Najnowsze petycje

gra nanofarma

zwracam się z prośbą do wszystkich graczy nanofarma, którzy chcą żeby gameplanet przeniosło grę nanofarma na tą stronę. w grupie siła to może coś wskóramy :)

Utworzone: 2021-05-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 19 13

Petycja przeciwko budowie obwodnicy w Kluczach

Petycja w sprawie odstąpienia od budowy obwodnicy w Kluczach przebiegającej na odcinku:Klucze - Osada, przy Zakładzie Velvet Care, gdzie planowana jest budowa ronda, dalej lasem, między Czubatką a pustynią, koniec planowany jest rondem na drodze 791 (skrzyżowanie drogi na Hutki, ul. Bolesławskiej i łącznika). Planowana długość obwodnicy to 3,2 km.Orientacyjna lokalizacja planowanego przedsięwzięcia (źródło: fragment topografii bez skali) Mieszkańcy Gminy Klucze proszą o poparcie petycji, kierow

Utworzone: 2021-05-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1651 1623

Przeciwko likwidacji terenów zielonych na rzecz terenów usługowych, produkcyjnych i przemysłowych w miejscowości Bobrowiec (gm. Piaseczno).

22 stycznia 2021 roku Rada Miasta i Gminy Piaseczno przystąpiła do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru między budowaną drogą S7, ulicą Żwirową, Mazowiecką i Bobrowiecką. W uzasadnieniu stwierdzono m. in. że cyt.: „uwolnienie kolejnych terenów pod rozwój funkcji usługowej wymaga opracowania planu miejscowego, który zabezpieczy układ drogowy obejmujący te tereny oraz wprowadzi zasady i wskaźniki ich zabudowy i zagospodarowania.” Zważywszy na przyjęte już przez

Utworzone: 2021-05-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 323 323

Apel do Wojewody Mazowieckiego o nieodpłatne przekazanie Dzielnicy Wola terenów stanowiących własność Skarbu Państwa w celu budowy szkoły na Odolanach.

W związku z bardzo dynamicznym rozwojem Dzielnicy Wola, pojawiły się potrzeby edukacyjne, których realizacja jest niezbędna. Odolany się rozrastają, wznoszone są nowe bloki, powstało przedszkole na ulicy Boguszewskiej, a na ukończeniu jest budowa szkoły przy ulicy Karlińskiego, która docelowo przeznaczona będzie dla 28 oddziałów (ok. 700 uczniów), w tym 4 oddziałów przedszkolnych. W systemie jednej zmiany łącznie Szkoła Podstawowa nr 132, Szkoła Podstawowa nr 387 oraz budowana szkoła przy ul. Ka

Utworzone: 2021-05-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 212 212

Petycja o instalację w pasie drogowym stacjonarnych urządzeń rejestrujących

  Kolonia Bogoria, dn. 27.05.2021r.   Mieszkańcy miejscowości Kolonia Bogoria Uczestnicy ruchu drogowego Radna Rady Gminy w Bogorii - Dyduch Patrycja Kolonia Bogoria 36 28-210 Bogoria     Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem  Drogowym Główny Inspektorat Transportu Drogowego Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach       Wniosek o instalację w pasie drogowym stacjonarnych urządzeń rejestrujących                                           W związku z trwającą przebudową drogi wojewód

Utworzone: 2021-05-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 49 49

WSPARCIE INICJATYWY "MARITÓWKA" POWIDZ

Powidz, 27 maja 2021r.   Szanowny Pan Jakub Gwit Wójt Gminy Powidz   PETYCJA Szanowny Panie Wójcie, Zwracamy się do Pana i za Pana pośrednictwem do Rady Gminy Powidz z petycją o udzielenie wsparcia dla funkcjonowania Centrum Sportowo-Szkoleniowego „Maritówka” przy ul. 29 grudnia 70Y w Powidzu.   Nasza prośba związana jest z tym, iż Powidz w okresie letnim, z uwagi na dużą kumulację turystów, borykał się od lat z brakiem: odpowiedniej liczby miejsc do odpoczynku dla turystów (turyści z braku dost

Utworzone: 2021-05-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1066 987

STOP !! Drastycznym banereom antyaborcyjnym przestrzeni publicznej

Toruń, 26.05.2021   Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Rado Miasta,   My, niżej podpisani mieszkanki_ńcy Torunia, postanowiły_liśmy zwrócić się do Pana Prezydenta oraz Rady Miasta z petycją o interwencję dotyczącą zaprzestania rozpowszechniania przez Fundację Pro-Prawo do Życia drastycznych zdjęć i nagrań na terenie miasta, zarówno w formie stacjonarnej (stoisko często widoczne na terenie kompleksu staromiejskiego) jak i w formie mobilnej (aktywny od kilku miesięcy pojazd osobowy z nagłośnieni

Utworzone: 2021-05-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 492 480

Sprzeciw przeciw krzywdzącym część emerytów zapisom w Polskim Ładzie

  Żądamy zmiany projektowanej ustawy o Polskim Ładzie, uderzającej w część obecnych i przyszłych emerytów.   Żądamy zaprzestania polityki dzielenia Polaków na biednych i tych bogatszych aby móc zabrać jednym i dać drugim.   Domagamy się poszanowania praw nabytych do świadczeń emerytalnych, uzyskanych ciężką długoletnią pracą, często w warunkach szkodliwych, kosztem wielu wyrzeczeń, uczciwego odprowadzania wysokich składek emerytalnych, w wielu wypadkach na 2 i więcej etatach.   Domagamy się j

Utworzone: 2021-05-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 6 5

P R O T E S T PRZECIWNIKÓW BUDOWY SPALARNI NA TERENIE GMINY WISZNIA MAŁA

                                                                               Krzyżanowice, dnia … czerwca b.r.                                                                                  Pan                                                                              Jakub Bronowicki                                                                                                     Wójt Gminy Wisznia Mała                                                                                     

Utworzone: 2021-05-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1041 1036

Petycja w sprawie wstrzymania projektowanych zmian w edukacji włączającej i poddania projektu rzeczywistym konsultacjom.

    PETYCJA                     w sprawie projektowanych zmian w edukacji włączającej       Szanowni Państwo,   projektowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmiany w zakresie edukacji włączającej  są kontrowersyjne i budzą ogromny niepokój różnych środowisk, w tym rodziców i nauczycieli. Zakładają bowiem masowe kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach, a także zmiany organizacyjne w zakresie pracy poradni psychologiczno

Utworzone: 2021-05-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 11665 11639