Zachowajmy tereny zielone na osiedlu Bacieczki/TBS w Białymstoku!

Szanowny Panie Prezydencie

i Radni Miasta Białegostoku

 

24 marca o godzinie 5 rano rozpoczęła się masowa, bezprawna wycinka drzew i krzewów na łąkach przy ulicach - Kamieńskiego i Kołłątaja w Białymstoku. Sprawą zainteresowały się lokalne media- jak się okazało - na wycinkę nie wyraził zgody Departament Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku - prowadzona była nielegalnie przez prywatnego właściciela nieruchomości. Działki przygotowywane są pod budowę kolejnych bloków, najprawdopodobniej przez jednego z deweloperów.

wyc1.jpeg

https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,29596227,siekierezada-samowolka-na-tbs-asch-mieszkancy-sa-oburzeni.html

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/224720

https://bia24.pl/kategorie/wiadomosci/wycinka-drzew-na-osiedlu-bacieczki.html

Łąka u zbiegu ulic Kołłątaja i Kamieńskiego od lat była stałym elementem osiedla, cenionym przez mieszkańców. Była też znakomitym miejscem do spacerów z psami. W dobie masowego betonowania miasta, ta niewielka oaza zieleni pozytywnie wpływała również na lokalny mikroklimat, latem łagodząc skutki upałów i postępujących zmian klimatu. 

Z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego możemy dowiedzieć się, że w tym miejscu planowane jest kolejne blokowisko - tym razem budowane przez prywatną firmę. 

Zrzut_ekranu_2023-03-26_o_22.20_.20_.png

Oto plan zbiegu ulic Kamieńskiegp - Kołłątaja i NMP Królowej Rodzin. Od strony kołłątają - usługi. W środku - ulice i następnie blokowisko. Po raz kolejny nie zaplanowano żadnych terenów zielonych ani miejsc rekreacyjnych. Miejsca przeznaczone na zieleń to te dwa - mikroskopijnych rozmiarów - zielone trójkąty. Wyląda na to, że nasze osiedle zostanie po prostu zabetonowane, a wolny czas będzie można spędzać jedynie między klatkami bloków....

Dla przypomnienia - tak wyglądają tereny zielone i rekreacyjne na osiedlu Bacieczki - TBS obecnie - po prostu ich nie ma:

Zrzut_ekranu_2023-03-26_o_22.18_.57_1.png

Jedyne zielone miejsca to  niewielki pas wzdłuż Trasy Generalskiej, a także niedawno oddane bulwary św Jana Teologa... Jest to zdecydowanie za mało na tak duże osiedle, zamieszkiwane przez kilkanaście tysięcy osób.

Wszyscy rozumiemy konieczność poprawy dostępności mieszkań w naszym mieście, a także idęę budownictwa komunalnego. Dlatego jako mieszkańcy osiedla nie protestowaliśmy przeciwko budowie nowych bloków komunalnych nieopodal kościoła NMP Królowej Rodzin.

Tym razem sytuacja wygląda jednak inaczej. Lokalny deweloper, korzystając z planu zagospodarowania nie uwzględniającego potrzeb mieszkańców, zabuduje ostatnie zielone miejsce na osiedlu. Doprowadzi to do degradacji osiedla, zniszczenia terenów zielonych i zwiększenia ruchu samochodowego. Jakość życia mieszkańców dramatycznie się pogorszy. 

Według planów zagospodarowania - niektóre z działek u zbiegu ulic Kamieńskiego i Kołłątaja należą wciąż do miasta - jako mieszkańcy osiedla bardzo prosimy o ponowną analizję planu zagospodarownia przestrzennego, a następnie jego zmianę, uwzględniającą  potrzeby lokalnej społeczności. Wspomniane tereny to idealne miejsce np. do stworzenia dużego parku - tak potrzebnego na naszym osiedlu!

Przeznaczenie większego obszaru pod tereny zielone i rekreacyjne, jest w obecnych czasach niezwykle ważne - przede wszystkim pozwoli na poprawę jakości życia mieszkańców, zwiększy też atrakcyjność osiedla.

Zwracamy się do Władz Miasta, Urzędników a także Radnych o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Mamy nadzieję, że nasze osiedle pozostanie dobrym miejscem do życia, a nie kolejnym przykładem nachalnej działalności lokalnych deweloperów, nie uwzględniającej potrzeb mieszkańców, żyjących tu od wielu lat. 

 

Mieszkańcy Osiedla Bacieczki/TBS w Białymstoku.

 

 


Mieszkańcy Osiedla Bacieczki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy Osiedla Bacieczki do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...