Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Poparcie udziału w debacie nad raportem o stanie gminy na Sesji RM Mysłowice 24.06.2021 r.

Mysłowice, 23 czerwca 2021 r.Marcin Strońskiimię i nazwiskoul. B. Wały 1a/31, 41-400 Mysłowiceadres zamieszkania572.288.365telefonmarcin-stronski@wp.pladres e-mail PanTomasz PapajPrzewodniczący Rady Miasta Mysłowice Na podstawie art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), zgłaszam chęć udziału w debacie nad raportem o stanie gminy na sesji Rady Miasta Mysłowice w dniu 24 czerwca 2021 r. W załączeniu przedkładam li

Utworzone: 2021-06-20

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 54 54
Ostatni miesiąc 54 54

Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie

Rada Miasta KrakowaPrezydent Miasta Krakowapl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 KrakówMieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL” zwracają się do Państwa o rozwiązanie problemu zalewania osiedla przez wody opadowe poprzez realizację zadania „Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie”. Zwracamy się również by rozważyli Państwo budowę podziemnego zbiornika retencyjnego na gruntach innych niż należące do grupy PKP S.A.Coraz gęstsza

Utworzone: 2021-06-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 70 70
Ostatni miesiąc 54 54

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie- remont!

Zwracamy się do STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻYRARDOWIE o rozpoczęcie obiecanego remontu placówki SOSW. W od lat nieodnawianej i nieremontowanej szkole uczą się nasze niepełnosprawne dzieci. Szkoła straszy wnętrzem, boazerią i lamperią z zamierzchłej przeszłości, zużytym gumolitem oraz zapychającymi się rurami w łazienkach na piętrze, co wiąże  się z przykrym zapachem. Od kilku lat słyszymy o planowanym remoncie, który z każdym rokiem jest dla nas rodziców coraz mniej realny. Jest to jedna z najbrzyd

Utworzone: 2020-11-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 54 54
Ostatni miesiąc 54 54

Petycja mieszkańców Sarbinowa i jego zwolenników

Petycja My mieszkańcy Sarbinowa nie zgadzamy się na powstawanie namiotów wielkopowierzchniowych, które psują wizerunek naszej miejscowości. Jest to dla nasskandaliczna sytuacja. Piękne Sarbinowo, to już wspomnienie. Również nie zgadzamy się na handel i usługi na promenadzie oraz na chodnikach. Z powodu dużejilości przybywających turystów, reklamy i towary stawiane na wyżej wymienionych miejscach, stwarzają duże zagrożenie zdrowia i życia ludzi. Wzywamy odpowiedzialne osoby o zajęcie się w trybie

Utworzone: 2021-05-31

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 64 62
Ostatni miesiąc 53 51

PETYCJA W sprawie usunięcia z Rynku Starego miasta Zielonej Górze automatów do gier hazardowych oraz zabawek na monety.

Na prośbę mieszkańców -Stowarzyszenie Ruch Miejski Zielona Góra umieszcza petcyję skierowaną do władz miasta Zielona Góra. *****************************************************   Do prezydenta miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego oraz radnych Rady Miasta Zielona Góra. PETYCJA W sprawie usunięcia z Rynku Starego miasta Zielonej Górze automatów do gier hazardowych oraz zabawek na monety. My mieszkańcy Zielonej Góry oraz okolic Starego Rynku, zwracamy się z prośbą prezydenta Janusza Kubickiego or

Utworzone: 2021-05-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 116 114
Ostatni miesiąc 52 50

"NIE" dla obwodnicy i tirów przy Zalewie na Piaskach pod Krakowem (Zalewie „Kryspinów”)

      Petycja do: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Marszałka Województwa Małopolskiego   PETYCJA "NIE" dla obwodnicy i tirów przy Zalewie na Piaskach pod Krakowem (Zalewie „Kryspinów”) w sprawie odstąpienia od wariantowania obwodnicy Liszek w sąsiedztwie Zalewu na Piaskach w Cholerzynie oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach zadania „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Obwodnicy Liszek w ciągu DW 780 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o

Utworzone: 2021-04-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2336 2284
Ostatni miesiąc 51 51

Chcemy czystego lasu w Policach

                                                                                      Police dn. 28.04.2021 r.   1.    Nadleśnictwo Trzebież                       Zalesie 1 72-004 Tanowo 2.    Gmina Police                                           ul. Batorego 3 72-010 Police 3.    Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEMIK ul. Roweckiego 42 72-010 Police 4.    Spółdzielnia Mieszkaniowa ODRA ul. Piaskowa 101 72-010 Police    PETYCJA Stowarzyszenie Polska 2050 Grupa z Powiatu Polickiego we współpracy z mie

Utworzone: 2021-04-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 113 113
Ostatni miesiąc 50 50

W sprawie zmiany sposobu organizacji sprawdzianów przeprowadzanych przez KSSIP w czasie epidemii

19 października 2020 r. Niżej podpisani Aplikanci X rocznika aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej   Pan Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie Sędzia Dariusz Pawłyszcze     PETYCJA W SPRAWIE SPRAWDZIANÓW   My, niżej podpisani aplikanci X rocznika aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej zwracamy się do Pana Dyrektora z uprzejmym wnioskiem w przedmiocie planowanych w najbliższym czasie sprawdzianów w kontekście aktualnej i przewidywanej w najbliższym czasie sytuacji ep

Utworzone: 2020-10-18

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 50 50
Ostatni miesiąc 50 50

Ochrona zieleni na Osiedlu Wilno (Targówek Fabryczny, Warszawa)

Warszawa, 5.03.2021 Mieszkańcy Osiedla Wilno   Szanowny Pan Jędrzej Kunowski z-ca Burmistrza Urząd Dzielnicy Warszawa Targówek     Szanowny Panie Burmistrzu, Osiedle Wilno na warszawskim Targówku Fabrycznym liczy około 10 tysięcy mieszkańców. Znajdujące się na terenie osiedla tereny zielone (trawniki) są regularnie rozjeżdżane przez parkujące na nich samochody. Zeszłoroczne nasadzenia niskiej zieleni zostały zdewastowane i nie mają szansy na wzrost w okresie wiosennym. W związku z tym zwracamy s

Utworzone: 2021-03-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 106 105
Ostatni miesiąc 49 48

Sprzeciw wobec projektu włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do szkół ogólnodostępnych

My, Rodzice/opiekunowie, nauczyciele specjaliści dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz nauczyciele szkół ogólnodostępnych, chcemy wyrazić nasze zaniepokojenie wobec planowanych zmian w polskim systemie oświaty, zapisanych w projekcie „Edukacja dla wszystkich – edukacja włączająca”. Dla nas szalenie ważna jest idea integracji naszych niepełnosprawnych dzieci ze społeczeństwem. Jednak nie możemy zgodzić się na integrację, polegającą na zapisaniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyj

Utworzone: 2021-02-19

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 5512 5477
Ostatni miesiąc 49 49