Petycja w sprawie ustawy o ochronie zwierząt doświadczalnych

Skontaktuj się z autorem petycji

Protest przeciw udziałowi dzieci w polowaniach i zezwoleniu na strzelanie w odległości 100 m od domów!!!

2015-05-05 12:56:28

Niezawodni Sygnatariuszki i Sygnatariusze petycji!

Trwają prace nad nowelizacją ustawy prawo łowieckie. W podkomisji sejmowej, która zajmuje się projektem na 7miu jej członków 6ciu to myśliwi. Podkomisja właśnie odrzuciła poprawkę, o którą walczą organizacje pozarządowe, zakazującą dzieciom udziału w polowaniach. Czy wiedzieliście, że co roku kilkadziesiąt tysięcy dzieci bierze udział w nagankach, zabijaniu i patroszeniu naszych dzikich przyjaciół? Czy wiecie, że eksperci z dziedziny dziecięcej psychologii oceniają, iz może to mieć zgubny wpływ na psychikę dziecka? To jedynie jeden z bardzij bulwersujących punktów tej ustawy (http://polowanianiedladzieci.pl)

Jeśli nie chcecie, żeby niszczono wrażliwość dzieci poprzez pokazywanie im zabijania, dobijania i patroszenia dzikich zwierząt, jeśli nie chcecie aby polowano na Waszej ziemi i strzelano w odległości 100 m od Waszych domów, jeśli nie zgadzacie się na tresowanie psów na dzikich zwierzętach - podpiszcie i udostępnijcie petycję! Możecie wysłać informację znajomym poprzez e-mail albo opublikować link do petycji na profilu na facebooku.

Petycje znajdziecie tutaj:

http://www.petycjeonline.com/dosc_rzadow_lobby_mysliwskiego

 

Zapraszamy również na wydarzenia na facebooku:

Wydarzenie petycji: https://www.facebook.com/events/832738510140467/

Wydarzenie manifestacji, która odbędzie się 26 maja 2015 roku o godz. 13:00 pod gmachem Sejmu: https://www.facebook.com/events/1440954256218761/

 

Na wydarzeniach opublikujemy dokładne informacje odnośnie transportów na maniefestację z miast wojewódzkich. Bądźcie z nami, jak zawsze.

 

 

 

Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz dziekuję w imieniu zwierząt,

Anna Gdula

 

 

 

 

 

 


lek. med. Anna Gdula Prezes Fundacji na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej „L

Zapytaj kandydatkę/kandydata na prezydenta o prawa zwierząt!

2015-04-16 21:16:12

Wielkimi krokami zbliżają się wybory prezydenckie. Może zauważyliście,  że pośród tematów poruszanych w kampanii wyborczej zabrakło zupełnie dyskusji na temat problemów związanych z ochroną zwierząt - a jak wiemy z codziennej praktyki, informacji przekazywanych przez media czy publikacji na facebooku - sytuacja jest bardzo zła.
Dlatego teraz możecie pomóc nam zwrócić uwagę kandydatki i kandydatów na najwyższy urząd w państwie na ten istotny dla milionów Polaków problem. Może będzie to pierwszy krok ku temu, aby politycy nareszcie spełnili swoje mgliste zapowiedzi, np. o nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt?

Link do petycji:

http://www.petycjeonline.com/zapytaj_kandydatkkandydata_na_prezydenta_o_prawa_zwierzt

Możecie również sami wysłać maila do kandydatów. Poniżej znajdziecie gotową treść i listę mailingową.

biuro.gb2015@gmail.com; kwandrzejduda@gmail.com; adamjarubas@vp.pl; kontakt@popieramKomorowskiego.pl; kontakt@konradberkowicz.pl; kowalski.marian@poczta.onet.pl; biuro@kukiz.org; sztab@magdalenaogorek.eu; biuro@twojruch.eu; kontakt@db.org.pl; kontakt@jacekwilk.pl

Treść maila:

Nie jesteśmy obojętni na cierpienie zwierząt, dlatego pytamy:

