Najnowsze petycje

Petycja w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2628W na odcinku od Ustanowa do Uwielin.

Adresat: Ksawery Gut, Starosta Piaseczyński  Nadawcy: Mieszkańcy Gminy Prażmów Petycja w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego             Jako mieszkańcy Gminy Prażmów wnosimy petycję w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2628W na odcinku od Ustanowa do Uwielin. Apelujemy do Pana Starosty o uwzględnienie inwestycji w planie na 2023 rok oraz możliwie szybkie wykonanie wspomnianej inwestycji. Swoją prośbę motywujemy, przede wszystkim kwestiami bezpieczeństwa. Na dro

681 Utworzone: 2022-09-20 Statystyki

NIE BURZMY SŁUPSKICH ZABYTKÓW!

Petycja – apel od władz miasta Słupska o rezygnację z wyburzenia zabytku przy ul. Lutosławskiego 33. Apelujemy o zaniechanie działań zmierzających do wyburzenia - rozbiórki zabytkowej kamienicy przy ul. Lutosławskiego 33 w Słupsku. Budynek ma wartość historyczną, a ze względu na dawne funkcje stanowi również dowód wielokulturowości oraz złożonych dziejów Pomorza. Kamienica położona jest przy historycznej trasie wylotowej z miasta w kierunku południowym. Zabytek tworzy pierzeję, która nadaje śród

18 Utworzone: 2022-09-20 Statystyki

Budowa ronda w Ligocie na skrzyżowaniu ulic Piotrowickiej i ks.T.Szurmana

Drodzy Mieszkańcy Ligoty i Panewnik, od lat zmagamy się z problemem wzmożonego ruchu samochodowego w naszej dzielnicy. Pomimo prowadzonej przez miasto polityki zrównoważonego transportu nie wszystkie problemy komunikacyjne jesteśmy w stanie rozwiązać. Szczególnie uciążliwym w porannych godzinach szczytu jest dla nas wyjazd z ul.Szurmana w stronę ul.Piotrowickiej. Jako mieszkańcy dzielnicy kilkukrotnie interweniowaliśmy w tej sprawie w Urzędzie Miasta, proponowaliśmy zamontowanie sygnalizacji świ

367 Utworzone: 2022-09-19 Statystyki

Wydłużenie linii L51 o odcinek: Kraszewskiego – Majowa – PKP Świder.

Szanowni Państwo, jesteśmy mieszkańcami osiedla przy ulicy Kraszewskiego 85 w Otwocku i chcielibyśmy zachęcić Was do poparcia naszej inicjatywy dotyczącej  wydłużenia linii L51 o odcinek: Kraszewskiego – Majowa – PKP Świder W chwili obecnej  nie mamy żadnego połączenia komunikacją miejską z centrum Warszawy, po tym jak została zlikwidowana komunikacja prywatna Minibus, dlatego uważamy, że linia autobusowa na odcinku Kraszewskiego - PKP Świder jest bezwzględnie potrzebna, m.in. dla uczniów dojeżd

175 Utworzone: 2022-09-19 Statystyki

Wykłady zdalne WSB Wrocław

Zwracamy się z prośbą do Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu o wykłady w formie zdalnej ze względu na rosnącą liczbę zakażeń COVID-19 oraz rosnące ceny paliwa. Większość uczniów jest dojeżdżająca, byłoby to dla nas duże udogodnienie jako młodych ludzi. Wykłady w formie zdalnej w poprzednim roku były dla nas ogromnym ułatwieniem. 

306 Utworzone: 2022-09-19 Statystyki

Petycja o zniesienie obowiązku uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych w roku akademickim 2022/23 dla kierunku Psychologia w Biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie

 My, niżej podpisani studenci II roku Psychologii Biznesu odbywający naukę w trybie niestacjonarnym, zwracamy się do władz Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie z prośbą o kontynuację nauczania zdalnego we wcześniejszej formie w roku akademickich 2022/2023.   Na przykładzie ubiegłego roku wiemy, że rozwiązanie sytuacji w postaci nauki w pełni zdalnej, jest jak najbardziej możliwe i bardzo korzystne dla obu stron.  Zorganizowanie ćwiczeń w formie stacjonarnej na uczelni od października bieżącego ro

130 Utworzone: 2022-09-19 Statystyki

Petycja do prezydenta miasta stołecznego Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego w sprawie przywrócenia drzew wokół kościoła św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży

W związku z trwającymi na placu Trzech Krzyży pracami rewitalizacyjnymi, postanowiłem przygotować petycję skierowaną do prezydenta Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego, której celem jest przywrócenie otoczeniu kościoła św. Aleksandra jego pierwotnej XIX wiecznej koncepcji zgodnej z projektami architekta świątyni Piotra Aignera.   Piotr Aigner to XIX wieczny architekt, który bardzo cenił zieleń. Dziś, kiedy stoimy na środku placu Trzech Krzyży, widzimy bryłę kościoła otoczonego pustynią beto

108 Utworzone: 2022-09-18 Statystyki

Petycja przeciwko wycince drzew na skażonym gruncie, na którym planowana jest budowa przedszkola

Zarząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8 01-627 Warszawa Petycja W związku z planami dotyczącymi budowy zespołu żłobkowo-przedszkolnego na działce przy ul. Ficowskiego i związaną z nimi wycinką oraz koniecznością remediacji skażonego gruntu wnosimy o zaniechanie inwestycji w tym miejscu. Na terenie działki przeznaczonej na budowę zespołu żłobkowo-przedszkolnego w przeszłości znajdowała się wojskowa bocznica kolejowa, a w pobliżu istniały zakłady chemiczne. W 2018 r. podczas

614 Utworzone: 2022-09-18 Statystyki

Petycja na utworzenie klubu esportowego w naszej gminie

Ze względu na wzrastającą popularność gier wideo wśród młodzieży. Zwracamy się do mieszkańców gminy Pcim o podpisanie naszej petycji. W ramach której miałby w naszej gminie powstać klub esportowy "Pcimiank* Esport" zrzeszający młodzież naszej gminy fascynującej sie esportem i grami wideo, gdzie młodzież mogła by rozwijać swoje esportowe pasję, brać udział w licznych turniejach rangi małopolskiej/światowej/ogólnopolskiej zdobywając nagrody pieniężne (co wspomogło by gmine w realizacji licznych pr

10 Utworzone: 2022-09-18 Statystyki

ZAMIEŃMY NABRZEŻE UKRAIŃSKIE NA SZCZECIŃSKIE.

Piotr Krzystek                                                                               Prezydent Miasta Szczecin  pl. Armii Krajowej  70-456 Szczecin My SZCZECINIANIE domagamy się zamiany nazwy Nabrzeża Ukraińskiego na Naszych szczecińskich bohaterów.  Ja proponuje Pana kpt. Eugeniusza Daszkowskiego wspaniałego i niezwykle uczciwego człowieka. Autora 27 książek, rektora Akademii Morskiej. Przez komunistów pozbawiony prawa pływania na statkach za uczestnictwo w Szarych Szeregach. Dopiero po

56 Utworzone: 2022-09-17 Statystyki