Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 7 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja do ZG PZW o prawne uregulowanie wędkarstwa sumowego oraz włączenie go do grona oficjalnych metod wędkarskich

Szanowny Pan Teodor Rudnik Prezes ZG Polskiego Związku Wędkarskiego ul.Twarda 42 00-831 Warszawa                                Szanowny Panie Prezesie. Nasze pismo jest wyrazem rozgoryczenia i sprzeciwu środowisk sumowych wobec, bezzasadnych zakazów, uniemożliwiających członkom Polskiego Związku Wędkarskiego uprawiania swojej pasji. W ostatnich latach obserwujemy w Polsce intensywny rozwój świadomego wędkarstwa sumowego. Sumiarze łowią coraz więcej okazów suma, co jest wynikiem sprzyjających te

Utworzone: 2020-10-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1066 1024
7 dni 1066 1024

Petycja w sprawie zmiany sposobu naliczania opłat za wywóz śmieci, uzależnionej od ilości zużytej wody w M. St. Warszawie

Drodzy Warszawiacy!   W dniu 15.10.2020 na sesji rady Miasta St. Warszawy przegłosowano zmiany, które dotkną każdego z Nas - mianowicie sposób naliczania opłat za odpady, uzależniony od zużycia wody w gospodarstwie domowym, od grudnia 2020 roku. Miesięczna opłata dla domów jednorodzinnych, mieszkań w zabudowie wielorodzinnej i dla nieruchomości mieszanych będzie liczona wg wzoru: 12,73 zł x 1m3*. Opłata będzie liczona na podstawie średniego zużycia wody z 6 kolejnych miesięcy z okresu ostatnieg

Utworzone: 2020-10-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2154 2150
7 dni 1066 1066

LIST OTWARTY GINEKOLOGÓW w stosunku do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Jeżeli jesteś GINEKOLOŻKĄ / GINEKOLOGIEM PODPISZ nasz list otwarty LIST OTWARTY GINEKOLOGÓW   Prawo do decydowania o własnym ciele, obok prawa do życia, jest niezbywalnym prawem każdego człowieka. W demokratycznym państwie w latach dwudziestych XXI wieku, prawo to nie może być ograniczane w imię żadnych partykularnych przesłanek ani motywów religijnych. Rozwój myśli humanistycznej cywilizacji ludzkiej umożliwia każdemu człowiekowi rozwój oraz swobodną realizację siebie. Dał nam wszystkim również

Utworzone: 2020-10-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 946 908
7 dni 946 908

Oświadczenie kobiet ze środowisk akademickich

Gdańsk 26.10.2020     Zastrzegam sobie wyłączne posiadanie swego życia!   (Stanisława Przybyszewska)       Stanowisko Wykładowczyń, Studentek i Pracownic akademickich w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020   My, członkinie społeczności akademickiej stajemy dziś w obronie praw człowieka. Obronie naszych praw – praw kobiet. Wyrażamy sprzeciw wobec ignorancji i ideologii, która wzięła górę nad opiniami lekarzy i lekarek, psychologów i psycholożek, prawników i prawniczek, a

Utworzone: 2020-10-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 850 822
7 dni 850 822

Przeciw zaostrzeniu prawa do aborcji.

Mam podejrzenie, że jednak nie jesteśmy krajem katolickim w 90 i więcej procentach, bo gdyby tak było, to żadna petycja w sprawie "mordowania" nienarodzonych nie była by potrzebna, bo katolik nie zabijałby swoich dzieci, nawet gdyby miało to być piąte, szóste czy któreś z kolei, bo jesgo światopogląd na to by nie pozwalał. Dlatego uważam, że KATOLICCY KSIĘDZA próbują w ten sposób zmusić ludzi niewierzących, bądź innych wyznań, przekonań i inne myślących do ustawowego obowiązku przestrzegania pra

Utworzone: 2016-04-04

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2398 2248
7 dni 839 780

PROTEST ARTYSTÓW I PRZYJACIÓŁ NOWOSĄDECKIEJ MAŁEJ GALERII

Do Ludomira Handzla – Prezydenta Miasta Nowego Sącza Protestujemy przeciwko bezpardonowej polityce prowadzonej przez Pana wobec zasłużonej dla polskiej kultury Nowosądeckiej Małej Galerii. W czasie trwania XXVIII Małego Festiwalu Form Artystycznych, najważniejszego wydarzenia w kalendarium Galerii, jak również podczas tragicznej pandemii odesłał Pan Panią dyrektor tej placówki na emeryturę, przerwając tym samym trwający Festiwal oraz decyzją o reorganizacji złamał Pan kręgosłup Małej Galerii. T

Utworzone: 2020-10-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 754 720
7 dni 754 720

PETYCJA BRANŻY SAL ZABAW I CENTRÓW ROZRYWKI W SPRAWIE CICHEGO LOCKDOWNU

PETYCJA BRANŻY SAL ZABAW I CENTRÓW ROZRYWKI W SPRAWIE CICHEGO LOCKDOWNU ORAZ ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 9 PAŻDZIERNIKA 2020 R. I ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2020 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII   Szanowni Państwo,      w imieniu branży rozrywkowej i rekreacyjno- rozrywkowej, zajmującej się prowadzeniem sal zabaw i centrów rozrywki dla dzieci w wieku 0-12 lat, na terenie całego kraju, składamy petycję o zniesienie o

Utworzone: 2020-10-19

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 4404 4350
7 dni 735 721

W obronie noworodków przebywających w szpitalach w Polsce

Sz.P. Adam Niedzielski Minister Zdrowia Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15, 05-077 Warszawa    Szanowny Panie Ministrze, Każdego dnia w Polsce prawie tysiąc kobiet rodzi swoje dziecko, kilkadziesiąt z tych dzieci rodzi się przedwcześnie lub choruje. Każdy dzień jest tu na wagę złota, aby zminimalizować stres i długofalowe skutki izolacji dziecka od rodzica.Dlatego my, obywatele, zwracamy się do Pana z apelem. Proszę stanąć po stronie hospitalizowanych noworodków i ich matek. Nie powinny być roz

Utworzone: 2020-10-06

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 114861 111140
7 dni 712 694

Gastronomia mówi stanowcze NIE!

My polscy przedsiębiorcy, pracownicy BRANŻY GASTRONOMICZNEJ, dotkniętejrestrykcjami sanitarnymi, ludzie chcący żyć godnie i uczciwie domagamy się od rządu, abypomógł nam przetrwać trudny czas. Tak, jak my naszymi podatkami od lat zasilamy wspólny, narodowy budżet.Żądamy:1. Natychmiastowego zwolnienia objętych restrykcjami branż obowiązkowych opłatskładek ZUS do czasu zniesienia ograniczeń sanitarnych nałożonych na nasze branże.2. Zwolnienia z opłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń do momen

Utworzone: 2020-10-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 659 653
7 dni 659 653

Petycja do HBO Polska o odkodowanie dostępu do serialu „Opowieści podręcznej”

W Polsce realizuje się właśnie rękami religijnych ekstremistów scenariusz pozbawienia kobiet fundamentalnych praw reprodukcyjnych. Serial "Opowieści podręcznej", powstały na podstawie prozy Margaret Atwood, opisuje dystopijną wersję przyszłości, którą obecna władza szykuje Polkom. Uważamy za szczególnie istotne, by mogły się one zapoznać i skonfrontować z tym, co jest dla nich przygotowywane. Dlatego zwracamy się do zarządu HBO Polska o nieodpłatne udostępnienie tego serialu na terenie Polski, z

Utworzone: 2020-10-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 933 886
7 dni 639 614Facebook