Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Przeciw likwidacji terenów zielonych i ogrodów działkowych w obrębie ulic: Bułgarska, Serbska, Słowiańska, Harcerzy, Arkońska w Szczecinie.

                          Rada Miasta Szczecin                           Plac Armii Krajowej 1                           71-456 Szczecin   Szanowni Państwo,  powstał projekt planu zagospodarowania przestrzennego Arkońskie-Niemierzym-Harcerzy  w Szczecinie. Obejmuje on obszar ograniczony ulicami Arkońska, Bułgarska, Słowiańska, Fałata, Harcerzy oraz granicami Zespołu Parków Kasprowicza-Arkońskie.    Teren ten ma zostać przeznaczony na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami, zabudowę jedno

Utworzone: 2022-09-02 Statystyki

W obronie posła Grzegorza Brauna

Do Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Prezydenta RP Andrzeja Dudy My, niżej podpisani, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec prób odebrania immunitetu poselskiego Posłowi Konfederacji Korony Polskiej – Panu Grzegorzowi Braunowi, żadając jednocześnie  interwencji w tej sprawie. Podjęte wobec Pana Posła działania w tym zakresie uważamy za nieuzasadnione i naruszające powagę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Stawianie w stan oskarżenia polskiego parlamentarzysty pod pretekstem łamania zarząd

Utworzone: 2022-08-11 Statystyki

Petycja do Premiera RP o zmianę zapisów w ustawie zaopatrzeniowej i emerytalnej

                                                                                Warszawa, 24.08.2022 r. ………………………………………………………… Reprezentujący osoby, które podpisały się pod petycją                                                                                                                                                                                                     Pan Mateusz Morawiecki                                                                                       Prezes Rady M

Utworzone: 2022-08-24 Statystyki

Wrocławski Ołtaszyn zmierza ku katastrofie

OŁTASZYN ZMIERZA KU KATASTROFIE - komunikacyjnej, środowiskowej i społecznej! Jesteśmy wrocławianami, mieszkamy na Ołtaszynie. Rozumiemy, że miasto musi się rozwijać, ale nie dajemy zgody na tak absurdalną, chaotyczną, barbarzyńską politykę przestrzenną naszej dzielnicy. Budzi to nasz bunt, dlatego protestujemy przeciw kolejnej ogromnej inwestycji budowlanej planowanej przy ulicy Orawskiej 4/5 we Wrocławiu.  Jak dowiadujemy się z mediów - bo nie ma publicznego dostępu do projektu: “Firma Develia

Utworzone: 2022-09-13 Statystyki

Zwiększenie kursowania linii tramwajowej nr 2 oraz nr 17 w godzinach 6:30 - 8:00

Warszawa, 08.09.2022 Monika Lenart-Dąbrowska w imieniu Mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego  Pani Katarzyna Strzegowska ul. Grochowska 316/320 03-839 Warszawa     PETYCJA     Dotycząca zwiększenia częstotliwości kursów tramwaju numer 2 i 17               W imieniu mieszkańców Białołęki zwracam się do Państwa z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań w celu zwiększenia kursowania tramwaju numer 2 oraz 17 w godzinach porannych tzn. 6:30-8:00.     Us

Utworzone: 2022-09-07 Statystyki

Zablokujmy podręcznik do HiT Roszkowskiego!

PETYCJA do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wycofania z wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego pozycji: Historia i teraźniejszość 1. Podręcznik dla liceów i techników. 1945-1979 autorstwa Wojciecha Roszkowskiego wydanej przez wydawnictwo Biały Kruk     Warszawa, 12 sierpnia 2022 roku      Panie Ministrze, Działając w interesie publicznym Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz  Ustawy z dnia 11

Utworzone: 2022-08-12 Statystyki

Petycja w sprawie odzyskania dla Parku Śląskiego terenów byłego Ośrodka Postępu Technicznego/Międzynarodowych Targów Katowickich

Wojewoda Śląski Szanowny Pan Jarosław Wieczorek Wobec nieustających, naszym zdaniem bezprawnych działań Prezydenta Miasta Chorzów zmierzających do przeznaczenia pod deweloperską zabudowę mieszkaniową  terenu Skarbu Państwa  leżącego w historycznych granicach  Parku Śląskiego przy ulicy Targowej w Chorzowie - działając w interesie publicznym - zwracamy się z apelem, aby Wojewoda Śląski  przekazał do Parku Śląskiego nieruchomości Skarbu Państwa będące w administracji Prezydenta Miasta Chorzów or

Utworzone: 2022-09-14 Statystyki

Olsztyński Park Przemysłowy - szansa dla Olsztyna!

PanMateusz MorawieckiPrezes Rady MinistrówRzeczypospolitej Polskiej   PETYCJASZANSA DLA OLSZTYNA! Kierując się najlepiej rozumianą perspektywą rozwojową Olsztyna, zwracamy się do Pana Premiera z apelem i prośbą o pozytywną decyzję dla wniosku aplikacyjnego złożonego przez Gminę Olsztyn w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, pn. „Zagospodarowanie terenów przemysłowych we wschodniej części Miasta Olsztyna”. Dotychczasowe rozstrzygnięcia podejmowane w ramach wcze

Utworzone: 2022-08-24 Statystyki

PETYCJA MIESZKAŃCÓW ROSZKOWA SPRZECIWIAJĄCYCH SIĘ BUDOWIE LINII NR 85 KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI POZNAŃ – SIERADZ

My, mieszkańcy Roszkowa i okolic wyrażamy swój jednoznaczny i kategoryczny sprzeciw w związku z budową linii kolei dużych prędkości nr 85 Poznań – Sieradz, a zwłaszcza wariantu nr 4 przebiegu tej linii, który prowadzi przez naszą wieś. Realizacja zadania wiąże się z utratą przez nas domów, gruntów, nieruchomości, gospodarstw rolnych, miejsc prowadzenia działalności gospodarczych - często dorobku życia kilku pokoleń, miejsca spokoju i odpoczynku, pracy. Kilkanaście domów zostanie wyburzonych, li

Utworzone: 2022-09-03 Statystyki

Petycja w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2628W na odcinku od Ustanowa do Uwielin.

Adresat: Ksawery Gut, Starosta Piaseczyński  Nadawcy: Mieszkańcy Gminy Prażmów Petycja w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego             Jako mieszkańcy Gminy Prażmów wnosimy petycję w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2628W na odcinku od Ustanowa do Uwielin. Apelujemy do Pana Starosty o uwzględnienie inwestycji w planie na 2023 rok oraz możliwie szybkie wykonanie wspomnianej inwestycji. Swoją prośbę motywujemy, przede wszystkim kwestiami bezpieczeństwa. Na dro

Utworzone: 2022-09-20 Statystyki