PETYCJA ws. wstrząsów generowanych w wyniku działalności wydobywczej ZG Sobieski w Jaworznie i ZG Janina w Libiążu.

My, niżej podpisani Mieszkańcy gminy Chrzanów, w imieniu własnym i interesie publicznym, powołując się m.in. na konstytucyjne prawa wynikłe z art. 63 ustawy zasadniczej (realizowane w zgodzie z art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy o petycjach) wnosimy o poszanowanie praw gwarantowanych Obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej w Artykule 74 Konstytucji, tj. prawa do godnego życia w bezpiecznym i przyjaznym środowisku naturalnym i zachowania go w takim stanie przyszłym pokoleniom.  

Wnioskujemy o pilną interwencję w związku z wstrząsami górniczymi oraz podjęcie przez  Wyższy Urząd Górniczy, Okręgowe Urzędy Górnicze w Katowicach i Krakowie oraz Głównego Geologa Kraju i Geologa Województwa Małopolskiego wszelkich niezbędnych działań mających na celu zabezpieczenie: zdrowia, życia oraz bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Chrzanów, a także majątku (w tym nieruchomości) narażonych na negatywne skutki działalności wydobywczej prowadzonej przez ZG Sobieski w Jaworznie i ZG Janina w Libiążu (wchodzące na dzień powstania petycji w skład Tauron Wydobycie S.A.).  

Pomimo, że Chrzanów nie jest gminą górniczą, od wielu lat odczuwamy skutki i uciążliwości związane z działalnością wydobywczą prowadzoną przez zakłady górnicze w sąsiednich miejscowościach:  ZG Sobieski w Jaworznie oraz ZG Janina w Libiążu w postaci wstrząsów górniczych. Jednak w ostatnich miesiącach ich częstotliwość oraz magnituda wzbudzają w nas szczególne zaniepokojenie oraz wpływają na brak poczucia bezpieczeństwa. Zarejestrowane w ostatnich tygodniach wstrząsy były na tyle silne i odczuwalne, że m.in. budziły Mieszkańców w środku nocy. Nasze domy, bloki nie są zabezpieczone przed skutkami szkód górniczych.  

Jako Mieszkańcy Gminy Chrzanów czujemy się lekceważeni przez Spółkę Tauron Wydobycie S.A. Regularnie  informujemy telefonicznie o występujących  wstrząsach na wskazany przez Tauron Wydobycie numer interwencyjny. Zgłaszane przez Mieszkańców szkody powodowane przez częste i silne wstrząsy górnicze są bagatelizowane lub oddalane bez przeprowadzania analizy. Obawiamy się nie tylko uszkodzenia czy zniszczenia nieruchomości, ale i możliwości uszkodzenia infrastruktury krytycznej (instalacje gazowe, elektryczne czy spalinowe) co może doprowadzić do tragedii i stanowi realne zagrożenie dla naszego życia  i zdrowia.  

Występujące permanentne, szczególnie w ostatnich tygodniach wstrząsy mogą również wpływać na tereny w naszej gminie na których historycznie prowadzona była działalność wydobywcza Kopalni Matylda– przykład skutków zmian geologicznych i hydrologicznych obserwujemy w sąsiedniej Trzebini, gdzie na terenach pokopalnianych pojawiają się zapadliska. Nie zgadzamy się z informacjami  Spółki Tauron Wydobycie S.A., jakoby wstrząsy nie powodowały uszkodzeń w Naszych nieruchomościach. Dysponujemy stosowną dokumentacją  fotograficzną uszkodzeń.  

Domagamy się od Państwa pilnej interwencji w ramach swoich kompetencji i doprowadzenia  do sytuacji, w której naturalnie generowane przez działalność wydobywczą wstrząsy nie będą charakteryzowały się wysoką magnitudą i częstotliwością szkodliwą dla Naszych budynków i mieszkań.

 

Wnoszący petycję:
(-) Dorota Kośmider
(-) Ewelina Olej
(-) Katarzyna Zając
(-) Krzysztof Gałka
(-) Mirosław Grzybek
(-) Andrzej Filipczak


Andrzej Filipczak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chrzanowie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Andrzej Filipczak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chrzanowie do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Te informacje nie będą wyświetlane publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...