1. Czy zna Pani/Pan treść raportu Najwyższej Izby Kontroli „Wykonywanie zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt” z dnia 5 sierpnia 2013 r. a jeśli nie, to kiedy planuje się Pani/Pan z nim zapoznać oraz ustosunkować do kwestii częstego łamania przepisów dotyczących ochrony zwierząt przez samorządy gminne?
2. Czy, a jeżeli tak, to kiedy, wystąpi Pani/Pan jako Prezydent RP z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu wprowadzenie w Polsce pełnego zakazu polowań na ptaki oraz ograniczenia polowań na zwierzęta dzikie?
3. Czy, a jeżeli tak, to kiedy, wystąpi Pani/Pan jako Prezydent RP z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu wprowadzenie w Polsce zakazu promowania myślistwa w szkołach oraz zakazu udziału dzieci w polowaniach oraz imprezach myśliwskich?
4. Czy, a jeżeli tak, to kiedy, wystąpi Pani/Pan jako Prezydent RP z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu wprowadzenie w Polsce zakazu hodowli zwierząt na futra?
5. Czy, a jeżeli tak, to kiedy, wystąpi Pani/Pan jako Prezydent RP z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu wprowadzenie w Polsce zakazu wykorzystywania zwierząt do celów rozrywkowych, w szczególności wykorzystywania zwierząt w cyrkach?
6. Czy, a jeżeli tak, to kiedy, wystąpi Pani/Pan jako Prezydent RP z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu wprowadzenie w Polsce pełnego zakazu wykorzystywania zwierząt do pracy fizycznej?
7. Czy, a jeżeli tak, to kiedy, wystąpi Pani/Pan jako Prezydent RP z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu wprowadzenie w Polsce skutecznego – nie budzącego prawnych wątpliwości – zakazu tak zwanego uboju rytualnego, szczególnie w celach eksportowych?
8. Czy, a jeżeli tak, to kiedy, wystąpi Pani/Pan jako Prezydent RP z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu zmianę ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, poprzez wprowadzenie bardziej skutecznych i zgodnych z dyrektywą unijną mechanizmów chroniących zwierzęta przed bólem, cierpieniem i stresem oraz mechanizmów gwarantujących obywatelom i organizacjom pozarządowym prowadzenie skutecznej kontroli społecznej w tym obszarze takich jak zwiększenie jawności prac komisji etycznych, które udzielają zgód na przeprowadzanie doświadczeń?
9. Czy, a jeżeli tak, to kiedy, wystąpi Pani/Pan jako Prezydent RP z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu zmianę ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i wprowadzenie zmian, o które od 4 lat apelują organizacje ochrony zwierząt i tysiące obywateli, będących sygnatariuszami wielu petycji oraz o które wnosiła Najwyższa Izba Kontroli w 2013 roku, takich jak obowiązek czipowania oraz rejestracji zwierząt domowych, zakaz utrzymywania zwierząt na uwięzi, zwiększenie odpowiedzialności gmin za realizację zadań ochrony zwierząt oraz los zwierząt bezdomnych, wprowadzenie minimalnych norm utrzymywania zwierząt domowych etc.?
10. Czy, a jeżeli tak, to kiedy, wystąpi Pani/Pan jako Prezydent RP z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt w klatkach?
11. Czy, a jeżeli tak to, kiedy, wystąpi Pani/Pan jako Prezydent RP z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu wprowadzenie zakazu transportu zwierząt rzeźnych na długie odległości?
12. Czy, a jeżeli tak, to kiedy, wystąpi Pani/Pan jako Prezydent RP z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu regulację i wprowadzenie skutecznej kontroli obrotu zwierzętami domowymi poza granice naszego kraju?
13. Czy, a jeżeli tak, to kiedy, wystąpi Pani/Pan jako prezydent RP z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu utworzenie niezależnego urzędu odpowiedzialnego za nadzór nad wykonywaniem przepisów ochrony zwierząt np. Rzecznika Praw Zwierząt i wyłączenie tych zadań z kompetencji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej?

 

Serdecznie dziekujemy!


lek. med. Anna Gdula Prezes Fundacji na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej „L

Jeszcze raz prosimy o pomoc.

2015-01-06 15:43:45

30 grudnia komisje senackie zgłosiły poprawki do ustawy o ochronie zwierząt doświadczalnych, które likwidują poprawki wywalczone przez obrońców zwierząt, również dzięki Waszym podpisom!

Dlatego jeszcze raz proszę Was o mobilizację. Czasu mamy bardzo mało, bo posiedzenie Senatu jest już w najbliższy czwartek. Wyślijcie tego maila od razu, nie odkładajcie na później. Lista maili pod tekstem:

 

Szanowna Pani Senator/Szanowny Panie Senatorze,

Jako jedna z kilkudziesięciu tysięcy osób, które złożyły swój podpis pod petycją przeciw ustawie o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, zwracam się do z apelem o odrzucenie poprawek do ustawy, które obniżą ochronę zwierząt doświadczalnych w Polsce. W szczególności chodzi o:

1) poprawkę nr 3 zgłoszoną przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu w dniu 30 grudnia 2014 roku w brzmieniu: „w art. 25 skreśla się ust. 3”.

Art. 25 ust. 3 ustawy zapewnia powołanie w jednostce badawczej zespołu do spraw dobrostanu zwierząt. Brzmienie przepisu jest wynikiem poprawki, opracowanej wspólnie przez przedstawicieli organizacji społecznych i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poprawka ta została zgłoszona przez Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej i przyjęta przez komisje sejmowe oraz Sejm.
Art. 26 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 Września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych wymaga zapewnienia przez państwa członkowskie, by każdy hodowca, dostawca i użytkownik ustanowił ciało doradcze ds. dobrostanu. Zgodnie z art. 26 Dyrektywy ciało doradcze to szczególny „organ”, pełniący wyjątkową i bardzo ważną rolę, stojący na straży priorytetowego celu Dyrektywy tj. ochrony dobrostanu czyli dobrego stanu zdrowia i psychiki zwierząt.

Zaproponowana przez komisję senacką poprawka spowoduje likwidację ciała doradczego, będącego jednym z najważniejszych instrumentów prawnych Dyrektywy zapewniających realną ochronę zwierząt poddanych procedurze.
Wobec braku ustanowienia w ustawie ciała nie będzie możliwe wykonywanie przez nie wskazanych w Dyrektywie zadań, koniecznych do skutecznej realizacji celów Dyrektywy a co za tym idzie – prawidłowej jej implementacji.

Zgłoszenie przez komisje senacką takiej poprawki doprowadzi do niczym nie uzasadnionego i niezgodnego z Dyrektywą pogorszenia ochrony zwierząt doświadczalnych.

2) poprawkę do art. 47 ust. 5, którą na posiedzeniu plenarnym Senatu zgłosi senator Ryszard Górecki.

