Zjazd do budowanego przedszkola

My mieszkańcy dzielnicy Borowa Wieś w Mikołowie zwracamy się do władz miejskich i zarządców dróg o wykonanie wjazdu dla nowo budowaego przedszkola od strony ul. Gliwickiej. Już teraz rano nie można przejechać tą drogą, a po oddaniu przedszkola do użytku będzie jeszcze gorzej. Ulica Równoległa nie ma chodnika, a wiele dzieci chodzi nią do szkoły, co przy wzmożonym ruchu grozi niebezpiecznym wypadkiem.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Tadeusz Jonczyk do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...