Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja w sprawie wsparcia finansowego z Programu POLSKI ŁAD dla budowy kanalizacji ściekowej pt. "Brodnica Górna - Kartuzy przez Ręboszewo i Kosy".

Szanowni Państwo   Prezes Rady Ministrów Mateusza Morawiecki oraz Posłowie z Okręgu 26: Marcin Horała Piotr Müller Aleksander Mrówczyński Janusz Śniadek Barbara Nowacka Joanna Senyszyn Artur Dziambor Marek Biernacki Henryka Krzywonos-Strycharska Zbigniew Konwiński Kazimierz Plocke Tadeusz Aziewicz Magdalena Sroka Marek Rutka za pośrednictwem e-mail Szanowny Panie Premierze i Szanowne Panie Posłanki i Panowie Posłowie   Petycja w sprawie wsparcia finansowego (do 95% inwestycji) ze środków Bud

Utworzone: 2021-12-27 Statystyki

Nie dla 2x400kV w Borowie

Komitet Protestacyjny Sołtys wsi Borowo Sołtys wsi Sitno Mieszkańcy     Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165 05-520 Konstancin-Jeziorna   P R O T E S T dot.:zmiany projektu linii wysokiego napięcia (2x400 kV) w miejscowości Borowo oraz Sitno w ramach planowanych sieci przesyłu energii z instalacji offshore. Energetyka wiatrowa (szczególnie offshore) i OZE to niepodważalna przyszłość energetyki i mieszkańcy sołectw, przez które mają przebiegać planowane/projektowane sieci NN

Utworzone: 2021-12-26 Statystyki

Petycja do Prezydenta Wrocławia o zwiększenie w 2022 r. środków na finansowanie bezpłatnych zabiegów sterylizacji/kastracji kotów i psów stanowiących własność mieszkańców Wrocławia

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt zapobieganie bezdomności zwierząt należy do zadań własnych gminy. Najbardziej efektywną i humanitarną metodą zapobiegania bezdomności zwierząt jest ich sterylizacja/kastracja. Metoda ta zmniejsza także wydatki gminy ponoszone na utrzymanie i opiekę nad zwierzętami. Niezbędnym elementem ograniczania bezdomności zwierząt jest sterylizacja tzw. zwierząt właścicielskich. Przyczyniają się one do powiększania populacji bezdomnych psów i kotów, główni

Utworzone: 2021-12-19 Statystyki

LIST OTWARTY DO RZECZNIKA PRAW PACJENTA W OBRONIE DR WŁODZIMIERZA BODNARA

                                                                                                                                                  „Zło jest bezsilne, jeśli dobro jest nieustraszone.”                                                                                                                                                                                              Warszawa, 2021-11-07                                                                   Pan                     

Utworzone: 2021-11-07 Statystyki

Zwrócenie uwagi na amunicję zatopioną w Bałtyku

Zdając sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia stwarzanego przez zatopioną amunicję na Bałtyku, oraz brakiem gotowości do działania w przypadku katastrofalnego rozszczelnienia pojemników, pragniemy zwrócić uwagę polityków na ten problem. Biorąc pod uwagę rosnące zaangażowanie UE, ale jednocześnie brak konkretnych działań, prosimy o: Zaangażowanie Polski w międzynarodową działalność dotyczącą amunicji, taką jak np. program JPI Oceans Munitions in the Sea Działanie wspólnie z innymi państwami na f

Utworzone: 2021-10-09 Statystyki

Jeja Premium

RATUJMY JEJE.Trudno ukryć, że jeja teraz przeżywa mocny regres, gdy flashówki wyginęły, a inne podobne serwisy posiadają znacznie większą społeczność, przez co i więcej materiałów, które nie raz prześcigają jakością jeje. W celu podratowania serwisu wzywamy Moderacje do działania, w imieniu użytkowników czujących się przywiązanych do portalu proszę o wprowadzenie systemu wspierających, wzorowanym na tym z YouTube. Za niewielką opłatę uiszczaną co miesiąc (10-15 zł) można by było otrzymać „wyróżn

Utworzone: 2021-09-29 Statystyki

Petycja w sprawie wykonania audytu infrastruktury rowerowej oraz opracowania standardów projektowych i wykonawczych infrastruktury rowerowej Miasta Rzeszowa

16.09.2021r Szanowni Państwo, mieszkańcy Rzeszowa i okolic, zachęcamy do podpisania niniejszej petycji. Stowarzyszenie Rowery.Rzeszow.plul. Iranka-Osmeckiego 33/1335-506 Rzeszówkontakt@rowery.rzeszow.pl Szanowny Pan Konrad Fijołek Prezydent Miasta Rzeszowa Andrzej Maciejko Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie PETYCJA PETYCJA W SPRAWIE WYKONANIA AUDYTU INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ ORAZ OPRACOWANIA STANDARDÓW PROJEKTOWYCH I WYKONAWCZYCH INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ MIASTA RZESZOWA Na podstawie ar

Utworzone: 2021-09-16 Statystyki

Nie dla całkowitego utajnienia eksperymentów na zwierzętach!

Szanowni Państwo Posłanki i Posłowie.        Apelujemy o wprowadzenie istotnych poprawek do rządowego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych. Domagamy się: - usunięcia przepisów utajniających działania komisji, wydających zgody na wykonywanie doświadczeń na zwierzętach; - Usunięcia przepisów odbierających organizacjom społecznym prawo do udziału w postępowaniach, w których wydawane są zgody na doświadczenia na zwierzętach. W Polsce co r

Utworzone: 2021-09-07 Statystyki

Petycja w sprawie nieprzenoszenia nauczyciela

Szanowni Państwo, zwracamy się do Państwa z prośbą o uchylenie decyzji odnośnie przenoszenia Pani Ewy Związko do innej grupy przedszkolnej. Decyzja ta została podjęte w trybie nagłym, bez jej konsultacji z rodzicami. Każdy nauczyciel pełni w naszym życiu jakąś rolę. Jedni ważniejszą, drudzy mniej istotną. Jednym z nauczycieli, który jest dla Naszych dzieci bardzo cenny, jest Pani Ewa Związko. Pani Ewa to pedagog pełny zapału, który tworzy wspaniałą atmosferę w przedszkolu pełną radości oraz wspó

Utworzone: 2021-08-18 Statystyki

Do Prezydenta RP Andrzeja Dudy -- Petycja o Nowelizację Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Czy lekarz może leczyć dziś zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem?  Prosimy o poparcie petycji polskich niezależnych naukowców i lekarzy.    STOWARZYSZENIE „WOLNE WYBORY”, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa     Warszawa, 9 lipca 2021 r.    Pan dr Andrzej Duda  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  Szanowny Panie Prezydencie,  Środowisko naukowców i lekarzy, reprezentowane przez osoby podpisane pod tym pismem zwraca się z petycją do Pana prezydenta o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyc

Utworzone: 2021-07-09 Statystyki