Zadbajmy o Łąki w Toniach

Do:

Prof. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa,

Rady Miasta Krakowa

Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowni Radni Miasta Krakowa,

w imieniu mieszkańców i miłośników przyrody, zaniepokojonych stanem i przyszłością wyjątkowego obszaru przyrodniczego, jakim są historyczne Łąki w Tonach, znajdujące się na północy Krakowa, w dzielnicy Prądnik Biały. Chcemy zwrócić Państwa uwagę na ten unikalny teren, który stanowi nie tylko cenny skarb przyrodniczy, ale także istotny element naszego dziedzictwa kulturowego.

Łąki w Toniach, datowane są na ponad 2000 lat, są więc starsze od samego Krakowa, to jeden z 36 obszarów wskazanych jako użytki ekologiczne do w Kierunkach zarzadzania i rozwoju terenów zielonych miasta Krakowa na lata 2019-2030. Do tej pory z tej listy utworzono 4 użytków. 

Czas na Tonie!

To obszar wyjątkowo cenny przyrodniczo i zagrożony sukcesją. Są to dość duże płaty łąk zmienno-wilgotnych, na których licznie występuje krwiściąg lekarski. Stwierdzono tu również kilka stanowisk chronionego kosaćca syberyjskiego. W południowej części obszaru występuje duży płat szuwarów wielko-turzycowych – jest to prawdopodobnie najlepiej zachowany płat tego siedliska na terenie Krakowa. Łąki stanowią także żerowisko dla myszołowów, potoki zasiedlone są przez bobry. Ważną grupą zwierząt są żaby trawne, które zimują w mule na dnie Sudołu. Niestety, obecnie obserwujemy coraz większe zaniedbanie łąk. Tereny te nie są regularnie koszone, co prowadzi do utraty ich pierwotnego piękna i wartości ekologicznej. Co gorsza, coraz więcej z tych terenów jest zabudowywanych, co zagraża istnieniu tego unikalnego ekosystemu.

Dlatego apelujemy do władz miasta Krakowa, aby podjęły natychmiastowe kroki w celu ochrony Łąk w Toniach i zachowania ich dziedzictwa przyrodniczego.

Wnioskujemy o podjęcie następujących działań:

- Objęcie Łąk Tonie szczególną ochroną, włączając je do istniejących obszarów chronionych lub tworząc specjalne przepisy ochronne.

- Stworzenie planu działań na rzecz ochrony i rewitalizacji Łąk Tonie, w tym regularnego koszenia i dbania o przyrodę.

- Wygospodarowanie środków na skup gruntów w tym obszarze, aby zapewnić jego długotrwałą ochronę i zachowanie jako miejsca rekreacji dla mieszkańców.

- Utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż terenu Łąk Tonie, łączącej Kraków z  Ojcowem. Taka ścieżka nie tylko umożliwi korzystanie z piękna przyrody, ale także będzie sprzyjać ekologicznej mobilności mieszkańców.

Mamy nadzieję, że nasi przedstawiciele miejscy zrozumieją znaczenie ochrony Łąk Tonie i podejmą konkretne kroki w celu jej realizacji. Teren ten stanowi niezastąpiony zasób przyrodniczy i dziedzictwo kulturowe dla Krakowa, a jego ochrona przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.

 

Z poważaniem 

Jakub Kornecki Architekt mieszkaniec dzielnicy Prądnik Biały oraz Toń, inicjator utworzenia Parku przy Łokietka

Aleksandra Piotrowska mieszkaniec Prądnika Białego, miłośnik przyrody twórczyni grupy Ratownicy Sudolu 

 

 

dji_fly_20231114_094610_82_1699951581599_photo_optimized.jpg

dji_fly_20231114_094830_92_1699951736447_photo_optimized.jpg

tonie.jpg

 

 

 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Jakub Kornecki będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...