Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Prośba o interwencję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie poprawnego działania portalu szukajwarchiwach.gov.pl

Do Szanownego Pana Wicepremiera Piotra Glińskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego     Zwracam się do pana, jako do Osoby nadzorującej działalność Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego o zwrócenie uwagi na funkcjonowanie portalu https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/, który w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni praktycznie zawiesił swoją działalność.     Serwis ten udostępnia w formie cyfrowej miliony skanów zachowanych dokumentów historycznych, któ

Utworzone: 2023-01-03 Statystyki

Wielki Wstyd na Kilińskiego 95. Protest

W trosce o przyrodnicze dziedzictwo Łodzi   Park Sienkiewicza w Łodzi został założony w latach 1896-97 przez cenionego w Polsce planistę ogrodów Teodora Chrząńskiego. Jest niezwykłym dziełem sztuki ogrodniczej, powstałym na terenie pozbawionym drzew, na pustym placu targowym otoczonym wielkomiejską zabudową.   Gdy zakładano park, przy dzisiejszej ulicy Tuwima 17 od kilkudziesięciu lat istniał już dom Ottona Gehliga, z dużym ogrodem, sięgającym prawdopodobnie ulicy Kilińskiego. Stąd zapewne w pół

Utworzone: 2023-01-09 Statystyki

Wniosek o zaniechanie rębni w Lesie Komorowskim (pow. Pruszków) i o moratorium na dalsze planowane rębnie

26 stycznia 2023 Osoba wnosząca petycję:  Piotr Adamiak   Adresat petycji: Nadleśniczy Sławomir Mydłowski Nadleśnictwo Chojnów Pilawa, 05-532 Baniocha ul. Klonowa 13 Do wiadomości: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie Leśnictwo Podkowa Leśna Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Ministerstwo Klimatu i Środowiska   Petycja jest składana w interesie publicznym. Przedmiot petycji:  Wnioskujemy o zaniechanie ręb

Utworzone: 2023-01-20 Statystyki

Wniosek o budowę lub przebudowę drogi krajowej nr 94 na odcinku prowadzącym przez Gminę Siechnice

  DANE PODMIOTU WNOSZĄCEGO :   Milan Ušák, Burmistrz Siechnic (Nazwisko i Imię osoby reprezentującej) ul. Jana Pawła II 12 (Adres do korespondencji) biuro@umsiechnice.pl (adres e-mail)    Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa   PETYCJA       Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) działając w interesie publicznym wnioskujemy o poprawę bezpieczeństwa drogowego na drodze zarz

Utworzone: 2023-01-20 Statystyki

Petycja do burmistrza ws. bezpieczeństwa dzieci poruszających się komunikacją miejską w drodze do i ze szkoły

                                                  Burmistrz Dzielnicy Białołęka                                                                   ul. Modlińska 197                                                                   03-122 Warszawa   Dotyczy: poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze ( i powrocie ze) do Szkoły Podstawowej nr 368 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie, ul. Hemara 15 Szanowny Panie Burmistrzu Stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, działając w

Utworzone: 2023-01-15 Statystyki

Petycja w sprawie zachowania tradycyjnych (niekomercyjnych) odmian pomidorów

Sz.P. Henryk Kowalczyk Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa     Szanowny Panie Ministrze,     apelujemy do Pana jako do Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilną interwencję w celu zachowania tradycyjnych (niekomercyjnych) odmian nasion pomidorów.   Obecnie polskie przepisy – tak jak je interpretują urzędy – uniemożliwiają legalną uprawę i sprzedaż nasion pomidorów odmian tradycyjnych (niekomercyjnych) przez dro

Utworzone: 2023-01-27 Statystyki

Podjęcie pilnych działań mających na celu ograniczenie wpływu hałasu na zdrowie mieszkańców poprzez instalację ekranów akustycznych w ciągu drogi S6 dla miejscowości Bojano, Dobrzewino, Koleczkowo

  Bojano, dnia 14 stycznia 2023 r. Agnieszka BubaczSołtys Sołectwa Bojanoadres do korespondencji:ulica Sosnowe Wzgórze 7, 84 – 207 BojanoAdres e-mail: agnieszka.bubacz1975@gmail.com Tel. 728 072 788 Do Szanownego PanaMarszałka Województwa PomorskiegoMieczysława Strukadres do korespondencji:Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiegoulica Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk Szanowny Panie Marszałku,niniejszym jako sołtys sołectwa Bojano, w imieniu mieszkańców miejscowości Bojano, ale takżemieszkańców mi