Obecne brzmienie art. 47 ust. 5 również jest efektem poprawki opracowanej przez przedstawicieli organizacji społecznych i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poprawka ta była odpowiedzią na fakt, iż w obecnym stanie prawnym, kiedy o wydaniu zgody na przeprowadzenie procedury komisje etyczne decydują zwykłą większością głosów, dochodzi do sytuacji, kiedy wydawane są zgody na procedury, które zgodnie z wymogami art. 6 ustawy o doświadczeniach na zwierzętach z 2005 roku nie powinny być przeprowadzane. Przykładowo, większość uniwersytetów medycznych w Polsce w toku nauczania fizjologii nie wykorzystuje zwierząt lecz specjalne programy komputerowe, które z powodzeniem stosowane są od kilkunastu już lat. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, którego rektorem jest senator Górecki, wciąż wykorzystuje zwierzęta w toku kształcenia pielęgniarek, ratowników medycznych czy dietetyków. Zwierzęta są poddawane procedurom i zabijane pomimo, iż istnieją dobre i sprawdzone przez inne uczelnie alternatywny.

Dyrektywa unijna nakazuje ograniczanie liczby wykorzystanych zwierząt, zastępowanie ich stosowania metodami alternatywnymi oraz udoskonalanie procedur. Komisje etyczne mają zaś za zadanie merytoryczną oraz etyczną ocenę wniosków. Wydawanie zgody na doświadczenie większością 2/3 głosów zmobilizuje komisje etyczne do bardziej uważnego przyglądania się wnioskom i poszukiwania solidnej argumentacji dla wykorzystania zwierząt, szczególnie w celach edukacyjnych.

Jednocześnie wyrażam nadzieję, iż poprze Pani/Pan poprawki, które poprzez usprawnienie mechanizmów kontroli doświadczeń, zwiększą ochronę zwierząt doświadczalnych, które przechodzą niewyobrażalne cierpienia po to, by ludzie mogli być zdrowi.

Z poważaniem,

biuro@abgarowicz.pl; biuro@annaaksamit.pl; tadeusz@arlukowicz.eu; biuro@mieczyslawaugustyn.pl;
biuro@bierecki.senat.pl; biuro@blaszczyk.senat.pl; biuro@ryszardbonislawski.pl; biurosenatorskie@marekborowski.pl; biuro@b-borusewicz.pl; biuro@biurosenatorskie.pl; biuro@chybicka.senat.pl; biuro@cimoszewicz.eu; henryk.cioch@wp.pl; senator@czarnobaj.senat.pl; biuro@grzegorzczelej.pl; biuro@senatorczudowska.pl; biuro@dobkowski.senat.pl; senator@dowhan.pl; jaroslaw@duda.org.pl; biuro@mieczyslaw-gil.pl; witold.gintowt.dziewaltowski@gmail.com; biuro@stanislawgogacz.pl; poczta@stanislawgorczyca.pl; biuro.senatorskie@hotmail.com; biuro@ryszardgorecki.pl; biuro@grubskimaciej.pl; biuro@piotrgruszczynski.pl; senator@andrzejgrzyb.pl; senator@helenahatka.pl; senator@hodorowicz.pl; biuro@iwan.senat.pl; jmj@jmjackowski.pl; kazimierz.jaworski@polskichleb.pl; jurcewicz@neostrada.pl; s.karczewskibiuro@wp.pl; biuro.kilian@wp.pl; biuro@kazimierzkleina.pl; biuro@klich.pl; biuro@maciejklima.pl; izakloc@poczta.onet.pl; ryszard@knosala.com; andrzej@kobiak.bydgoszcz.pl; biurosenatorskie.st@interia.pl; biuro@marek-konopka.pl; kontakt@tadeuszkopec.pl; biuro@kraska.home.pl; biuro@kazimierzkutz.pl; sekretariat@jaroslawlasecki.pl; filipl@wp.pl; robert.mam@interia.pl; marek.martynowski@wp.pl; andrzejmatusiewicz@poczta.onet.pl; zbigniewmeres@o2.pl; biurosenatora@janmichalski.eu; biuro@misiolek.senat.pl; senator@mozdzanowska.pl; biuro@rafalmuchacki.pl; biuro@niewiarowski.pl; biuro@obremski.senat.pl; biuro@obrycki.senat.pl; biuro@andrzejowczarek.pl; biuro@pajakandrzej.pl; sekretariat@panczyk.senat.pl; senator@bohdanpaszkowski.pl; aperson@poczta.onet.pl; pek.biuro@gmail.com; senator@leszekpiechota.pl; jozefpinior.biuro@gmail.com; biuro@aleksanderpociej.pl; senator@marianposlednik.pl; biuro@slawomirpreiss.pl; biuro@zdzislawpupa.pl; marek@rocki.pl; biuro@jadwigarotnicka.pl; rulewski@janrulewski.pl; biurorusiecki@tlen.pl; janusz@sepiol.pl; senator@sewerynski.pl; biurosenatorskie@witoldsitarz.pl; biuro@skurkiewicz.pl; kslon@op.pl; biuro@szewinski.senat.pl; senator@sztark.senat.pl; biuro@smigielski.org; biuro_senator_swieykowski@wp.pl; biuro@piotrwach.org.pl; biuro.senatorskie@kazimierzwiatr.pl; biuro@wittbrodt.pl; biurorawa@interia.pl; biuro@wojtczak.info; jan.wyrowinski@gazeta.pl; biuro@romanzaborowski.eu; szajac@wp.pl; senator@jozefzajac.pl; biuro@zdzieblo.pl; biuro@zientarski.pl; biuro@marekziolkowski.pl

 

lek. med. Anna Gdula Prezes Fundacji na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej „L

Głosowanie nad ustawą już w piatek 19 grudnia! Jeszcze raz możecie pomóc zwierzętom laboratoryjnym!

