Oferujemy bezpłatne narzędzie, które umożliwia tworzenie i podpisywanie petycji online.

Zapoczątkuj ruch społeczny, tworząc petycję.

  • Napisz petycję
  • Zbierz podpisy
  • Stwórz aktywną społeczność wokół swojej petycji
  • Dostarcz swoją petycję do decydentów
Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

"Lex Czarnek 2.0" - Petycja do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie weta.

W związku z próbą przeforsowania ustawy "Lex Czarnek 2.0" - godzącej w otwartą szkołę, ograniczającą możliwości i umiejętności ucznia, nauczyciela, rodziców, organizacji pozarządowych i samorządowców zwracamy się do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy o niepodpisywanie ustawy "Lex Czarnek 2.0". Krytyczne głosy ekspertów, środowisk edukacyjnych, uczniów, nauczycieli, rodziców, samorządowców stanowią podstawę demokratycznych społeczności, aby żądać weta tej ustawy przez Prezydenta RP.Zwracając uwagę

Utworzone: 2022-10-26 Statystyki

Ścieżka rowerowa na ulicy Strażackiej

Czy ścieżka rowerowa łącząca ulicę Zesłańców Polskich z ulicą Żołnierską jest potrzebna? Oczywiście, że tak. Pojawiaja się szansa na taki rowerowy łącznik na ulicy Strażackiej. Pomóżmy przekonać radę Warszawy. Wystarczy podpisać tę petycję. Poniższe podpisy plus listy zbierane na papierze powinny pokazać naszą determinację.  Ślijcie petycję do znajomych, podpisujcie. ;-)

Utworzone: 2022-11-30 Statystyki

Sprzeciw wobec Rozporządzenia o spec. z psychoterapii dorosłych

                                                                                          Warszawa 28.11.2022                                                   Do Ministra Zdrowia,                                             Pana Adama Niedzielskiego          Autorzy niniejszej petycji opowiadają się za odrzuceniem w całości procedowanego projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (z dnia 2.11.2022 r.) oraz

Utworzone: 2022-11-28 Statystyki

List otwarty kibiców i sympatyków klubu Łomża Industria Kielce

Drodzy kibice i sympatycy piłki ręcznej oraz klubu Łomża Industria Kielce. Nasz klub znalazł się obecnie w bardzo trudnej sytuacji z powodu utraty sponsora tytularnego. Co się z tym wiąże wszyscy doskonale wiemy, dlatego postanowiliśmy nie siedzieć z założonymi rękami czekając na cud. Jako wieloletni kibice i miłośnicy klubu postanowiliśmy działać. Napisaliśmy list otwarty do Pana Prezydenta Bogdana Wenty oraz Radnych, którego treść publikuję poniżej. Jeżeli Ty też, tak jak my kibicujesz, żyjesz

Utworzone: 2022-11-18 Statystyki

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Krakowie

Kochani Mieszkańcy! Nie od dziś wiadomo, że stale nas przybywa, a infrastruktura, z której korzystamy, jest niewystarczająca. Nasze dzieci gniotą się w szkole przy ul. Stawowej lub są rozwożone po innych placówkach, gdyż w tej nie ma miejsca. Nie musi tak być. Potrzebujemy dużej szkoły, która pomieści wszystkie dzieci! Od lat są plany na budowę nowego budynku, ale stale wypadamy z budżetu miejskiego Musimy trochę powalczyć o swoje! Od tego tygodnia tu, w szkole i w sklepie przy Ojcowskiej (Delik

Utworzone: 2022-12-07 Statystyki

Petycja poparcia dla odbudowy klubu Badders w Białymstoku.

W dniu 3 grudnia 2022 r. spłonął nasz klub badmintona Badders. Miejsce, które było owocem pasji całej naszej rodziny, które prowadziliśmy nie tylko dla siebie ale i dla Was.  Jak każdej prawdziwej pasji, również naszej miłości do tego sportu nie powstrzymają choćby największe niepowodzenia i przeszkody. Pragniemy aby w tym samym miejscu na nowo powstała hala do badmintona, na której mógłby zagrać każdy, niezależnie od wieku i umiejętności. W tym celu potrzebujemy jednak wsparcia ze strony Władz

Utworzone: 2022-12-05 Statystyki

Petycja przeciw nowelizacji Prawa Budowlanego zmierzającego do rozszerzenia ograniczonych uprawnień architektonicznych

PETYCJA   Szanowny Panie Ministrze,   na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, niniejszym w imieniu osób wykonujących zawód architekta (obecnie w Polsce mamy 13 671 architektów posiadających uprawnienia i wpisanych na listę członków Izby Architektów), przedkładamy petycję. Przedmiotem petycji jest żądanie:   wykreślenia Art. 1 ust. 7) pkt a) z projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady M

Utworzone: 2022-10-27 Statystyki

Stanowczy sprzeciw szczepień dzieci eksperymentalnymi preparatami!