Utworzone: 2023-01-16 Statystyki

NIE dla nowej wysokości składki członkowskiej OIL

Naczelna Izba Lekarska  Jana III Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa        W związku z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej podjętą 21 października 2022r., która określa, że od 1 stycznia 2023 roku składka członkowska izb lekarskich będzie wynosiła w podstawowym wymiarze 120PLN miesięcznie dla lekarza i lekarza dentysty, apeluję o pozostawienie wysokości składki w dotychczasowej kwocie tj. 60PLN/m-c dla grupy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie podołają opłacania jej w nowej wysokości* oraz dla t

Utworzone: 2022-12-01 Statystyki

Najwyższa odpowiedzialność - za najniższą krajową! Wspieramy opiekunów dzieci w Miejskich Żłobkach.

Pan Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski   Panie Prezydencie! My, niżej podpisani mieszkańcy miasta Legnica, zwracamy się do Pana z żądaniem podjęcia działań mających na celu podniesienie wynagrodzenia dla pracowników Żłobków Miejskich. Obecnie pracownicy żłobków zarabiają jedynie najniższą krajową, co jest niedopuszczalne biorąc pod uwagę ich odpowiedzialność i znaczenie dla rozwoju naszych dzieci. Pracownicy żłobków pełnią bardzo ważną funkcję w naszym społeczeństwie, dbając o bezpiecze

Utworzone: 2023-01-18 Statystyki

PROTEST PRZECIWKO LOKALIZACJI CENTRUM ODPADOWEGO W RZESZOTARACH (GMINA MIŁKOWICE)

Do Pana Dawida Stachury, Wójta Gminy Miłkowice Do Radnych Rady Gminy Miłkowice   My Mieszkańcy, Sympatycy i Przyjaciele Gminy Miłkowice oraz osoby nas popierające wyrażamy formalny i stanowczy sprzeciw oraz brak zgody społecznej dla lokalizowania na terenie Rzeszotar i pozostałych miejscowości Gminy Miłkowice, zakładów zajmujących się gospodarką odpadami. Żądamy natychmiastowego zaprzestania działań mających na celu stworzenie CENTRUM ODPADOWEGO NA TERENIE SOŁECTWA RZESZOTARY. CENTRUM skupiające

Utworzone: 2023-01-04 Statystyki

Petycja do Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego w sprawie budowy nowego zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie Płaszowa

Panie Prezydencie, My, mieszkańcy zwracamy się z prośbą o budowę nowej szkoły i przedszkola lub zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie Płaszowa. Nasza okolica to teren dynamicznych inwestycji mieszkaniowych. Już teraz statystyki pokazują, że w Płaszowie występuje największy niedobór miejsc w przedszkolach, a szkoły podstawowe są przepełnione. Biorąc pod uwagę Miejskie Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz plany władz miasta związane z utworzeniem w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. Nowego Mi

Utworzone: 2022-12-14 Statystyki

Nie zgadzamy się na podpisanie umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Sobolewie

Szanowna Pani Burmistrz Miasta Dęblin, Pani Beata Siedlecka   W imieniu wszystkich miłośników zwierząt z terenu miasta Dęblin, apelujemy o niezawieranie/ wypowiedzenie na rok 2023 umowy na odławianie, odbieranie, transport i utrzymanie bezpańskich psów z terenu Dęblina ze Schroniskiem dla bezdomnych Zwierząt w Sobolewie oraz innym schroniskiem bez wolontariatu. Brak stałego wolontariatu w schronisku w Sobolewie pozbawia zwierzęta dodatkowego kontaktu i opieki ze strony człowieka, socjalizacji, s

Utworzone: 2023-01-22 Statystyki

Apel do polskich polityków o wsparcie irańskich więźniów politycznych

Szanowne Panie, Szanowni Panowie, jako grupa polskich iranistów i iranistek apelujemy o przyłączenie się do akcji wsparcia więźniów skazanych za udział w antyreżimowych protestach w Iranie. 16 września tego roku zaczęły się w Iranie rozległe protesty społeczne wywołane bezpośrednio śmiercią Żiny (Mahsy) Amini – młodej Kurdyjki zatrzymanej przez policję obyczajową (Gaszt-e erszad), która najpierw zapadła w śpiączkę, a następnie zmarła najprawdopodobniej w wyniku pobicia przez tę znaną z brutalnoś

Utworzone: 2023-01-03 Statystyki

Sprzeciw budowie hal w Lędzinach, które mają powstać pomiędzy ul. Zawiszy Czarnego, a ul. Ratusz.

