Wyrażamy sprzeciw wobec zamiaru sprzedaży Pałacu w Sapowicach przez Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu.

Wzywamy Dyrekcję Biblioteki do zaniechania tych planów a Prezydenta Miasta Poznania i Radę Miasta Poznania do niewyrażania zgody na ten niezrozumiały akt szkodliwy dla Biblioteki i społeczeństwa.

Od blisko 30 lat sapowicki Pałac użycza dachu nad głową grupie przyjaciół i znajomych – ludzi wrażliwych i kreatywnych, którzy sapowickie spotkania, zgodnie z duchem tego miejsca, zamienili w sztukę performansu, łącząc zabawę z artystyczną kreacją, a muzykę z literaturą i poezją, tworząc dla kolejnych generacji wzorzec poczynań nie mający być może precedensu w skali kraju. Tym bardziej, że uczestnicy rekrutują się nie tylko z Wielkopolski ale i z sąsiadujących z Wielkopolską regionów: Pomorza i Dolnego Śląska. Trudno przecenić tę paraartystyczną inicjatywę wpisującą się znakomicie w posłannictwo tego obiektu. Udostępnianie Pałacu dla realizacji takich imprez wpisuje się przecież doskonale w nową rolę jaką wyznacza bibliotekom dzisiejsza cywilizacja – nie tylko magazynowania i udostępniania literatury ale także rolę mecenasa i środowiska dla realizacji aktywności intelektualnych i artystycznych – również, a może zwłaszcza, artystów–amatorów jakimi pod dachem Pałacu stają się członkowie naszej grupy. Wiadomość, jakoby pałac w Sapowicach miał zmienić swoją funkcję, uniemożliwiając kontynuowanie podobnych inicjatyw, napawa nas ogromnym smutkiem i, nie ukrywamy, zdziwieniem. Mając w żywej pamięci lata znakomitej i kreatywnej współpracy, uważamy decyzję o wyłączeniu tego obiektu z użytkowania społecznego na prawach komercyjnych za niewybaczalny błąd, a dla środowisk nie tylko artystycznych, za niepowetowaną stratę. Wielu z naszej grupy zna Pałac z czasów, gdy służył on innym celom, gdy popadał w ruinę i obserwowało, jak, za nowego właściciela i mecenasa, odzyskał swój charakter i blask. Dlatego z tym większym niedowierzaniem przyjęliśmy te, mamy nadzieję, niesformalizowane jeszcze plany sprzedaży. Jesteśmy głęboko przekonani, że pałac w Sapowicach pozostanie domem otwartym dla wszystkich, którzy czując ducha tego szczególnego miejsca, znajdują w nim przytulną przystań dla realizacji swoich duchowych i artystycznych potrzeb.


Jacek Ziętkiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Jacek Ziętkiewicz będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...