Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Ratujmy Las Bulowicki!

Witam, Bardzo proszę o składanie podpisów pod petycją dotyczącą zatrzymania niszczenia oraz wycinania Naszego Lasu Bulowickiego.   Dotyczy: nadania lasom w Bulowicach statusu lasów o zwiększonej funkcji społecznej. Opierając się na Zarządzeniu nr. 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 05.07.2022r. w sprawie wprowadzenia: ,,Wytycznych do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych’’ , jako lokalna społeczność prosimy o zakwalifikow

Utworzone: 2022-08-31 Statystyki

Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii 204

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie ul. Grochowska 316/32003-839 Warszawa Wniosek   Zwracamy się z prośbą o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii 204, zwłaszcza w godzinach 7-9 oraz 14-18. Na trasie tego pojazdu znajduje się szkoła, której uczniowie i pracownicy zmuszeni są długo oczekiwać na kolejny transport. Sytuacja taka, zwłaszcza jesienią i zimą, stwarza ogromne ryzyko i budzi nasz niepokój. Dodatkowo zwracamy się z prośbą o przywrócenie trasy rzeczonego autobusu ulicą

Utworzone: 2022-09-12 Statystyki

Uratujmy drzewo w Wilanowie

PanWojciech BartelskiPrezes spółki Tramwaje Warszawskie ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa NIP 525-22-56-724, KRS 0000145910 tel. 22 534-43-30 tramwaje.warszawskie@tw.waw.pl tw@tw.waw.pl   Szanowny Panie Prezesie, Rozumiejąc zasadność realizacji inwestycji "Tramwaj do Wilanowa" zwracamy jednoczśnie uwagę na konieczność ponownego rozważenia kwestii kolizji z istniejącymi w przebiegu trasy drzewami. Jako Mieszkańcy Wilanowa prosimy o podjęcie działań, zmierzających do znacznego zredukowania wy

Utworzone: 2022-09-17 Statystyki

Budowa ścieżki rowerowej na trasie Łbiska-Pęchery (droga powiatowa 2827W)

Do: Starosta Piaseczyński Ksawery Gut Jako mieszkańcy Gminy Piaseczno składamy petycję o budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2827W na odcinku łączącym wsie Łbiska i Pęchery. Zwracamy sie z prośbą aby nasz wniosek został uwzględniony jako inwestycja w planie budżetowym na rok 2023.  Swoją prośbę motywujemy, przede wszystkim poprawą bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.  Droga ta jest bardzo często uczęszczana przez rowerzystów. W ostatnim tygodniu właśnie na tym odcinku mia

Utworzone: 2022-09-26 Statystyki

Wspólnie Ocalmy Szyb Krystyna w Bytomiu

Do szanownych władz miasta Bytomia, radnych rady miejskiej i władz województwa Śląskiego Wspólnie Ocalmy Szyb Krystyna My, niżej podpisani mieszkanki i mieszkańcy Bytomia oraz wszyscy miłośnicy i miłośniczki postindustrialnego dziedzictwa Górnego Śląska a także wszyscy, którym nie jest obojętny los wieży wyciągowej Szybu Krystyna w Bytomiu Szombierkach apelujemy:   O podjęcie natychmiastowych działań i zabezpieczenie środków na wykup Szybu Krystyna w budżecie miasta na nadchodzący rok 2023, a na

Utworzone: 2022-09-11 Statystyki

Petycja mieszkańców Zakrzewa sprzeciwiających się budowie lini nr 85 kolei dużych prędkości

My mieszkańcy Zakrzewa i okolic wyrażamy swój sprzeciw w związku z budową lini kolei dużych prędkości nr 85 Poznań - Sieradz a zwłaszcza wariantu nr 4. Przebieg tej lini prowadzi przez naszą Wieś. Realizacjia tej inwestycji wiąże się z utratą przez  nas domów, gruntów, nieruchomości i gospodarstw rolnych. Linia odzieli cześć mieszkańców od szkoły, sklepu, marketu i dojazdu do pracy. W czasie galopującej inflacji, kryzysu gospodarczego w obliczu wojny za naszą granicą i w obawie o przyszłość nasz

Utworzone: 2022-09-08 Statystyki

Aby terapie komórkowe były dostępne dla pacjentów w Polsce

Pan Dr Artur Drobniak Przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. terapii komórkowych i komórek macierzystych ul. Sobieskiego 110 Warszawa 00-764   Pan Bartłomiej Łukasz Chemilowiec Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa     Pan Adam Niedzielski Minister Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa   Dotyczy: zespół ds. komórek macierzystych i terapii komórkowych   Powyższa petycja jest wyrazem troski i zaniepokojenia aktualną sytuacją dzieci oraz ich rodziców/opiekunów, w obliczu pra

Utworzone: 2022-04-07 Statystyki

Wniosek rodziców o uruchomienie linii autobusowej dla uczniów z Gminy Radziejowice i Gminy Mszczonów dojeżdżających do LO w Puszczy Mariańskiej

Drodzy Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej, Drodzy Rodzice Uczniów LO w Puszczy Mariańskiej, a także Drodzy Rodzice przyszłych Kandydatów    Prosimy Was o podpisy pod wnioskiem kierowanym do Władz Powiatu Żyrardowskiego, a także do Burmistrza Mszczonowa oraz Wójta Gminy Radziejowice oraz pozostałych Jednostek Administracji Publicznej odpowiedzialnych za szkolnictwo dzieci i młodzieży na terenie Gmin i Powiatu. Zwracamy się z prośbą o utworzenie połąc

Utworzone: 2022-09-13 Statystyki

Żądamy przywrócenia kursowania linii 163 w weekendy i międzyszczycie

W styczniu 2022 r., po otwarciu całej POW, słusznie uruchomiono nową linię 263 kursującą ze Stegien do rejonów ursynowskiej stacji metra Imielin (Centrum Onkologii) przez Zawady i Miasteczko Wilanów. W zamian ZTM zdecydował się niestety na drastyczne obcięcie kursowania linii 163 - autobus przestał kursować w weekendy, w dni powszednie po godzinie 18, a jego częstotliwość zmalała do 30 minut. W dodatku od lipca 163 nie jeździ w okresie międzyszczytowym. 163 jest jedynym bezpośrednim autobusem łą

Utworzone: 2022-09-29 Statystyki

odwolanie matur ustnych

Myślę, że przez obecny czas pandemii, maturzyści już teraz stresują się egzaminem do matur, który nastąpi w roku 2021 . Nie wiemy co nowy rok przyniesie, bo wszystko zmienia się dramatycznym tempie, ta niepewność wiąże się też z dodatkowym stresem, który wierzę, że jesteśmy w stanie zmniejszyć przez odwołanie matury ustnych też w tym roku szkolnym.     Tak, dokładnie. Niestety program CKE nie zostanie zmieniony; jedynie w przypadku kolejnej fali epidemii i podobnych zagrożeń moglibyśmy spodziewa

Utworzone: 2020-09-15 Statystyki