Najnowsze petycje

Ustawa o utrzymaniu porządku w gminach - czy zapis konstytucyjny?

Jako obywatel RP zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie zapisu treści art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którego brzmienie jest następujące:   Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio pr

15 Utworzone: 2023-01-22 Statystyki

Prośba o pozostawienie linii 23 na obecnej trasie w ofercie ZKM Gdynia

PETYCJA W INTERESIE PUBLICZNYM   Prosimy o pozostawienie linii 23 na obecnej trasie w ofercie przewozowej ZKM Gdynia   ADRESAT   Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek Al. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia   UZASADNIENIE   Już teraz w porannych i popoŁudniowych godzinach szczytu, autobusy linii 23 pozostają bardzo zatłoczone, przez co pasażerowie zmuszeni są podróżować w mało komfortowych warunkach. Co istotne, odebranie linii 23 mieszkańcom Dąbrowy spowoduje, że jedyną alternatywą pozostanie

576 Utworzone: 2023-01-22 Statystyki

Wyjebać wilka z dc pyrcika i zbanować go na kanale yt pyrcika

My, poniżej podpisani, wyrażamy wielki sprzeciw wobec zachowania Wilka (YT: Wilku, DC:Wilczku#5664) . Wilk jest pedałem, idiotą i simpem, co zostało udowodnione wielokrotnie, a dodatkowo ramiona są dla niego źródłem podniecenia. Jego zachowanie wywołuje w nas reakcje podobne do odbijania się od ściany, podniecają go ramiona, co jest PRZERAŻAJĄCE.   Dodatkowo uwłaczaja godności innych użytkowników. Jego obecność na naszym serwerze jest niepożądana i powinna zostać usunięta.   Nie możemy pozw

10 Utworzone: 2023-01-21 Statystyki

Nie dla niszczenia zieleni wiejskiej w Jędrzejewie!

My mieszkańcy miejscowości Jędrzejewo zwracamy się do władz Gminy Czarnków o zmianę projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 117 i drogi wojewódzkiej 174. Naszym zdaniem projekt drogi powinien się zmienić o: 1. Całkowite ograniczenie planowanej wycinki drzew i krzewów do niezbędnego  minimum. Projekt przewiduje usunięcie około 120 drzew i licznych krzewów. Drzewa przeznaczone do wycięcia w okolicy kościoła i szkoły zostały posadzone na początku XX wieku. Mające ponad 100 lat lipy na stałe wpisał

31 Utworzone: 2023-01-21 Statystyki

Petycja w sprawie przywrócenia działalności lekarza POZ w Ośrodku Zdrowia w Otorowie

                                                                                              Otorowo dnia 21.01.2023r.   Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły Włodzimierz Kaczmarek Starosta Szamotulski Beata Hanyżak  Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału NFZ Agnieszka Pachciarz   Petycja w sprawie przywrócenia działalności lekarza POZ w Ośrodku Zdrowia w Otorowie                        Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach(Dz.U. z 2014r., poz. 1195), działając w interesie publicznym

37 Utworzone: 2023-01-21 Statystyki

Południe Wrocławia chce estakad wzdłuż Karkonoskiej nad ulicą Zwycięską.

                                                                                   Wrocław, 21.01.2023r.                                                        Szanowny Panie Prezydencie Wrocławia                                                        / Kandydacie na Prezydenta   My wszyscy niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o budowę estakad kolejowo-samochodowych wzdłuż Karkonoskiej nad ulicą Zwycięską. Aktualna prędkość poruszania się ulicą Zwycięską wynosi średnio 2 km/h. Taka in

322 Utworzone: 2023-01-21 Statystyki

Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej 94 w obrębie Gminy Siechnice

Siechnice, 20.12.2022   DANE PODMIOTU WNOSZĄCEGO: Mieszkańcy Gminy Siechnice (wg. listy stanowiącej załącznik nr 1 do petycji)   Stowarzyszenie Gmina Fair Play (podmiot reprezentujący)  ul. Fabryczna 22/5/5 55-011 Siechnice (adres do korespondencji)   Stowarzyszenie Mam Głos ul. Orla 5/11 55-010 Święta Katarzyna   Stowarzyszenie Nasze Drogi ul. Dunikowskiego 1 55-010 Radwanice    Sz.P. Lidia Markowska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186