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował opinię publiczną, że w Polsce od 8 grudnia 2022 roku rozpoczynają się szczepienia dzieci w wieku od 0,5 roku do 4 roku życia przeciwko COVID-19.   https://twitter.com/a_niedzielski/status/1600038933164761089?cxt=HHwWgoCl4dW7vbQsAAAA     W powyższym wpisie z nie wiadomych przyczyn minister stwierdza, że tzw. szczepinia są skuteczne i bezpieczne.   Umowa z Pfizerem, podpisana 28.09.2021, upubliczniona niedawno przez Słoweński rząd, wyraźnie stwierdza

Utworzone: 2022-12-08 Statystyki

Ochrona zdrowia pracujących pielęgniarek i położnych.

My niżej podpisani, w trosce o przyszłość polskiego pielęgniarstwa i położnictwa oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów, zgodnie z opinią konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny pracy: "(…) Do chorób związanych z pracą można zaliczyć wybrane choroby układu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, choroby psychiczne, choroby skóry, cukrzycę i niektóre choroby nowotworowe",  POSTULUJEMY: o rozszerzenie listy chorób zawodowych o jednostki wynikające z obciąże

Utworzone: 2019-05-16 Statystyki

Zwiększenie częstotliwości dojazdu linii autobusowej 743

Zachęcam Państwa do podpisania petycji o częstsze występowanie autobusu 743, autobus w godzinach porannych oraz popołudniowych jest strasznie przepełniony, ludzie ledwo wchodzą oraz wychodzą. Autobus jest również za mały na tak dużą ilość osób. Zwracam się z uprzejmą prośbą o częstszą ilość kursowania autobusu, dopóki komuś nie stanie się krzywda.

Utworzone: 2022-12-06 Statystyki

Petycja w sprawie natychmiastowego usunięcia znaku zakazu wjazdu w ulicę Ratajów.

Szanowna Pani Dyrektor Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, mieszkańcy Wojszyc zwracają się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne usunięcie znaku zakazu wjazdu w ulicę Ratajów z ulicy Parafialnej. Zmiana organizacji ruchu na osiedlu Wojszyce spowodowała liczne protesty mieszkańców. Wyrażono je drogą mailową, w ankiecie internetowej oraz podczas spotkania w siedzibie Rady Osiedla Wojszyce. Negatywnie zaopiniowała ją również w formie uchwały Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2

Utworzone: 2022-12-02 Statystyki

Petycja w sprawie przywrócenia ciszy nad Zalewem Leśniańskim

Leśna dnia 25 .11.2022R   Starostwo Powiatowe w Lubaniu Przewodnicząca Rady Powiatu SZ. Pani  Halina Białoń.   Petycja w sprawie przywrócenia ciszy na Zalewie Leśniańskim   Na podstawie Ustawy 11.07.2014r o petycjach Kierujemy do Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Lubaniu petycję o przywrócenie ciszy na akwenie oraz w około Zalewu Leśniańskiego w/w teren jest o zróżnicowanym ekosystemie I wpisany, jako teren Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jest terenem wybitnym do wypoczynku w spokoju i cis

Utworzone: 2022-12-05 Statystyki

"STOP dla planów zniszczenia części parku leśnego pod zabudowę mieszkaniową w Fordonie"- Apel do Prezydenta Miasta Bydgoszczy

     Szanowny Pan Rafał Bruski  Prezydent Bydgoszczy   Apel   Dotyczy: planów zniszczenia częsci  parku leśnego pod zabudowę mieszkaniową w Fordonie.        My, niżej podpisani mieszkańcy Bydgoszczy, w szczególności zamieszkujący Fordon- 80 tysięczną dzielnicę naszego Miasta apelujemy o odstąpienie od przekształcenia istniejących zadrzewionych terenów parkowych w Nowym Fordonie/Osiedle Akademickie (w obrębie ulic Bydgoskich Olimpijczyków, Igrzyskowa, Andersa, Szlakowa, Kaliskiego) na ekstensywn

Utworzone: 2022-11-27 Statystyki

Petycja w sprawie ocalenia alei drzew przy trasie Pszczew - Stołuń

My, niżej podpisani mieszkańcy i sympatycy gminy Pszczew, wyrażamy swój sprzeciw wobec planowanej wycinki drzewostanu podczas planowanego remontu drogi powiatowej nr 1328F na odcinku Pszczew - Stołuń. Mimo iż projekt przebudowy drogi był objęty konsultacjami społecznymi, to kwestia planowanego wycięcia nie była eksponowana. Wręcz przeciwnie. Apelujemy do włodarzy gminy Pszczew o odpowiedni szacunek do jej terenów i zasobów. Dotychczasowe decyzje wydane w tej sprawie jednoznacznie wskazują na bra

Utworzone: 2022-12-06 Statystyki

Nie dla budowy przemysłowych ferm drobiu w Gminie Kodeń bez konsultacji!

