Najnowsze petycje

Petycja dla ratowania Parku Naturalnego Wrzosowisko

PETYCJA (która zostanie złożona wraz z zebranymi podpisami przez przewodniczącego stowarzyszenia Zielone Wrzosy, Krzysztofa Strzemeskiego do przewodniczącego Rady Miasta Torunia Marcina Czyżniewskiego)   Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, wnoszę o:   - zmianę zapisów Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia i uznanie terenu w rejonie ulic św. Jana Bosko, Polnej, Ugory, Storczykowej i Szosa Chełmińska za tereny zielone z funkcj

Utworzone: 2021-07-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 352 348

Do Prezydenta RP Andrzeja Dudy -- Petycja o Nowelizację Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Czy lekarz może leczyć dziś zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem? Prosimy o poparcie petycji polskich niezależnych lekarzy i naukowców.      Warszawa, 9 lipca 2021 r.    Pan dr Andrzej Duda  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  Szanowny Panie Prezydencie,  Środowisko naukowców i lekarzy, reprezentowane przez osoby podpisane pod tym pismem zwraca się z petycją do Pana prezydenta o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Chodzi o

Utworzone: 2021-07-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 17109 15198

Ratujmy rybnicki szpital!

Szanowny Panie Marszałku! My, mieszkańcy Rybnika oraz całego regionu rybnickiego stanowczo protestujemy przeciwko ograniczeniom w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, jednego z największych szpitali na Śląsku. Podejmowane od kilku miesięcy destrukcyjne działania Pani Dyrektor Ewy Ficy prowadzą do tragicznego w skutkach zamykania oddziałów i narażenia mieszkańców na utratę zdrowia i życia. Pana decyzja o powołaniu na stanowisko p.o. dyrektora lecznicy w Rybniku

Utworzone: 2021-07-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 812 809

Koniec z chaosem w rybnickim szpitalu!

Nie możemy pozwolić, żeby nieudoloność władzy wpływała na życie i zdrowie obywateli! W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku zostały zawieszone oddziały: pediatrii, otolaryngologii dziecięcej, otolaryngologii dorosłych i oddział wewnętrzny. Część pacjentów została wypisana i skierowana do opieki ambulatoryjnej, a część przeniesiona do innych szpitali. WZYWAMY do wyciągnięcia konsekwencji wobec Pani dyrektor Ewy Ficy, która zdecydowała o zmianie warunków pracy i płacy dla kilkudzie

Utworzone: 2021-07-08

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 727 715

List Otwarty do Prezydenta Miasta Suwałk Czesława Renkiewicza i Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury Alicji Andrulewicz – 8 pytań związanych z Segregacją Sanitarną na festiwalu „Suwałki Blues Festiva

Prawo do składania petycji jest gwarantowane konstytucyjnie, na mocy art. 63 zd. 1 Konstytucji RP. Apele i listy otwarte społeczeństwa, włączając poniższy list otwarty, są petycjami kierowanymi do władz publicznych w interesie publicznym, a zatem ich sygnatariusze korzystają z konstytucyjnej ochrony przewidzianej dla każdego z nich. Prosimy o władze RP i adresatów tego listu, o uszanowanie tych konstytucyjnych praw.    List Otwarty do Prezydenta Miasta Suwałk Czesława Renkiewicza i Dyrektora Su

Utworzone: 2021-07-07

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 355 341

Więcej Lekarzy - ZWIĘKSZMY LICZBĘ STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO

  Minister Zdrowia Pan Adam Niedzielski Szanowny Panie Ministrze, Pandemia koronawirusa zwróciła nasze oczy na system opieki zdrowotnej. Patrzymy z podziwem na lekarzy i pielęgniarki oraz pozostały personel medyczny, który poświęcał się dla ratowania chorych na covid. Często pracowali ponad siły, niektórzy stracili życie. Mimo tego, że pracownicy opieki zdrowia są oddani swojej posłudze, to głównym problemem systemu opieki zdrowotnej jest cały czas niewystarczająca ich liczba w Polsce. Można to

Utworzone: 2021-07-06

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 18 18

List otwarty do Prof. Adama Bodnara od środowiska akademickiego. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie przedstawicieli nauki i edukacji, do wyrażenia swojego poparcia i złożenie podpisu.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z LISTEM I WYRAŻENIE POPARCIA DLA NIEGO -----------------------------------------------------------------------------   Warszawa, Lublin, 6 lipca 2021                                                                     Szanowny Pan                                                               Profesor Adam Bodnar                                                               Rzecznik Praw Obywatelskich       Szanowny Panie Profesorze,           W imieniu nas niżej po

Utworzone: 2021-07-06

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 471 454

Petycja o ponowne pozwolenie na umieszczenie instalacji Tęczy na Placu Zbawiciela

Od 2012 do 2015 roku na Placu Zbawiciela znajdowała się instalacja artystyczna autorstwa Julity Wójcik, stanowiąc ważny element lokalnej tożsamości. Pomimo tego, że od jej demontażu minęło już niemal sześć lat, dla Warszawiaków wciąż jest ona żywym symbolem otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa.Od tego czasu ze smutkiem stwierdzamy coraz większą wrogość i radykalizację poszczególnych grup społecznych, szczególnie w stosunku do społeczności LGBTQ+. W dalszym ciągu da się zaobserwować wiele prz

Utworzone: 2021-07-06

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 30 30

Petycja do Netflixa o Wykupienie Pana Rafała Walentowicza na Lektora Chłopaków z Baraków

Jesteśmy już w internecie i mamy dużą moc! Razem pokażmy ilu ludzi chce zobaczyć pozostałe sezony TBP w Wykonaniu Pana Rafała Walentowicza!!!!! 

Utworzone: 2021-07-06

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 312 302

Petycja w sprawie parku Bednarskiego

My, mieszkańcy Starego Podgórza, Dzielnicy XIII Podgórze oraz innych części Krakowa, postulujemy zmianę zakresu robót budowlanych w Parku Bednarskiego w trybie pilnym. W związku z brakiem konsultacji społecznych, brakiem podstawowego przepływu informacji na linii miasto-mieszkańcy, ogromnymi kosztami inwestycji, podkreślamy nasze niezadowolenie z przyjętej przez pana i pana urzędników postawy. Planowany zakres robót nie spełnia oczekiwań mieszkańców. Na podstawie rozmów z mieszkańcami, w szczegó

Utworzone: 2021-07-05

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 435 426