Wnioskujemy o przeprowadzenie wyborów do Rad Okręgów wiosną 2021 roku - z wykorzystaniem alternatywnych, bezpiecznych metod a nie koniecznością spotkania 150 osób w jednym pomieszczeniu

Petycja do Przewodniczącego Rady Miasta Torunia Marcina Czyżniewskiego

Na podstawie ustawy prawo o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku, w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego wirusem Sars Cov 2 oraz brakiem perspektyw na jej ustąpienie w najbliższych miesiącach, a także ze względu na fakt, że kadencja rad okręgów w Toruniu (2016-2020) już raz została wydłużona (do kwietnia 2021 roku), wnioskujemy o zastosowanie alternatywnego rozwiązania od zebrania w kwietniu 2021 roku w jednym miejscu 150 osób. Alternatywne rozwiązanie ma umożliwić przeprowadzenie wyborów do rad okręgów wiosną roku 2021.

Proponujemy dwa rozwiązania, które z pewnością nie wykorzystują palety możliwości:

1) wykorzystanie aplikacji internetowej działającej analogicznie do stosowanej w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim, w której warunek zamieszkania byłby spełniony poprzez możliwość zagłosowania tylko na jeden okręg oraz oświadczenie o zamieszkiwaniu w tym okręgu. Zamiast projektów pojawią się sylwetki kandydatów i będzie możliwość oddania dowolnej liczby głosów w zakresie od 1 do 10.

2) zorganizowanie spotkania z kandydatami online (prowadzonego np. przez WKSiI), podczas którego Mieszkańcy zapoznają się z sylwetkami kandydatów, będą mogli zadawać im pytania i bliżej ich poznać, po czym zorganizowanie całodniowych wyborów w konkretnym punkcie – tak aby w pomieszczeniu wyborczym nie było więcej osób niż będą na to pozwalały obowiązujące przepisy epidemiologiczne.

Przeprowadzenie wyborów w powyższymi metodami wiosną 2021 roku:

1.       Umożliwi jak najszybsze utworzenie się rad okręgów w okręgach, które nie posiadają swojej rady od roku 2016

2.       Umożliwi bezpieczne głosowanie zdecydowanie ograniczające możliwość zarażenia koronawirusem

3.       Umożliwi powołanie rad okręgów zgodnie z wizją miasta (kadencja rad okręgów upływająca w połowie kadencji rad miasta)

4.       Uwolni dotychczasowych członków rad okręgów z konieczności kolejnego przedłużenia kadencji, tak naprawdę na czas bliżej nie określony

5.       Może być przez władze miasta potraktowane jako eksperymentalne podejście weryfikujące poziom aktywności obywatelskiej w przypadku łatwiejszego dostępu do głosowania  

Nie są to z pewnością rozwiązania idealne, z pewnością niosą ze sobą pewne niebezpieczeństwa, ograniczenia czy koszty natomiast pozwalają na zachowanie ciągłości rad okręgów, jak najszybsze wybranie rad w brakujących okręgach oraz przeprowadzenie wyborów w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami epidemiologicznymi.


Justyna Kardasz, Katarzyna Krynicka-Szroeder    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Justyna Kardasz, Katarzyna Krynicka-Szroeder do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...