Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Do władz samorządowych Katowic o realizacje velostrady na pasie działek kolejowych w Burowcu

WKRÓTCE ZAPADNĄ WAŻNE DECYZJE DOT. PRZYSZŁOŚCI KATOWIC-BUROWCA:  20 maja 2022 r. w siedzibie Metropolii GZM przedstawiciele 11 samorządów regionu podpisali porozumienie o budowie 8 dróg rowerowych (rowerostrady lub velostrady) o łącznej długości 120 km. Porozumienie w imieniu miasta Katowice podpisał Wiceprezydent Waldemar Bojarun. Czterem spośród ośmiu velostrad nadano status priorytetowy, w tym velostradzie Katowice-Sosnowiec, długości 9,7 km. Wszystkie dokumenty są dostępne na oficjalnej stro

Utworzone: 2022-07-22 Statystyki

Petycja o wprowadzenie zakazu promocji prostytucji i usług erotycznych w mediach klasycznych oraz na portalach internetowych należących do grup medialnych

DO:  Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Ziobro   Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze Zwracamy się z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu uniemożliwienie promocji prostytucji i innych usług o charakterze erotycznym w mediach klasycznych oraz na portalach internetowych należących do koncernów medialnych. W ostatnim czasie zarówno w mediach klasycznych, jak na portalach in

Utworzone: 2023-02-01 Statystyki

Kraków - Nie dla kolejnych krótkich tramwajów

Krakowskie MPK planuje w najbliższym czasie zakup nowych tramwajów w trzech konfiguracjach: jednokierunkowe o długości 40-43 metrów, jednokierunkowe o długości 24-27 metrów oraz dwukierunkowe o długości 32-34 metrów. Dodatkowo w planach jest także zakup używanych tramwajów GT8SU z Düsseldorfu w celu zmodernizowania ich do standardu GT8N lub GT8C. Tramwaje te pochodzą z lat 1973-1975 oraz również mają około 26 metrów długości. Inicjatywa Twoja Komunikacja apeluje do Miejskiego Przedsiębiorstwa K

Utworzone: 2022-11-20 Statystyki

w sprawie planowanego przekazania działek nr 5/1 i 5/2 z obrębu 4-11-08 Zakładowi Remontów i Konserwacji Dróg oraz w sprawie zmiany Studium i MPZP obszaru Targówka Fabrycznego – cz. II

Wnoszący: w imieniu mieszkańców i ich interesie publicznym Klub Radnych Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska, Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy - reprezentowanej przez Przewodniczącą klubu Katarzynę Górską-Manczenko     Szanowny Pan  Rafał Trzaskowski   Prezydent m.st. Warszawy   PETYCJA    w sprawie planowanego przekazania działek nr 5/1 i 5/2 z obrębu 4-11-08 Zakładowi Remontów i Konserwacji Dróg oraz w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Utworzone: 2021-06-24 Statystyki

Petycja w sprawie zmiany godzin pracy jednostek samorządu terytorialnego w Białobrzegach nad Pilicą

Szanowny Panie Starosto, Szanowny Panie Burmistrzu,    zwracamy się z prośbą o podjęcie działań mających na celu zmianę godzin pracy Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach wraz z jednostkami podległymi. Jako mieszkańcy Białobrzegów i okolicznych miejscowości, uważamy, iż obecne godziny przyjęć Obywateli nie odpowiadają oczekiwaniom aktywnych zawodowo, pracujących osób. Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta i Gminy pracują w godzinach 7:30 - 15:30. Dla wielu osób takie

Utworzone: 2023-01-27 Statystyki

CAŁKOWITY ZAKAZ PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI, SPRZEDAŻY I KORZYSTANIA Z FAJERWERKÓW I PETARD HUKOWYCH W POLSCE

Huk oraz zanieszyczenie środowiska naturalnego czynią potężne spustoszenie w obszarze ekologii, stanowiąc szczególne zagrożenie dla środowiska naturalnego i powietrza, które są już wyjątkowo obciążone zanieszczyszczeniami oraz smogiem czyniącymi je niezwykle szkodliwymi dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Hałas jest równocześnie nader niebezpieczny dla zwierząt będących kluczowym elementem ekosystemu.  Rownocześnie hałas powodowany przez petardy hukowe i fajerwerki stanowi potężne zagrożeni