20 Utworzone: 2023-01-20 Statystyki

Lista osób popierających dalszy rozwój strzelnicy w Dziadkowicach k/ Szadku

Celem naszego Stowarzyszenia jest - promocja, popieranie, popularyzacja, organizacja oraz ułatwienie dostępu do uprawiania strzelectwa rekreacyjnego i kolekcjonerstwa broni palnej i innej, kusz, amunicji lub militariów. Poszerzanie wiedzy, edukowanie, promowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, ochrona wolności i swobód obywatelskich, zwłaszcza legalnego posiadania broni palnej poprzez praworządn

41 Utworzone: 2023-01-20 Statystyki

Wniosek o zaniechanie rębni w Lesie Komorowskim (pow. Pruszków) i o moratorium na dalsze planowane rębnie

26 stycznia 2023 Osoba wnosząca petycję:  Piotr Adamiak   Adresat petycji: Nadleśniczy Sławomir Mydłowski Nadleśnictwo Chojnów Pilawa, 05-532 Baniocha ul. Klonowa 13 Do wiadomości: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie Leśnictwo Podkowa Leśna Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Ministerstwo Klimatu i Środowiska   Petycja jest składana w interesie publicznym. Przedmiot petycji:  Wnioskujemy o zaniechanie ręb

467 Utworzone: 2023-01-20 Statystyki

Wniosek o budowę lub przebudowę drogi krajowej nr 94 na odcinku prowadzącym przez Gminę Siechnice

  DANE PODMIOTU WNOSZĄCEGO :   Milan Ušák, Burmistrz Siechnic (Nazwisko i Imię osoby reprezentującej) ul. Jana Pawła II 12 (Adres do korespondencji) biuro@umsiechnice.pl (adres e-mail)    Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa   PETYCJA       Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) działając w interesie publicznym wnioskujemy o poprawę bezpieczeństwa drogowego na drodze zarz

365 Utworzone: 2023-01-20 Statystyki

Prośba o przywrócenie linii 34 i W oraz 30 do oferty przewozowej ZKM Gdynia

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo                                                          ul. Chabrowa 43 81-079 Gdynia Tel. 58 664 56 21 E-mail: rada.pustkicis@gdynia.pl     Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek Al. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia  PETYCJA W INTERESIE PUBLICZNYM   Prosimy o przywrócenie linii 34 i W oraz 30 do oferty przewozowej ZKM Gdynia   UZASADNIENIE   Dla mieszkańców Demptowa linia 34 - wprowadzona w 2019 roku po wielu latach starań różnych stron - to jedyne

1103 Utworzone: 2023-01-20 Statystyki

NIE dla centrum logistycznego w Malinie

Protest przeciwko planowanej przez firmy Develia S.A. oraz Hillwood Polska budowie największego centrum logistycznego na Dolnym Śląsku oraz jednego z największych w Polsce, na terenie wsi Malin (Wisznia Mała). 

245 Utworzone: 2023-01-20 Statystyki

Madonna: The Celebration Tour - chcemy koncertu w Polsce!

Pokażmy osobom zainteresowanym organizacją koncertu, że Madonna nadal wzbudza emocje w Polsce oraz że polska publiczność także chce usłyszeć u siebie największe hity artystki!   UWAGA! Podpisanie petycji może wymagać potwierdzenia za pośrednictwem adresue-mail!   DLACZEGO TA PETYCJA MA SENS? Ponieważ jako strona zrzeszająca polskich fanów pozostajemy w stałym kontakcie z wytwórnią artystki oraz potencjalnym organizatorem koncertu – Live Nation Polska. Aby jednak móc przejść dalej, potrzebujemy p

1087 Utworzone: 2023-01-19 Statystyki

Bezwzględny zakaz sprzedaży i wypuszczania sztucznych ogni w Gdyni.

