czym zorganizowanie całodniowych wyborów w konkretnym punkcie – tak aby w pomieszczeniu wyborczym nie było więcej osób niż będą na to pozwalały obowiązujące przepisy epidemiologiczne.

Przeprowadzenie wyborów w powyższymi metodami wiosną 2021 roku:

1.       Umożliwi jak najszybsze utworzenie się rad okręgów w okręgach, które nie posiadają swojej rady od roku 2016

2.       Umożliwi bezpieczne głosowanie zdecydowanie ograniczające możliwość zarażenia koronawirusem

3.       Umożliwi powołanie rad okręgów zgodnie z wizją miasta (kadencja rad okręgów upływająca w połowie kadencji rad miasta)

4.       Uwolni dotychczasowych członków rad okręgów z konieczności kolejnego przedłużenia kadencji, tak naprawdę na czas bliżej nie określony

5.       Może być przez władze miasta potraktowane jako eksperymentalne podejście weryfikujące poziom aktywności obywatelskiej w przypadku łatwiejszego dostępu do głosowania  

Nie są to z pewnością rozwiązania idealne, z pewnością niosą ze sobą pewne niebezpieczeństwa, ograniczenia czy koszty natomiast pozwalają na zachowanie ciągłości rad okręgów, jak najszybsze wybranie rad w brakujących okręgach oraz przeprowadzenie wyborów w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami epidemiologicznymi.


Justyna Kardasz, Katarzyna Krynicka-Szroeder    Skontaktuj się z autorem petycji