Utworzone: 2021-12-31 Statystyki

Brońmy prawa do własnego samochodu

Walczmy o prawo do naszego samochodu Świat był w swojej historii świadkiem wielu totalitaryzmów i systemów, które twierdziły, że to one są predestynowane do brania odpowiedzialności za społeczeństwo i jednostkę chcąc metodą dekretów, nakazów a wielokrotnie metodami siłowymi otaczać człowieka swoją „opieką”. Tak funkcjonował nazizm, komunizm, tak funkcjonują komunistyczne Chiny. Niestety zaczyna tak funkcjonować świat zachodu oparty o tzw. demokrację liberalną, gdzie coraz częściej widzimy ogran

Utworzone: 2023-01-22 Statystyki

Lista osób popierających dalszy rozwój strzelnicy w Dziadkowicach k/ Szadku

Celem naszego Stowarzyszenia jest - promocja, popieranie, popularyzacja, organizacja oraz ułatwienie dostępu do uprawiania strzelectwa rekreacyjnego i kolekcjonerstwa broni palnej i innej, kusz, amunicji lub militariów. Poszerzanie wiedzy, edukowanie, promowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, ochrona wolności i swobód obywatelskich, zwłaszcza legalnego posiadania broni palnej poprzez praworządn

Utworzone: 2023-01-20 Statystyki

Petycja o zajęcie stanowiska w sprawie homeopatii przez Naczelną Izbę Aptekarską

  Warszawa, dnia 1 lutego 2023 r. Adresat petycji: Naczelna Izba Aptekarska, Warszawa Przedmiot petycji: Zajęcie przez Naczelną Izbę Aptekarską jednoznacznego i zdecydowanego stanowiska w sprawie homeopatii, wskazującego,  że: zasady tej metody nie są zgodne z aktualną wiedzą medyczną; jest to metoda oparta na stosowaniu bezwartościowych preparatów, o niepotwierdzonym naukowo działaniu; nie istnieją jednostki chorobowe, w których zastosowanie homeopatii miałoby potwierdzoną badaniami skutecz

Utworzone: 2023-02-01 Statystyki

Lista poparcia nadania imienia Jana Matury, Kompleksowi Sportowemu Orlik w Tanowie.

  Z uwagi na bardzo bogaty dorobek kulturalny Jana Matury, ale w szczególności z uwagi na jego wkład w krzewienie kultury fizycznej w Tanowie, zarówno jako nauczyciela wychowania fizycznego, jak i społecznika, członkowie Rady Sołeckiej wraz z Sołtysem postanowili o rozpoczęciu procedury w sprawie nadania imienia Jana matury, Kompleksowi Sportowemu Orlik w Tanowie.       W związku z tym zwracamy się z prośbą o poparcie naszej uchwały, w celu uhonorowania dokonań i działalności Pana Jana.

Utworzone: 2023-01-12 Statystyki

Stanowczy sprzeciw wobec szczepień dzieci eksperymentalnymi preparatami!

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował opinię publiczną (bez żadnych badań i statystyk), że w Polsce od 8 grudnia 2022 roku rozpoczynają się szczepienia dzieci w wieku od 0,5 roku do 4 roku życia przeciwko COVID-19.   https://twitter.com/a_niedzielski/status/1600038933164761089?cxt=HHwWgoCl4dW7vbQsAAAA     W powyższym wpisie z niewiadomych przyczyn minister stwierdza, że tzw. szczepienia są skuteczne i bezpieczne.   Umowa z Pfizerem, podpisana 28.09.2021, upubliczniona niedawno przez rz

Utworzone: 2022-12-08 Statystyki

Nie dla budowy przemysłowych ferm drobiu w Gminie Kodeń bez konsultacji!

My, niżej podpisani, wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec planów realizacji projektu budowy przemysłowych ferm drobiu na terenie Gminy Kodeń i okolic, a także żądamy włączenia nas, jako obywateli i mieszkańców oraz użytkowników terenów graniczących z ww. inwestycjami, w proces decyzyjny władz gminnych umożliwiający uzyskanie wiedzy na temat szczegółów planowanych inwestycji.