2014-12-15 20:54:02

Drodzy Sygnatariusze i Sygnatariuszki!

Jutro wieczorem odbędzie się 2-gie czytanie projektu ustawy o ochronie zwerząt doswiadczalnych. Posłowie będą zgłaszać poprawki przygotowane przez organizacje ochrony zwierząt.
Ostatnie czytanie projektu oraz głosowanie nad przyjęciem ustawy już w najbliższy piątek 19 grudnia!

Dlatego prosimy Was wszystkich o jeszcze jeden wysiłek!

Wyślijcie posłom krótką wiadomość o treści:

 

 

W tym tygodniu odbędzie się głosowanie poprawek zgłoszonych przez organizacje ochrony zwierząt do ustawy o ochronie zwierząt doświadczalnych. Szanowny Pośle/Posłanko, zanim podniesiesz rękę, zastanów się: czy w kampanii wyborczej do Sejmu w 2015 roku chciałby się Pan/Pani znaleźć na tej liście: http://prawazwierzat.eu/pol…/politycy-przeciw-zwierzetom.php ?

Z poważaniem

 

 

Lista maili:

kp-po@kluby.sejm.pl; kontakt@elzbietaachinger.pl; elzbieta.achinger@sejm.pl; posel@malgorzataadamczak.pl; Tadeusz.Arkit@sejm.pl; Bartosz.Arlukowicz@sejm.pl; biuro@arlukowicz.pl; Pawel.Arndt@sejm.pl; Urszula.Augustyn@sejm.pl; Tadeusz.Aziewicz@sejm.pl; biuroposelskie@gmail.com; beata.bublewicz@sejm.pl; Marek.Biernacki@sejm.pl; Andrzej.Biernat@sejm.pl; Leszek.Blanik@sejm.pl; Joanna.Bobowska@sejm.pl; biuro@joannabobowska.pl; Jerzy.Borowczak@sejm.pl; biuroparlamentarne.po.leszno@wp.pl; lukasz.borowiak@sejm.pl; Krzysztof.Brejza@sejm.pl; Jacek.Brzezinka@sejm.pl; biuro@jacekbrzezinka.pl; Beata.Bublewicz@sejm.pl; Borys.Budka@sejm.pl ; poczta@borysbudka.pl; Jerzy.Budnik@sejm.pl; biuro@budnik.pl; bozenna.bukiewicz@sejm.pl; Andrzej.Bula@sejm.pl; biuroposelskiekluczbork@op.pl; Jaroslaw.Charlampowicz@sejm.pl; Janusz.Cichon@sejm.pl; biuro@januszcichon.pl; renata.butryn@sejm.pl; zofia.czernow@sejm.pl; Piotr.Cieslinski@sejm.pl; Marian.Cycon@sejm.pl; biuro@mariancycon.pl; Barbara.Czaplicka@sejm.pl; Czeslaw.Czechyra@sejm.pl; Andrzej.Czerwinski@sejm.pl; bpaczerwinski@interia.pl; biuro@andrzejczerwinski.pl; alicja.dabrowska@sejm.pl; ewa.drozd@sejm.pl; Artur.Dunin@sejm.pl; Zenon.Durka@sejm.pl; durka.biuro@tlen.pl; Janusz.Dzieciol@sejm.pl; Waldy.Dzikowski@sejm.pl; biuro@waldydzikowski.pl; joanna.fabisiak@sejm.pl; Jerzy.Fedorowicz@sejm.pl; Arkady.Fiedler@sejm.pl; Krzysztof.Gadowski@sejm.pl; biuro@gadowski.pl; Andrzej.Galazewski@sejm.pl; biuro@galazewski.pl; Elzbieta.Gapinska@sejm.pl; biuroposelskie.gapinska@gmail.com;Stanislaw.Gawlowski@sejm.pl;lidia.gadek@sejm.pl; magdalena.gasior-marek@sejm.pl; iwona.guzowska@sejm.pl; elblagwsejmie@gmail.com; Artur.Gierada@sejm.pl; artur.gierada@wp.pl; Czeslaw.Gluza@sejm.pl; Tomasz.Glogowski@sejm.pl; biuro@glogowski.pl; biuro@johngodson.pl; Jaroslaw.Gowin@sejm.pl; biuro@jgowin.pl; Cezary.Grabarczyk@sejm.pl; Mariusz.Grad@sejm.pl; Pawel.Gras@sejm.pl; Rafal.Grupinski@sejm.pl; biuro@grupinski.pl; Andrzej.Gut-Mostowy@sejm.pl; biuro@mostowy.pl; katarzyna.hall@sejm.pl;agnieszka.hanajczyk@sejm.pl; jozefa.hrynkiewicz@sejm.pl;Andrzej.Halicki@sejm.pl; andrzej@halicki.pl; Marek.Hok@sejm.pl; Teresa.Hoppe@sejm.pl; info@teresahoppe.com; posel@huskowski.eu; maria.janyska@sejm.pl; Tadeusz.Jarmuziewicz@sejm.pl; biuro@jarmuziewicz.pl; Michal.Jaros@sejm.pl; Leszek.Jastrzebski@sejm.pl; Roman.Kaczor@sejm.pl; Bozena.Kaminska@sejm.pl; biuro@bozenakaminska.pl; Andrzej.Kania@sejm.pl; Wlodzimierz.Karpinski@sejm.pl; biuro@wkarpinski.pl; Jaroslaw.Katulski@sejm.pl; Jan.Kazmierczak@sejm.pl; biuro@jankazmierczak.pl; biuro@jan.kazmierczak.pl; malgorzata.kidawa-blonska@sejm.pl; Marcin.Kierwinski@sejm.pl; biuro@kierwinski.pl; Joanna.Kluzik-Rostkowska@sejm.pl; krystyna.klosin@sejm.pl; magdalena.kochan@sejm.pl; santorini2011@wp.pl; Brygida.Kolenda-Labus@sejm.pl; agnieszka.kolacz-leszczynska@sejm.pl; ewa.kolodziej@sejm.pl; Zbigniew.Konwinski@sejm.pl; ewa.kopacz@sejm.pl;domicela.kopaczewska@sejm.pl;Leszek.Korzeniowski@sejm.pl;eljado@wp.pl; Roman.Kosecki@sejm.pl; Slawomir.Kowalski@sejm.pl; Jacek.Kozaczynski@sejm.pl; Jerzy.Kozdron@sejm.pl; Agnieszka.Kozlowska-Rajewicz@sejm.pl;biuro@kozlowska-rajewicz.pl;iwona.kozlowska@sejm.pl; biuro@kozlakiewicz.pl;ligia.krajewska@sejm.pl; Robert.Kropiwnicki@sejm.pl;Marek.Krzakala@sejm.pl; biuro@krzakala.pl; regionalne.slask@gmail.com; bp.lukow_ck@wp.pl; Barbara.Kudrycka@sejm.pl; biuro@kudrycka.pl; Stanislaw.Lamczyk@sejm.pl; Jozef.Lassota@sejm.pl; biuro@jozeflassota.pl; Tomasz.Lenz@sejm.pl; izabela.leszczyna@sejm.pl; Arkadiusz.Litwinski@sejm.pl; Marek.Lapinski@sejm.pl; Zofia.Lawrynowicz@sejm.pl; zofialawrynowicz@op.pl; beata.malecka-libera@sejm.pl; biuro@malecka-libera.pl; jagna.marczulajtis-walczak@sejm.pl; biuro@jagnamarczulajtis.pl; katarzyna.matusik-lipiec@sejm.pl; Antoni.Mezydlo@sejm.pl; posel_nysa@interia.pl; Konstanty.Miodowicz@sejm.pl; Czeslaw.Mroczek@sejm.pl; biuro@czeslawmroczek.pl; Izabela.Mrzyglocka@sejm.pl; biuro.walbrzych@mrzyglocka.pl; biuro.swidnica@mrzyglocka.pl; biuro@joannamucha.pl; joanna.mucha@sejm.pl; Killion.Munyama@sejm.pl; anna.nems@sejm.pl; biuroposelnems@wp.pl; Slawomir.Neumann@sejm.pl; posel@neumannslawomir.pl; dorota.niedziela@sejm.pl; malgorzata.niemczyk@sejm.pl; Stefan.Niesiolowski@sejm.pl; Slawomir.Nowak@sejm.pl; biuro@slawomirnowak.pl; Tomasz.Nowak@sejm.pl; biuro-po-konin@tlen.pl; miroslawa.nykiel@sejm.pl; marzena@okla-drewnowicz.pl; janina.okragly@sejm.pl; biuroposelskie@okragly.pl; alicja.olechowska@sejm.pl; Pawel.Olszewski@sejm.pl; Andrzej.Orzechowski@sejm.pl; Maciej.Orzechowski@sejm.pl; biuro@maciejorzechowski.pl; Konstanty.Oswiecimski@sejm.pl; biuro.gryfice@oswiecimski.com.pl; Zbigniew.Pacelt@sejm.pl; Witold.Pahl@sejm.pl; Pawel.Papke@sejm.pl; Malgorzata.Pepek@sejm.pl; piechota@piechota.info.pl; elzbieta.pierzchala@sejm.pl; danuta.pietraszewska@sejm.pl; teresa.piotrowska@sejm.pl;Lucjan.Pietrzczyk@sejm.pl; Jaroslaw.Pieta@sejm.pl; julia.pitera