Najnowsze petycje

Petycja o odwołanie osób pełniących funkcję Biura Prasowego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Szanowny Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów kol. Rafale Jankowski! My, funkcjonariusze zrzeszeni w Związku Zawodowym NSZZ Policjantów oraz inicjatorzy grupy "Blue Progress" w pełni popieramy nw. wniosek kol. Łukasza Samp i składamy petycję popierającą ten wniosek.    Łukasz SampKMP Gdańskczłonek NSZZ Policjantów   kol. Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski kol. Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Pomorskiego Józef Partyka d

175 Utworzone: 2021-11-01 Statystyki

List otwarty polonistek i polonistów w sprawie nowej formuły Matury 2023 z języka polskiego

W roku 2019/20 weszła do szkół ponadpodstawowych reforma edukacji zmieniająca znacznie dotychczasową podstawę programową z języka polskiego oraz zapowiadająca zupełnie nową formułę egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. W trakcie wprowadzenia reformy edukacja uczniów szkół ponadpodstawowych odbywała się w dużej mierze w formie zdalnej - ze względu na pandemię koronawirusa. Przez pierwsze dwa lata edukacji młodych ludzi, którzy w 2023 roku będą zdawać tę maturę po raz pierwszy, polonistki i polo

3327 Utworzone: 2021-11-01 Statystyki

STOP ZBRODNI NA GRANICY

My obywatelki i obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, oburzeni i zawstydzeni nieludzkim traktowaniem ludzi na polskiej granicy, wzywamy polskie władze do: natychmiastowego zaprzestania wywózek uchodźców do lasów natychmiastowego wpuszczenia na granicę pomocy medycznej i humanitarnej oraz mediów bezwzględnego szanowania prawa wszystkich migrantów do składania wniosków azylowych w dowolnym miejscu na granicy niezwłocznego wycofania się z haniebnej ustawy stwarzającej pozory legalności bezprawnych

58 Utworzone: 2021-10-31 Statystyki

Sprzeciw wobec wysokiej zabudowie przy zbiorniku Świetokrzyska I

Szukamy poparcia w sprawie sprzeciwu wobec wysokiej zabudowy mającej powstać w najbliższym otoczeniu zbiornika rentncyjnego Świętokrzyska I. Miasto zatwierdziło budowę w tym miejscu 9 budynków o maksymalnej wyskości do 15m (budynki siedmiokondygnacyjne). Sprzciwiamy się dewstacji kolejnych terenów zielonych wokół zbiornika, które z powodzeniem mogłby zostać włączone do mającego powstać w niedalekiej przyszłości Parku Południowego. Wysoka zabudowa wpłynie negatywnie swą estetyka na krajobraz tego

622 Utworzone: 2021-10-31 Statystyki

Zapewnienia ciągłości funkcjonowania obiektu sportowego przy Kołowej 18 oraz dostępności dla funkcjonujących tam grup sportowych.

Szanowny Pan Rafał Trzaskowski Prezydent m.st. Warszawy  pl. Bankowy 3/5,  00-950 Warszawa sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl   Szanowna Pani Małgorzata Kwiatkowska Burmistrz Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa mail: targowek.sekretariat@um.warszawa.pl   Szanowny Pan  Michał Jamiński  Przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy  ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa mail: michal.jaminski@interia.pl     Petycja Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca

869 Utworzone: 2021-10-29 Statystyki

Petycja do Prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka w sprawie Oddziału Pediatrii w Zamościu

                                                                                             Zamość, dnia 26.10.2021 r                                          Podmiot wnoszący petycję:                         Społeczny Komitet na rzecz wznowienia działania Oddziału Pediatrii w Zamościu,              działający jako grupa osób fizycznych:                                             Wioleta Kurczyńska                                           Elwira Rudnicka                                      

1539 Utworzone: 2021-10-29 Statystyki

Petycja w sprawie budowy 230m kanalizacji do nowej szkoły przy ulicy Kościelna Droga w Łomiankach

Drodzy Rodzice, mieszkańcy Gminy Łomianki.Czy chcielibyście, żeby na terenie Gminy Łomianki była bogatsza oferta oświatowa? Czy chcielibyście, aby wasze dzieci mogły chodzić do szkoły, w której nie ma dzwonków, a zajęcia to nie nudne lekcje, na których trzeba siedzieć cicho w ławce tylko fascynująca przygoda i odkrywanie świata poprzez doświadczenie? Czy macie już dość odrabiania prac domowych z dziećmi i siedzenia z nimi godzinami nad książkami?Jeżeli choć na jedno z powyższych pytań odpowiedzi

93 Utworzone: 2021-10-29 Statystyki

Protest przeciw wycince drzew na Osiedlu Nowy Bieżanów

Do Zarządu Spółdzielni Nowy Bieżanów  Ul. Mała Góra 6 30-864 Kraków My niżej podpisani Mieszkańcy osiedla Nowy Bieżanów ,zwracamy się z głosem sprzeciwu na propozycje wycinki oraz usunięcie drzew. Protestujemy przeciwko tak dużej planowanej wycince drzew na terenie całego osiedla . Wnosimy o dokładne przebadanie drzew przez osobę wykwalifikowaną - dendrologa , przed dalszym zgłoszeniem i złożeniem pisma o pozwolenie do Urzędu .Propozycja ogłoszona przez spółdzielnię, powinna być skonsultowana z

840 Utworzone: 2021-10-28 Statystyki

Ograniczenie tonażu samochodów przejeżdzających przez przez wsie Bobrowiec i Kamionka

Szanowni Państwo Uprzejmie proszę o wsparcie inicjatwy ograniczenia tonażu samochodów przejeżdżających  przez wsie Bobrowiec i Kamionka (woj. Mazowieckie, powiat Piaseczno). Miejscowości te są stosunkowo niewielkie, jednak o dużym zagęszczeniu zabudowy mieszkaniowej.  Drogi i chodniki dla pieszych są wąskie. Niestety w ostatnich latach dramatycznie wzrosła liczba przejazdów samochodów typu TIR, szczególnie przez ulice Główną i Mazowiecką. Dosłownie domy się trzęsą podczas przejazdów tych pojazdó

110 Utworzone: 2021-10-28 Statystyki

NIE dla obwodnicy przez Tenczyński Park Krajobrazowy!

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec planom budowy obwodnicy Krzeszowic przebiegającymi przez Tenczyński Park Krajobrazowy.  1 Planowana budowa spowoduje bezpowrotną dewastację przyrody - utratę terenów leśnych, bobrowisk, zbiorników wodnych,2 Taka obwodnica zniszczy walory turystyczno-rekreacyjne miejscowości Tenczynek z których korzysta wielu mieszkańców Krzeszowic, Tenczynka i Krakowa. 3 Zmniejszy zdolności retencyjne lasu. Skutkować to będzie częstszymi i gwałtowniejszymi powodziami w centrum T

167 Utworzone: 2021-10-28 Statystyki