Utworzone: 2022-12-06 Statystyki

Petycja w sprawie przywrócenia działalności lekarza POZ w Ośrodku Zdrowia w Otorowie

                                                                                              Otorowo dnia 21.01.2023r.   Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły Włodzimierz Kaczmarek Starosta Szamotulski Beata Hanyżak  Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału NFZ Agnieszka Pachciarz   Petycja w sprawie przywrócenia działalności lekarza POZ w Ośrodku Zdrowia w Otorowie                        Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach(Dz.U. z 2014r., poz. 1195), działając w interesie publicznym

Utworzone: 2023-01-21 Statystyki

Progi spowalaniające na ulicy Powstańców przy placu zabaw w parku

Szanowni Państwo, Pani Burmistrz, Radni m. Ząbki Niniejszą petycją zwracamy się z prośbą do władz miasta o instalację architektury uspokajającej ruch przy przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Powstańców pomiędzy nowobudowwanymi osiedlami a parkiem w którym znajduje się plac zabaw. Elementami takiej architektury mogą być: znak drogowy A-17 "Uwaga dzieci!" znak drogowy A-11a "Uwaga próg zwalniający" wraz z instalacją progów w obydwu kierunkach ruchu drogowego Ulica Powstańców na odcinku od ronda

Utworzone: 2023-01-07 Statystyki

Stop podwyżkom cen biletów w PKP .

Szanowna Dyrekcja PKP .Witam nie zgadzamy się z podwyżką cen biletów w pociągach PKP jeśli chcesz zatrzymać ceny na poziomie jakie są obecnie prosimy o podpisanie petycji może dzięki podpisom zatrzymamy podwyżkę cen biletów .

Utworzone: 2023-01-06 Statystyki

ODTWORZENIE ROZEBRANEJ KŁADKI PIESZEJ ŁĄCZĄCEJ DZIELNICE OCHOTA I WŁOCHY NA WYSOKOŚCI UL. SĄCHOCKIEJ I PARKU M.KOTAŃSKIEGO

W 2017 r. zotała zamknięta kładka piesza łącząca Ochotę z Włochami (na wysokości ul. Sąchockiej i Parku M.Kotańskiego), która przez dekady była uczęszczanym ciągiem komunikacyjnym dla mieszkańców obydwu dzielnic. Ostatnio została rozebrana, ale nie ma pewności, że zostamnie odtworzona, Zwracamy się z petycją do władz dzielnic Ochota i Włochy oraz do PKP o wybudowanie nowej kładki w tym miejscu. W tej chwili na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Grójeckiej nad torami kolei radomskiej (odcinek

Utworzone: 2022-05-24 Statystyki

Zwiększamy dostępność do toalet

Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Jarosław Gowin Minister Rozwoju, Pracy i Technologii   Marzec, miesiąc kobiet, to świetny moment aby pochylić się nad tematem rzadko poruszanym, a ważnym bo wpływającym na jakość życia milionów dziewczynek i kobiet w Polsce. Tym tematem jest ograniczona dostępność kobiet do toalet w miejscach publicznych. Dostępność do toalet wciąż jest tematem tabu, czego konsekwencją są przepisy, które nie odpowiadają na współczesne potrzeby. Uważamy, że należy je zmi

Utworzone: 2021-03-07 Statystyki

Petycja mieszkańców rejonu Osiedla Złocień do Radnych Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia Planu Miejscowego Nowe Miasto

Szanowni Radni Miasta Krakowa, My, mieszkańcy rejonu Osiedla Złocień zwracamy się z mocnym apelem o przyjęcie planu zagospodarowania Nowe Miasto dla całego rejonu Płaszów – Rybitwy. Ta część Krakowa, od wielu już lat przeżywa bardzo dynamiczny rozwój. Jeszcze do niedawna jej główną charakterystyką były liczne zakłady przemysłowe hale magazynowe. Dzisiaj powstaje tu szkoła, nowoczesne miejsca zamieszkania, a w przyszłości także linia tramwajowa pozwalająca na jeszcze lepsze skomunikowanie tej czę

Utworzone: 2023-01-30 Statystyki

Poprawa sytuacji psów żyjących w Polsce

                                                                     Warszawa, dn. 04 stycznia 2023 r.                                                                                 Pan Henryk Kowalczyk                                                                Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi                                                                                                              P E T Y C J A                           dotyczy poprawy sytuacji psów żyjących w Polsce

Utworzone: 2023-01-04 Statystyki

ZAKAZ GLIFOSATU W POLSCE

Żądamy natychmiastowego zakazu używania rakotwórczego glifosatu oraz wszelkich środków zawierających glifosat na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Glifosat pod różnymi nazwami handlowymi m.inn. “Roundup” ( używany przez rolników czy prywatne osoby na działkach), Cosmix ( używany przez Polskie Koleje) jest używany jako środek do zwalczania chwastów. Obok chwastów środek ten zabija również cały mikrobiom gleby, przenika do wody, do plonów, roślin, owoców, warzyw, zwierząt oraz ludzi i zabija czło

Utworzone: 2022-05-30 Statystyki