Zapewnienie środków na modernizację ul. Karczunkowskiej na Ursynowie

My, mieszkańcy Ursynowa, korzystający z ulicy Karczunkowskiej i/lub mieszkający w jej bezpośrednim sąsiedztwie, zwracamy się do władz m.st. Warszawy o pilne zapewnienie środków finansowych na modernizację tej ulicy.

Karczunkowska jest w fatalnym stanie. Brakuje cywilizowanego pobocza dla pieszych - chodnika, drogi dla rowerów, bezpiecznych przejść dla pieszych, jezdnia jest dziurawa, bardzo złej jakości. Wszystko to zagraża zdrowiu i życiu użytkowników tej ulicy: pieszych (w tym dzieci, które uczęszczają do okolicznych szkół) kierowców, rowerzystów. 

Nowopowstałe i planowane inwestycje w sąsiedztwie Karczunkowskiej: zrealizowany w 2019 roku wiadukt PKP, budowany obecnie węzeł Zamienie z trasy S7, planowane osiedle z programu "Mieszkanie plus" na prawie 3000 mieszkań, planowany P&R przy stacji kolejowej Nowe Jeziorki, powodują, że charakter tej ulicy jest publiczny. Karczunkowska jest ulicą dojazdową do każdej z w/w inwestycji i warunki przejazdu nią powinny być bezpieczne i komfortowe dla każdego uczestnika ruchu. 

Biorąc pod uwagę zwiększony obecnie ruch na Karczunkowskiej, który jeszcze się zintensyfikuje w momencie oddania węzła Zamienie oraz kolejnych inwestycji, apelujemy o pilne zapewnienie środków i rozpoczęcie prac nad modernizacją Karczunkowskiej. 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Olga do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...