Mieszkańcy i mieszkanki miasta Lędziny proszą o poparcie petycji stanowiącej protest przeciwko budowie hal i tworzeniu terenów inwestycyjnych w rejonie pomiędzy ul. Łukasińskiego, ul. Ratusz oraz ul. Zawiszy Czarnego. Planowane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane na terenach torfowisk i trzcinowisk, będących siedliskiem wielu gatunków zwierząt i roślin – w tym objętych ochroną ścisłą. Zwracamy się z apelem do Pani Burmistrz Miasta Lędziny, Krystyny Wróbel, o porzucenie planów budowy hal przeła

Utworzone: 2023-01-18 Statystyki

Południe Wrocławia chce estakad wzdłuż Karkonoskiej nad ulicą Zwycięską.

                                                                                   Wrocław, 21.01.2023r.                                                        Szanowny Panie Prezydencie Wrocławia                                                        / Kandydacie na Prezydenta   My wszyscy niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o budowę estakad kolejowo-samochodowych wzdłuż Karkonoskiej nad ulicą Zwycięską. Aktualna prędkość poruszania się ulicą Zwycięską wynosi średnio 2 km/h. Taka in

Utworzone: 2023-01-21 Statystyki

Ratujmy artKawiarnię w Trzebnicy

ArtKawiania od wielu lat jest ważnym miejscem spotkań Trzebniczan. Tu nie tylko można napić się kawy i zjeść pyszne ciasto. To przestrzeń do spokojnej rozmowy, tu ma miejsce  szereg kulturalnych i edukacyjnych inicjatyw.  Zamknięcie tego miejsca byłoby ogromną stratą dla mieszkańców Trzebnicy i okolic. Posimy wesprzyjcie naszą petycję do władz Gminy o utrzymanie artKawiarni.  

Utworzone: 2023-01-29 Statystyki

Zmiana harmonogramu wywozu śmieci przez ZWIĄZKEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - SELEKT”

Dzień dobry, zwracam się do Was z prośbą o wsparcie petycji dotyczącej zmiany harmonogramu wywozu odpadów, która zostanie złożona do Związku Międzygminnego „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - SELEKT” oraz w Gminach: Komorniki i Dopiewo. Harmonogram wywozu śmieci opublikowany 27.12.2022 roku na stronach gminy Komonirki oraz gminy Dopiewo, znacząco zredukował częstotliwość odbioru odpadów segregowalnych, tj. plastiku, papieru, szkła i bioodpadów. W rezultacie odpady te będą zalegały na naszych pos

Utworzone: 2022-12-30 Statystyki

Popieramy plan budowy Nowego Miasta!

Szanowni Radni Miasta Krakowa, my, mieszkańcy miasta, apelujemy o przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego Nowe Miasto. Od wielu lat obserwujemy dynamiczny rozwój Krakowa w jego południowo-wschodniej części, zwłaszcza w rejonie Płaszowa. Jeszcze w 2010 roku cały teren leżący pomiędzy ul. Nowohucką a dzisiejszą wschodnią obwodnicą Krakowa jawił się jako przestrzeń nieprzyjazna do zamieszkania; bez usług i komunikacji publicznej. Od tego momentu wiele się zmieniło. Powstały linia tramwajowa

Utworzone: 2023-01-26 Statystyki

Zmiana rozkładu jazdy pociągów od dnia 25.01.2023r

                        My, uczniowie, studenci i osoby pracujące, dojeżdżający codziennie z Gryfina i okolic do Szczecina, zwracamy się z prośbą o wpłynięcie na dokonanie zmian w przyszłym rozkładzie jazdy pociągów (mającym obowiązywać od 25 stycznia 2023 roku).              Po pierwsze, prosimy aby pociągi z Gryfina przyjeżdżały do stacji Szczecin Główny w miarę możliwości w okolicy: 6:30, 7:30, 8:30, 9:30 a odjeżdżały w godzinach: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:30 co pozwoli większości

Utworzone: 2023-01-18 Statystyki

Zmiany dot. Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

My, Studenci i Studentki Uniwersytetu Warszawskiego,   zwracamy się do władz Uniwersytetu i dyrekcji Biblioteki  Uniwersytetu Warszawskiego o pilną interwencję w zakresie funkcjonowania Biblioteki! Poniżej zgłaszamy 10 konkretnych postulatów, które uczynią BUW lepszym miejscem dla nas wszystkich. Postulaty zostały poddane konstelacjom społecznym, w trakcie których swoje zdanie wyraziło 148 studentów.    POSTULAT #1  Żądamy remontu wszystkich toalet na terenie BUWu. To niedopuszczalne, aby osob

Utworzone: 2023-01-26 Statystyki