Oferujemy bezpłatne narzędzie, które umożliwia tworzenie i podpisywanie petycji online.

Zapoczątkuj ruch społeczny, tworząc petycję.

  • Napisz petycję
  • Zbierz podpisy
  • Stwórz aktywną społeczność wokół swojej petycji
  • Dostarcz swoją petycję do decydentów
Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja do Ministra Zdrowia w sprawie przyznania COVIDowych dodatków do wynagrodzeń pracownikom medycznych laboratoriów diagnostycznych, wykonującym czynności diagnostyki laboratoryjnej

Warszawa, dn. 3 grudnia 2021r.  W imieniu Pracowników polskich MLDZarząd Krajowy                                                                               Krajowego Związku ZawodowegoPracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznychz siedzibą w Warszawie 03-468 ul. Jagiellońska 56/51 Szanowny Pandr n. ekon.Adam Niedzielski Minister Zdrowia   Petycja w sprawie przyznania COVIDowych dodatków do wynagrodzeń pracownikom medycznych laboratoriów diagnostycznych, wykonującym czynności diagnostyki

Utworzone: 2021-12-03 Statystyki

Zajęcia zdalne na Uniwersytecie Opolskim Wydziale Ekonomicznym

Zajęcia zdalne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego w grudniu 2021  

Utworzone: 2021-12-06 Statystyki

Wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości na drodze wojewódzkiej nr 579, na odcinku przebiegającym przez obszar Kampinoskiego Parku Narodowego

DO: Urząd Marszałowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie         Ul. Jagiellońska 26,        09-719 Warszawa   Szanowni Państwo, Kampinoski Park Narodowy (KPN) jest jednym z najstarszych parków narodowych w Polsce. Jest też najcenniejszym obszarem chronionym na Mazowszu i w całej środkowej Polsce. Zamieszkują go liczne zwierzęta, których szlaki migracyjne krzyżują się z drogą wojewódzką nr 579 (DW 579). Obowiązujące na tej trasie ograniczenie prędkości do 60 km/h na odcinku KPN jest nagmin

Utworzone: 2021-11-25 Statystyki

Petycja w sprawie zaprzestania rozbiórki wiaduktu nad ul. Grzegórzecką

My, niżej podpisani, apelujemy do firmy PKP Polskie Linie Kolejowe o zaprzestanie rozbiórki wiaduktu nad ul. Grzegórzecką w Krakowie, który odznacza się niepodważalną wartością historyczną, naukową i estetyczną. Działania rozpoczęte 23 listopada br. podjęto z pełną premedytacją i świadomością, że w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wciąż toczy się postępowanie, które ma rozstrzygnąć kwestię pozostawienia wiaduktu w rejestrze zabytków. Dlatego apelujemy o powrót do konstrukty

Utworzone: 2021-11-25 Statystyki

Budowa chodnika przy ul. Jasna Rola 34

Wspólnota MieszkaniowaAdkon, ul. Wałbrzyska 5/26, 60-198 PoznańBudowa chodnika przy ul. Jasna Rola 36 (w linku jest mały błąd - poprawna liczba to 36) Ulica Jasna Rola charakteryzuje się niedociągnięciami w zakresie ciągu komunikacji pieszej. W kilku jej miejscach brakuje istotnych fragmentów chodnika, nawierzchni która w sposób komfortowy pozwala na przemieszczanie się pieszych a także w szczególności osób poruszających się z wózkami dziecięcymi, na wózkach indwalidzkich lub zmuszonych korzyst

Utworzone: 2021-12-06 Statystyki

Petycja - sprzeciw wobec lokalizacji trasy w wariancie <44> KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI (CPK) w gminie Jelcz-Laskowice

Jelcz-Laskowice, dnia 24 listopada 2021 r.     Podmioty wnoszące petycję:   1.       Mieszkańcy Gminy Jelcz-Laskowice (wg. listy stanowiącej załącznik nr 1 do petycji), 2.       Stowarzyszenie „Lokalni Patrioci J-L”, ul. Sokola 32A, 55-220 Jelcz-Laskowice, 3.       Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Chwałowic, ul. Szkolna 4, 55-200 Chwałowice.                                                           Szanowny Pan                                                                          

Utworzone: 2021-11-24 Statystyki

ODDAJMY JORDANÓWKĘ MIESZKAŃCOM!

25 lat czekaliśmy na to, aż w końcu pawilon Jordanówki wróci w ręce miasta. Radość z jej odzyskania była jednak przedwczesna. Najpierw okazało się, że budynek jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga generalnego remontu, a ostatnio Pan Prezydent Jacek Majchrowski poinformował nas, że w budynku tym ma powstać muzeum sportu. To rodzi pytania o to, czy jest to jedyny i najlepszy pomysł na zagospodarowanie tego miejsca?  Jesteśmy przekonani, że po to dr Henryk Jordan stworzył swój park, by org

Utworzone: 2021-11-22 Statystyki

W sprawie ratowania parku przy ul. Dulęby w Katowicach (os. Witosa)

Prezydent Miasta Katowice   Szanowny Pan dr Marcin Krupa        oraz Rada Miasta Katowice     PETYCJA     Podstawa prawna: Art. 63 Konstytucji RP; art. 2 ust. 1 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 roku o petycjach Przedmiot petycji: „Zablokowanie działań zmierzających do wycinki drzew na terenie zielonym przy ul. Dulęby”   Szanowny Panie Prezydencie, Szanowane Radne, Szanowani Radni, my, niżej podpisani, wnosimy o podjęcie wszelkich możliwych działań dla zablokowania działań zmierzających do wycinki drze

Utworzone: 2021-11-23 Statystyki

Petycja TRZECH PUNKTÓW

Petycja TRZECH PUNKTÓW.  Nazywam się Anna Ojer i chciałabym razem z Wami  doprowadzić do zmiany. Samemu ciężko jest zwrócić uwagę na problem, ciężko jest znaleźć osoby, które nas wysłuchają i wesprą dlatego proszę o Wasze wsparcie i podpisanie petycji abyśmy pokazali, że jest to problem wielu osób i że zmiana jest konieczna.   Petycja TRZECH PUNKTÓW to: 1. Ujednolicenie i uproszczenie procedur dotyczących wydawania orzeczenia o niepełnosprawności.  2. Zezwolenie na dodatkową pracę, osobie pobier

Utworzone: 2021-08-23 Statystyki

w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” dla fragmentu obszaru miejscowości Borchówka.

Do Wójta Gminy Nowosolna oraz Rady Gminy Nowosolna,    Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach sprzeciwiamy się zmianom „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” dla fragmentu obszaru miejscowości Borchówka, które mają umożliwić budowę infrastruktury restauracyjno - hotelowej  w Borchówce w obrębie działki nr 114. Działka ta jest położona na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łód

Utworzone: 2021-11-22 Statystyki