@sejm.pl;Marek.Plura@sejm.pl; Miroslaw.Pluta@sejm.pl; biuro@miroslawpluta.eu; agnieszka.pomaska@sejm.pl;krystyna.poslednia@sejm.pl; Damian.Raczkowski@sejm.pl;biuro@damianraczkowski.pl; elzbieta.radziszewska@sejm.pl;Grzegorz.Raniewicz@sejm.pl; Ireneusz.Ras@sejm.pl; kontakt@ireneuszras.pl; rozpondek.biuro@wp.pl; halina.rozpondek@sejm.pl; dorota.rutkowska@sejm.pl; Jakub.Rutnicki@sejm.pl; biuro@jakubrutnicki.pl; Zbigniew.Rynasiewicz@sejm.pl; Marek.Rzasa@sejm.pl; biuro@marekrzasa.pl; biuro.poselsaluga@op.pl; Grzegorz.Schetyna@sejm.pl; krystyna.sibinska@sejm.pl; sejm@siedlaczek.pl; Radoslaw.Sikorski@sejm.pl; biuro@radeksikorski.pl; krystyna.skowronska@sejm.pl; bozena.slawiak@sejm.pl; Waldemar.Slugocki@sejm.pl; Tomasz.Smolarz@sejm.pl; lidia.staron@sejm.pl; Wieslaw.Suchowiejko@sejm.pl; biuro.suchowiejko@gmail.pl; poselwalcz@o2.pl; Miron.Sycz@sejm.pl; biuro@mironsycz.pl; Michal.Szczerba@sejm.pl; Grzegorz.Sztolcman@sejm.pl; Jakub.Szulc@sejm.pl; biuro@jszulc.pl; biuro@szumilas.pl; krystyna.szumilas@sejm.pl; bozena.szydlowska@sejm.pl; kontakt@tomaszszymanski.pl; iwona.sledzinska-katarasinska@sejm.pl; Marcin.Swiecicki@sejm.pl; biuropiotrtomanski@interia.eu; Jacek.Tomczak@sejm.pl; Cezary.Tomczyk@sejm.pl; Tomasz.Tomczykiewicz@sejm.pl; biuro.pszczyna@interia.pl; aleksandra.trybus@sejm.pl; Donald.Tusk@sejm.pl; biuro.tusk@op.pl; Robert.Tyszkiewicz@sejm.pl; Piotr.VanderCoghen@sejm.pl; biuroparlamentarne.zawiercie@gmail.com; Robert.Wardzala@sejm.pl; monika.wielichowska@sejm.pl; Mariusz.Witczak@sejm.pl; mariusz.witczak@platforma.org; Radoslaw.Witkowski@sejm.pl; Norbert.Wojnarowski@sejm.pl; Marek.Wojtkowski@sejm.pl; ewa.wolak@sejm.pl; Marek.Wojcik@sejm.pl; jadwiga.zakrzewska@sejm.pl; renata.zaremba@sejm.pl; Ryszard.Zawadzki@sejm.pl; Bogdan.Zdrojewski@sejm.pl; biuro@zdrojewski.info; Maciej.Zielinski@sejm.pl; Wojciech.Ziemniak@sejm.pl; wojciechziemniak@wp.pl; Jerzy.Zietek@sejm.pl; marek@jerzyzietek.pl; Jacek.Zalek@sejm.pl; biuroposelskie@jacekzalek.pl; Stanislaw.Zmijan@sejm.pl; ewa.zmuda-trzebiatowska@sejm.pl; Adam.Zylinski@sejm.pl; a.zylinski@wp.pl; Bartlomiej.Bodio@sejm.pl; biuroposelskie.grajewo@gmail.com; Krzysztof.Borkowski@sejm.pl; Artur.Bramora@sejm.pl; Jan.Bury@sejm.pl; Dariusz.Dziadzio@sejm.pl; Marek.Gos@sejm.pl; Eugeniusz.Grzeszczak@sejm.pl; Stanislaw.Kalemba@sejm.pl; Mieczyslaw.Kasprzak@sejm.pl; Eugeniusz.Klopotek@sejm.pl; Jan.Lopata@sejm.pl; Mieczyslaw.Luczak@sejm.pl; Miroslaw.Maliszewski@sejm.pl; Krystyna.Ozga@sejm.pl; miroslawpawlak@tlen.pl; miroslawpawlak@o2.pl; Janusz.Piechocinski@sejm.pl; Jozef.Racki@sejm.pl; Marek.Sawicki@sejm.pl; Henryk.Smolarz@sejm.pl; janusz.predki@neostrada.pl; jwpredki@wp.pl; Franciszek.Stefaniuk@sejm.pl; Andrzej.Sztorc@sejm.pl; Halina.Szymiec-Raczynska@sejm.pl; Genowefa.Tokarska@sejm.pl; Piotr.Walkowski@sejm.pl; Piotr.Zgorzelski@sejm.pl; Jozef.Zych@sejm.pl; Stanislaw.Zelichowski@sejm.pl

