Apel do Prezydenta RP o prawne uznanie języka śląskiego

Szanowny Panie Prezydencie,  

ślōnsko godka to żywy język, którym zgodnie z wynikami ostatniego spisu powszechnego, posługuje się w Polsce ponad pół miliona osób. To mowa codzienna, która ewoluowała na naszym Górnym Śląsku przez wieki, nie przestając być narzędziem komunikacji dla pokoleń Górnoślązaków.

Dziś, kiedy ważą się losy prawnego uznania przez Rzeczpospolitą Polską naszej godki za język regionalny, a co za tym idzie nadania mu oficjalnego statusu w naszym kraju, czujemy się zobowiązani do jasnego wyrażenia naszego stanowiska. Jako Ślązacy, dla których godka jest istotnym elementem codzienności, z radością przyjmujemy fakt, iż polskie władze po latach zabiegów wielu środowisk, dostrzegają nas i ten element naszego dziedzictwa, którym jest język jakim się posługujemy. Nie domagamy się niczego, co nie byłoby oczywiste - nie tworzymy, ani nie chcemy, aby cokolwiek tworzono. Nie czekamy na miłe gesty, ani protekcjonalne traktowanie, oczekujemy jedynie, że niepodważalny fakt, jakim jest funkcjonowanie języka śląskiego w naszej codzienności, znajdzie odbicie w polskim prawodawstwie.

Niepokoją nas medialne przekazy sugerujące, iż jako głowa państwa może być Pan tym, który zablokuje proces usankcjonowania stanu faktycznego przez system prawny. Jako Górnoślązacy, osoby posługujące się godką, ale też przyjaciele osób posługujących się językiem śląskim, a wreszcie osoby życzliwe wobec Śląska i śląskości, apelujemy do Pana o podpisanie nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, gwarantującej ślonskij godce status języka regionalnego. Ten język istnieje, jest żywy i takim będzie.

Od Pana natomiast zależy, czy znajdzie należne mu miejsce w polskim systemie prawnym, czy też wskutek braku Pańskiej decyzji, Rzeczpospolita Polska po raz kolejny uda, że nie dostrzega tego, co jest niepodważalnym elementem górnośląskiej tożsamości.  


Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...