Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Obrona górki saneczkowej na Plantach Mistrzejowickich

My Mieszkańcy Mistrzejowic zwracamy się z prośbą do Zarządu Zieleni Miejskich, oraz Radnych Miasta Krakowa o ponowne rozpatrzenie miejsca w którym ma powstać wybieg dla psów. Planty Mistrzejowickie to ogromny obszar przestrzenny na którym znajduje się skate park, ogródki jordanowskie, boiska. Jest to teren wypoczynku i rekreacji wielu mieszkańców. Rozumiemy, że właściciele psów chcieliby mieć  teren ogrodzony gdzie swobodnie mogliby puszczać swoje czworonogi nie obawiając sie mandatu. Nie rozumi

Utworzone: 2021-03-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 451 448
30 dni 451 448

WALCZYMY O PRAWO I DOBRO DZIECI - nie dla druku 63

PETYCJA W OBRONIE POSZANOWANIA PRAW DZIECI DO WZRASTANIA W BEZPIECZEŃSTWIE I MIŁOŚCI - nie dla druku 63   Druk 63 jest projektem bliźniaczym do druku 776 senatu poprzedniej kadencji. Petycja rozpatrywana pod drukiem 776 przez Senat poprzedniej kadencji zebrała negatywne opinie, w tym Sądu Najwyższego, który zalecił aby dalej nad tym drukiem nie procedować. Sprzeciwiam się zmianom w prawie rodzinnym jakie zawiera druk 63 i narzucaniu Opieki Naprzemiennej. Opieka Naprzemienna ma sens tylko j

Utworzone: 2021-03-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 432 412
30 dni 432 412

Poparcie dla kontynuowania działalności kortów tenisowych Top Spin w Sulejówku

Szanowni Państwo,W związku z zaskakującą informacją dotyczącą wypowiedzenia umowy dzierżawy i żądania likwidacji kortów tenisowych Top Spin w Sulejówku, pragniemy wyrazić sprzeciw wobec zaistniałej sytuacji. Równocześnie apelujemy do Stron o znalezienie rozwiązania, które pozwoli na kontynuowanie przez mieszkańców Sulejówka oraz wszystkich pasjonatów tenisa, możliwości trenowania oraz prowadzenia rozgrywek na kortach Top Spin. Postulujemy o merytoryczną rozmowę opartą o transparentne i zrozumiał

Utworzone: 2021-04-07

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 413 411
30 dni 413 411

Petycja ws. betonowania Krakowa #DośćBetonu

PETYCJA W SPRAWIE BETONOWANIA KRAKOWA   Do:        Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa   Szanowny Panie Prezydencie, Drogi Panie Jacku! Zwracamy się do Pana nie tylko jako Włodarza naszego miasta, ale też jednego z nas, Mieszkańca Krakowa, dalekiego, ale jednak Sąsiada. Apelujemy, aby dostrzegł Pan wreszcie, że nasze miasto jest nadmiernie zalewane betonem. W ostatnim czasie kilkakrotnie usłyszeliśmy od Pana, że problem betonowania wymyśliła firma PR-owa i w rzeczywistości on nie istn

Utworzone: 2021-04-13

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 403 403
30 dni 403 403

Różowa skrzyneczka w toruńskich szkołach.

Toruńska Brygada Feministyczna Toruń, dn. 30.03.2021       Rada Miasta Torunia    Szanowna Rado Miasta, zwracam się do Pana z prośbą o zaangażowanie w niezwykle ważną akcję zwiększenia dostępu do bezpłatnych środków higieny osobistej na czas menstruacji – podpasek/ tamponów - w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych . Takie działanie radykalnie ograniczy poziom ubóstwa menstruacyjnego wśród uczennic, sprawi, że szkoła stanie się bezpieczniejsza, bardziej przyjazna i komfortowa dla każdej dzie

Utworzone: 2021-03-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 403 396
30 dni 403 396

List wsparcia dla osób pokrzywdzonych przez doktoranta Marcina K. od studentek, absolwentek i pracownic Uniwersytetu Warszawskiego

My, studentki, absolwentki i pracownice UW, wyrażamy swoje wsparcie dla wszystkich osób, które zostały pokrzywdzone przez absolwenta Kolegium MISH i doktoranta wydziału Artes Liberales, Marcina K. Wierzymy Wam i będziemy aktywnie działać na rzecz tego, aby Uniwersytet stał się przestrzenią wolną od przemocy. Nie ma naszej zgody na jakąkolwiek formę przemocy, w tym przemocy seksualnej, a także wszelkie mechanizmy jej systemowego ukrywania. Mamy świadomość, że w tym przypadku reakcja przychodzi za

Utworzone: 2021-04-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 376 371
30 dni 376 371

Petycja w sprawie budowy nowego odcinka drogi krajowej łączącej Sanok z planowaną drogą ekspresową S19

Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa                 Zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie naszej petycji w sprawie budowy nowego odcinka drogi krajowej łączącej Sanok z planowaną drogą ekspresową S19. Aktualnie droga krajowa nr 28, na odcinku ok. 30 km pomiędzy Sanokiem a Miejscem Piastowym przebiega przez centra kilkunastu miejscowości, w tym czterech miasteczek. Jest to droga wąska, w złym stanie technicznym o bardzo dużym natężeniu ruchu (szczeg

Utworzone: 2021-03-18

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 554 542
30 dni 376 367

Odwołajmy Barbarę Nowak ze stanowiska Małopolskiego Kuratora Oświaty

  Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Wojewodo,poważnie zaniepokojeni sposobem zarządzania oświatą w Małopolsce zwracamy się do Pana Ministra oraz Pana Wojewody z prośbą o odwołanie pani Barbary Nowak ze stanowiska Małopolskiego Kuratora Oświaty.Powszechnie znane są wypowiedzi pani Kurator, które wzbudziły oburzenie w całej Polsce. Twierdziła ona np. że wywieszenie preambuły Konstytucji w krakowskich szkołach jest działaniem politycznym antagonizującym społeczeństwo, określiła środowisko L

Utworzone: 2021-03-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 3800 3706
30 dni 358 351

Przywróćmy cywilizowany transport autobusowy w Małopolsce

Szanowny Pan Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego     Szanowny Panie Marszałku!   Z ogromnym uznaniem i nadzieją przyjęliśmy podjęte przez Pana Marszałka starania o odbudowę publicznego transportu zbiorowego w Małopolsce, w tym uruchomienie marszałkowskich autobusów regionalnych użyteczności publicznej (potocznie – „PKS-ów”) oraz autobusów transgranicznych łączących Małopolskę ze Słowacją. Takie działania były potrzebne już dawno, zwłaszcza że Polska była jedynym krajem tej częś

Utworzone: 2021-03-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 347 333
30 dni 347 333

Petycja do Rady Gminy Obrowo ws. nadania Tarasowi nad Wisłą w Łęgu-Osieku im. Michała Kokota

Rada Gminy ObrowoPrzewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji Sylwia Lisińska Non omnis moriar – nie wszystko umrze – ta łacińska sentencja stała się w ostatnich dniach w gminie Obrowo przedmiotem smutnej i zupełnie niepotrzebnej debaty. Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, po wielu latach z dnia na dzień wyszedł bowiem z propozycją zmiany nazwy Tarasu widokowego w Łęgu-Osieku. Dotychczasowa zwyczajowa nazwa Tarasu im. Michała Kokota ma zostać zastąpiona nową, być może tą wskazaną przez wój

Utworzone: 2021-03-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 337 325
30 dni 337 325