 

Serdecznie dziękujemy!


lek. med. Anna Gdula Prezes Fundacji na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej „L

Prosimy o jeszcze jeden podpis!

2014-11-30 16:22:24

Drogie Sygnatariuszki i Drodzy Sygnatariusze petycji!

W środę 3 grudnia odbędzie się drugie posiedzenie komisji która w zeszłym tygodniu odrzuciła 11 z 15 zgłoszonych przez nas poprawek.

Pomóżcie nam dotrzeć do Pani Premier! Do niej jeszcze nie dotarła informacja o tej haniebnej ustawie!

Wysłalismy juz apel do Pani Premier, którego treśc wstawiamy jako petycje. Wasze podpisy pomogą nam również zwrócić uwage mediów. Musimy do środy zebrać 10 000 podpisów!

Podpiszcie tutaj: http://www.petycjeonline.com/apel_do_premier_ewy_kopacz_w_sprawie_zwierzt_dowiadczalnych

Wstawcie też link do powyższej petycji na swój profil na facebooku bądź wyslijcie do znajomych emailem.

Pomogliscie wcześniej, pomóżcie i teraz! Dziękujemy, ze walczycie z nami!

 

Pozdrawiam Was serdecznie

Anna Gdula

Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz 

Prawnej Ochrony Zwierząt i Konroli Obywatelskiej

LEX NOVA


lek. med. Anna Gdula Prezes Fundacji na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej „L

UWAGA!!! MANIFESTACJA 26 LISTOPADA, GODZ. 12:00 POD SEJMEM.

2014-11-23 11:05:30

Drogie Sygnatariuszki i Drodzy Sygnatariusze petycji!

 

26 listopada o godz. 12 pod gmachem Sejmu odbedzie się manifestacja przeciw ustawie o ochronie zwierząt doświadczalnych.

Organizujemy transporty z Wrocławia, Kielc, Krakowa, Łodzi, Lublina, Katowic, Bielska Białej, Suwałk. Jeśli chcecie jechać z tych miast, proszę pilnie o kontakt pod adresem fpoz.lex.nova@gmail.com .

Apelujemy szczególnie do mieszkańców Warszawy o wzięcie udziału w manifestacji. Może to byc ostatnia szansa na zablokowanie tej skandalicznej ustawy.

 

Z poważaniem,

lek.med. Anna Gdula

Prezes Fundacji na Rzecz

Prawnej Ochrony Zwierząt

i Kontroli Obywatelskiej

 


lek. med. Anna Gdula Prezes Fundacji na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej „L

Pomóż nam - wyślij maila, zmieńmy wspólnie ustawę o ochronie zwierząt doświadczalnych!

2014-11-19 19:16:10

Do Dzieła!

Drodzy Sygnatariusze Petycji! Jesteśmy na ostatniej prostej naszego protestu. 26 listopada o godzinie 12:00 pod gmachem Sejmu odbędzie się wielka manifestacja przeciwko ustawie o ochronie zwierząt doświadczalnych. W ten sam dzień planowane jest kluczowe dla naszej sprawy posiedzenie komisji. Kto może, niech przybywa! Więcej informacji o manifestacji znajdziecie tutaj: https://www.facebook.com/events/329446627226752/

Teraz każdy może zrobic jeszcze więcej, żeby zablokowac ten projekt. Bardzo proszę wszystkich Was o wysłanie maila do posłów i posłanek komisji.
Żeby było Wam łatwiej, treści są podzielone - osobno dla pań i panów i macie przygotowane dwie listy mailingowe. To tylko dwa maile, zaledwie kilka minut na ich wysłanie a mogą one przyczynić się do tego, że posłowie przychyla się do proponowanych przez nas poprawek.

Jeśli zasypiemy posłów tysiącami maili, jest duża szansa na to, że będą chcieli przychylić się do naszych postulatów! Jednocześnie w imieniu Fundacji na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt  i Kontroli Obywatelskiej LEX NOVA dziękuje Wam za złożenie podpisu i udostępnianie petycji. Tego protestu nie byloby bez Was!

 

List do posłów:

 

Szanowny Panie Pośle.

Na dzień 26 listopada 2014 roku zaplanowane jest wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego celem jest rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druk nr 2709).
Pragnę poinformować iż, w okresie od 11 października – 18 listopada 2014 roku pod petycją przeciw tej ustawie podpisało się ponad 50 000 obywateli. Petycja wraz z podpisami już dwa tygodnie temu została złożona na ręce Wicemarszałek Sejmu Wandy Nowickiej i przekazana Marszałkowi Sejmu Radosławowi Sikorskiemu oraz posłance Domiceli Kopaczewskiej.
Projekt ustawy drastycznie obniża standardy ochrony zwierząt doświadczalnych, dopuszczając m. in. doświadczenia na zwierzętach w szkołach ponadgimnazjalnych, eksperymenty na zwierzętach bezdomnych, zabiegi uniemożliwiające cierpiącym zwierzętom wydawanie głosu (np. przecinanie strun głosowych), testowanie chemikaliów i sprzętu medycznego bez znieczulenia etc. oraz zdecydowanie zmniejsza kontrolę nad doświadczeniami. Projekt ten narusza wiele przepisów Dyrektywy 2010/63/UE – zamiast ją wdrażać wypacza jej podstawowe cele. Przyjęcie tego projektu bez poprawek postulowanych m.in. przez organizacje pozarządowe spowoduje, że nasz kraj otworzy się na przeprowadzanie w polskich ośrodkach badawczych procedur zakazanych w innych krajach jako niehumanitarne. Uchwalenie ustawy w jej obecnym brzmieniu narazi również Polskę na kary ze strony Komisji Europejskiej.

Dlatego apeluję do Pana Posła jako członka Komisji o rzetelne zapoznanie się z propozycjami poprawek do ustawy, przygotowanych przez grono profesorów Polskiego Towarzystwa Etycznego oraz organizacje pozarządowe. Mam nadzieję, iż podczas głosowania nad poprawkami weźmie Pan pod uwagę zarówno etyczne aspekty sprawy jak i podnoszoną wielokrotnie kwestię niezgodności ustawy z przepisami Dyrektywy UE.