My, niżej podpisani, wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec planów realizacji projektu budowy przemysłowych ferm drobiu na terenie Gminy Kodeń i okolic, a także żądamy włączenia nas, jako obywateli i mieszkańców oraz użytkowników terenów graniczących z ww. inwestycjami, w proces decyzyjny władz gminnych umożliwiający uzyskanie wiedzy na temat szczegółów planowanych inwestycji.

Utworzone: 2022-12-06 Statystyki

"Nie dla dorożek" w referendum! - Apel Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt do Radnych Miasta Krakowa

Szanowni Państwo, Radne i Radni Miasta Krakowa!   Zwracamy się do Państwa z apelem, aby jedno z pytań zapowiedzianego przez Radę Miasta Krakowa referendum lokalnego w Krakowie, sprowadzało się do kwestii: „Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu funkcjonowania dorożek konnych w Krakowie?”, tak aby każdy mieszkaniec naszego miasta mógł wyrazić swoje zdanie na ten temat.   Działając w trosce o dobro zwierząt, a także bezpieczeństwo mieszkańców i turystów wzywamy Państwa do odpowiedzialnego i merytoryc

Utworzone: 2022-07-10 Statystyki

Petycja w sprawie zmian polityki przestrzennej i kierunków rozwoju Miasta Szczyrk

 Szczyrk, 28.11.2022 r. Mieszkańcy Miasta Szczyrk, Miłośnicy Szczyrku, Turyści                              Burmistrz Miasta Szczyrk            Zgodnie z przepisami ustawy o petycjach z dn. 11.07.2014 r. zwracamy się do Burmistrza Miasta Szczyrk z petycją o dalsze konsultacje społeczne oraz wprowadzenie zmian do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczyrk, przyjętego w grudniu 2020 roku oraz projektu jego zmian z 2022 roku (dalej Studium), które zapewnią należy

Utworzone: 2022-11-28 Statystyki

Petycja do Prezesa Rady Ministrów o zapewnienie dostępu do danych przestrzennych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przepisami prawa

Przedmiotem petycji jest wezwanie do zapewnienia zgodnego z przepisami prawa dostępu do danych przestrzennych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.   Dostęp do zbiorów danych przestrzennych został zagwarantowany przepisami prawa zaimplementowanymi z Dyrektywy Unijnej INSPIRE. Organy odpowiedzialne za zapewnienie dostępu do danych wydały ogromne pieniądze na ten cel. Dostęp do danych przestrzennych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czyli jednych z najważnie

Utworzone: 2022-12-07 Statystyki

Va Bene Cicchetti

Tak jak Wy lubimy dobrze zjeść w miłej atmosferze, dlatego przygotowaliśmy dla Was nowe miejsce na kulinarnej mapie Warszawy – Va Bene Cicchetti – elegancki i nowoczesny Włoski Wine Bar w samym sercu Warszawy, przy ul. Waryńskiego. Jesteśmy już po oficjalnym otwarciu, a po ilości gości widzimy, że nowe miejsce przypadło Wam do gustu. Bardzo się z tego cieszymy i zapewniamy, że dołożymy wszystkich starań, abyście odwiedzali nas jeszcze bardziej ochoczo :) Niestety wartość nowych inicjatyw nie jes

Utworzone: 2022-12-06 Statystyki

Petycja do Kancelarii Premiera o przygotowanie Ustawy, która zapewniłaby refundację NFZ zabiegu in vitro, a także innych metod leczenia niepłodności.

Zwracam się o poparcie petycji. Chcemy przywrócenia refundacji in vitro dla niepłodnych małżeństw. In vitro nie zabija, in vitro daje życie! W Polsce około 20% par ma problem z poczęciem dziecka. Te pary chciałyby dać życie, dziecko jest dla nich największym wymarzonym skarbem i szczęściem. Obecnie dużo mówi się o rodzinie, a o problemie niepłodności ani słowa, mimo że dotyka tak wielu ludzi. Ludzie ci czują się wykluczeni że społeczeństwa, samotni w nierównej walce o dziecko. Dodatkowo bez żadn

Utworzone: 2018-06-02 Statystyki