Drodzy Gdynianie, Zaniepokojeni konsekwencjami używania fajerwerków, petard, a niekiedy nawet rakiet, w Sylwestra zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej petycji w sprawie wprowadzenia bezwzględnego zakazu sprzedaży tego typu materiałów oraz zakazu wypuszczania sztucznych ogni na terenie naszego miasta. Ewentualnie warte jest rozważenie ścisłe określenie stref, w których korzystanie z tego typu materiałów byłoby dopuszczalne, ale wyłącznie przez osoby dorosłe i odpowiednio przeszkolone. Jest to

59 Utworzone: 2023-01-19 Statystyki

Remont dworca PKP Sułkowice

                         Sz. P. Ewa Wójcik                                                                           Dyrektor Oddziału Gospodarowania                         Nieruchomościami PKP S.A.                         Województwo mazowieckie,                                                       podlaskie i  łódzkie                         ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa                                                   Podanie   Szanowna Pani Dyrektor,         Zwracamy się z uprzejmą pro

210 Utworzone: 2023-01-18 Statystyki

Petycja w sprawie poprawy jakości usług komunikacji publicznej na terenie Sołectwa Ślęza w Gminie Kobierzyce

Mieszkańcy Sołectwa Ślęza                                                                                                             Ślęza, 18.01.2023     Szanowny Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik Urząd Gminy Kobierzyce Aleja Pałacowa 1 55-040 Kobierzyce   Petycja w sprawie poprawy jakości usług komunikacji publicznej na terenie Sołectwa Ślęza w Gminie Kobierzyce.    Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz.U. z 2014 poz. 870) ustawy o petycjach, my niżej podpisani

65 Utworzone: 2023-01-18 Statystyki

Najwyższa odpowiedzialność - za najniższą krajową! Wspieramy opiekunów dzieci w Miejskich Żłobkach.

Pan Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski   Panie Prezydencie! My, niżej podpisani mieszkańcy miasta Legnica, zwracamy się do Pana z żądaniem podjęcia działań mających na celu podniesienie wynagrodzenia dla pracowników Żłobków Miejskich. Obecnie pracownicy żłobków zarabiają jedynie najniższą krajową, co jest niedopuszczalne biorąc pod uwagę ich odpowiedzialność i znaczenie dla rozwoju naszych dzieci. Pracownicy żłobków pełnią bardzo ważną funkcję w naszym społeczeństwie, dbając o bezpiecze

438 Utworzone: 2023-01-18 Statystyki

Zmiana rozkładu jazdy pociągów od dnia 25.01.2023r

                        My, uczniowie, studenci i osoby pracujące, dojeżdżający codziennie z Gryfina i okolic do Szczecina, zwracamy się z prośbą o wpłynięcie na dokonanie zmian w przyszłym rozkładzie jazdy pociągów (mającym obowiązywać od 25 stycznia 2023 roku).              Po pierwsze, prosimy aby pociągi z Gryfina przyjeżdżały do stacji Szczecin Główny w miarę możliwości w okolicy: 6:30, 7:30, 8:30, 9:30 a odjeżdżały w godzinach: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:30 co pozwoli większości

279 Utworzone: 2023-01-18 Statystyki

Sprzeciw budowie hal w Lędzinach, które mają powstać pomiędzy ul. Zawiszy Czarnego, a ul. Ratusz.

Mieszkańcy i mieszkanki miasta Lędziny proszą o poparcie petycji stanowiącej protest przeciwko budowie hal i tworzeniu terenów inwestycyjnych w rejonie pomiędzy ul. Łukasińskiego, ul. Ratusz oraz ul. Zawiszy Czarnego. Planowane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane na terenach torfowisk i trzcinowisk, będących siedliskiem wielu gatunków zwierząt i roślin – w tym objętych ochroną ścisłą. Zwracamy się z apelem do Pani Burmistrz Miasta Lędziny, Krystyny Wróbel, o porzucenie planów budowy hal przeła

308 Utworzone: 2023-01-18 Statystyki

Wymiana techników/moderatorów czatu na kanale xtom223

W związku z ostatnim, bardzo niepocieszajoncym postępowaniem techników, moderatorów czatu na kanale xtom223, oficjalnie wnoszę o usunięcie ich ze stanowiska w trybie natychmiastowym i zastąpienie ich osobami posiadającymi odpowiednie kompetencje do pełnienia takowej funkcji. Z poważaniem Zarząd Klubu R  

27 Utworzone: 2023-01-17 Statystyki