Pana decyzja podczas głosowania z pewnością pomoże mi podjąć odpowiednią decyzję w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

Petycja: http://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_ustawy_o_och…

Z poważaniem

 

Lista maili do posłów: Artur.Dunin@sejm.pl; Leszek.Korzeniowski@sejm.pl; Miroslaw.Maliszewski@sejm.pl; biuroposelskie.grojec@wp.pl; psl.zeromskiego@wp.pl; biuro-elblag@wp.pl; Stanislaw.Kalemba@sejm.pl; stanislawkalemba@gmail.com; Jacek.Kozaczynski@sejm.pl; biuro@kozlakiewicz.pl; Aleksander.Sosna@sejm.pl; Lukasz.Tusk@sejm.pl; Jaroslaw.Zaczek@sejm.pl; Jaroslaw.Zaczek@sejm.pl; Romuald.Ajchler@sejm.pl; Krzysztof.Borkowski@sejm.pl; Janusz.Dzieciol@sejm.pl; Cezary.Olejniczak@sejm.pl; biuro@cezary-olejniczak.pl; Andrzej.Piatak@sejm.pl; sejm@siedlaczek.pl; Piotr.Walkowski@sejm.pl; Stanislaw.Zmijan@sejm.pl;
Zbigniew.Wlodkowski@sejm.pl;
Boguslaw.Wontor@sejm.pl; wontor@list.pl; Jan.Kazmierczak@sejm.pl; biuro@jankazmierczak.pl;
Artur.Ostrowski@sejm.pl; Lucjan.Pietrzczyk@sejm.pl; biuropietrzczyk@gmail.com; Andrzej.Smirnow@sejm.pl; Wieslaw.Suchowiejko@sejm.pl; biuro.suchowiejko@gmail.com; Artur.Bramora@sejm.pl; info@arturbramora.pl;
Henryk.Smolarz@sejm.pl;
Ryszard.Zawadzki@sejm.pl;

 

 

List do posłanek:

Szanowna Pani Poseł.

Na dzień 26 listopada 2014 roku zaplanowane jest wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego celem jest rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druk nr 2709).
Pragnę poinformować iż, w okresie od 11 października – 18 listopada 2014 roku pod petycją przeciw tej ustawie podpisało się ponad 50 000 obywateli. Petycja wraz z podpisami już dwa tygodnie temu została złożona na ręce Wicemarszałek Sejmu Wandy Nowickiej i przekazana Marszałkowi Sejmu Radosławowi Sikorskiemu oraz posłance Domiceli Kopaczewskiej.
Projekt ustawy drastycznie obniża standardy ochrony zwierząt doświadczalnych, dopuszczając m. in. doświadczenia na zwierzętach w szkołach ponadgimnazjalnych, eksperymenty na zwierzętach bezdomnych, zabiegi uniemożliwiające cierpiącym zwierzętom wydawanie głosu (np. przecinanie strun głosowych), testowanie chemikaliów i sprzętu medycznego bez znieczulenia etc. oraz zdecydowanie zmniejsza kontrolę nad doświadczeniami. Projekt ten narusza wiele przepisów Dyrektywy 2010/63/UE – zamiast ją wdrażać wypacza jej podstawowe cele. Przyjęcie tego projektu bez poprawek postulowanych m.in. przez organizacje pozarządowe spowoduje, że nasz kraj otworzy się na przeprowadzanie w polskich ośrodkach badawczych procedur zakazanych w innych krajach jako niehumanitarne. Uchwalenie ustawy w jej obecnym brzmieniu narazi również Polskę na kary ze strony Komisji Europejskiej.

Dlatego apeluję do Pani Poseł jako członkini Komisji o rzetelne zapoznanie się z propozycjami poprawek do ustawy, przygotowanych przez grono profesorów Polskiego Towarzystwa Etycznego oraz organizacje pozarządowe. Mam nadzieję, iż podczas głosowania nad poprawkami weźmie Pani pod uwagę zarówno etyczne aspekty sprawy jak i podnoszoną wielokrotnie kwestię niezgodności ustawy z przepisami Dyrektywy UE.

Pani decyzja podczas głosowania z pewnością pomoże mi podjąć odpowiednią decyzję w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

Petycja: http://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_ustawy_o_och…

Z poważaniem

 

Lista maili do posłanek:

 

posel@malgorzataadamczak.pl; Jagna.Marczulajtis-Walczak@sejm.pl; biuro@jagnamarczulajtis.pl; Anna.Nems@sejm.pl; biuroposelnems@wp.pl; marzena@okla-drewnowicz.pl; Malgorzata.Pepek@sejm.pl; malgorzata-pepek@gazeta.pl; Teresa.Hoppe@sejm.pl; info@teresahoppe.com; Iwona.Kozlowska@sejm.pl; Dorota.Niedziela@sejm.pl; biuro@dorotaniedziela.com; Beata.Rusinowska@sejm.pl; Urszula.Augustyn@sejm.pl; Ewa.Wolak@sejm.pl; Irena.Tomaszak-Zesiuk@sejm.pl; biuro@tomaszakzesiuk.pl; t.swilo@wp.pl; biuro@teresaswilo.pl; Danuta.Pietraszewska@sejm.pl; Joanna.Fabisiak@sejm.pl;
Katarzyna.Hall@sejm.pl; Aleksandra.Trybus@sejm.pl;
Marzena.Wrobel@sejm.pl; Ewa.Zmuda-Trzebiatowska@sejm.pl; Zofia.Lawrynowicz@sejm.pl; zofialawrynowicz@op.pl;
Katarzyna.Matusik-Lipiec@sejm.pl; Elzbieta.Gapinska@sejm.pl; biuroposelskie.gapinska@gmail.com; Domicela.Kopaczewska@sejm.

 


lek. med. Anna Gdula Prezes Fundacji na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej „LUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.