Najpopularniejsze petycje w tym roku

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Odwołanie Grzegorza Janduły z funkcji prezesa MOSiR Radom

My, kibice Radomiaka, sympatycy radomskiego sportu, jak również mieszkańcy Radomia, którym na sercu leży dobro naszego miasta, wyrażamy głębokie oburzenie efektami prac przy realizacji budowy Radomskiego Centrum Sportu, a w zasadzie ich brakiem. Chaos towarzyszący realizacji tego przedsięwzięcia jest adekwatny do estetyki widoków jakie serwowane są nam  na zdjęciach z placu budowy. Sposób zarządzania i nadzoru nad inwestycją budzi uzasadniony niepokój oraz nieskrywaną irytację z faktu, że kluczo

Utworzone: 2021-05-13

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 847 788
2021 847 788

#chcemytunelu w Rembertowie

My, mieszkanki i mieszkańcy Rembertowa wyrażamy poparcie dla budowy tunelu drogowego w osi ulic: Marsa i Alei Chruściela.  Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż powyższa inwestycja jest w interesie znaczącej większości mieszkańców Dzielnicy, odcinamy się od wszelkich dywagacji i projektów kwestionujących sens powstania w/w: bezkolizyjnej przeprawy przez tory.   

Utworzone: 2021-05-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 837 837
2021 837 837

Sprzeciw wobec niszczenia terenów zielonych pod budowę kontenerowych domów socjalnych

Jako mieszkaniec Mysłowic, wyrażam sprzeciw wobec budowy kontenerowych domów socjalnych w dzielnicy Larysz-Hajdowizna. Władze miasta, wbrew woli mieszkańców podjęły błędną decyzję, bez konsultacji z zainteresowanymi stronami - co stanowi pogwałcenie nie tylko dobrych obyczajów, ale również prawa do konsultacji społecznych jako narzędzia partycypacji publicznej. W przeciwieństwie do władz miasta, które argumentując pomysł budowy opierają się na sprzecznych argumentach - zbulwersowani mieszkańcy M

Utworzone: 2021-04-13

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 835 833
2021 835 833

KAUCJA wraca - TAK dla czystego środowiska i zrównoważonego rozwoju!

Niemal wszędzie, od przydrożnych rowów, przez parki, lasy i jeziora, leżą butelki i puszki po napojach, zanieczyszczając środowisko m.in. plastikiem i stanowiąc zagrożenie dla zwierząt. Koszty usuwania tych odpadów z terenów leśnych wyniosły ponad 18 mln zł w 2018 r. W Polsce na rynek corocznie wprowadzanych jest ponad 13 miliardów sztuk opakowań do napojów. W 2017 r. do recyklingu trafiło tylko 35% butelek plastikowych. Producenci ponoszą minimalne opłaty za zbieranie i przetwarzanie opakowań.

Utworzone: 2019-09-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 14358 14115
2021 829 816

Przeciw wycince drzew w Lesie Kabackim

Lasy Miejskie WarszawaRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Wyrażamy sprzeciw wobec masowej wycinki drzew w rezerwacie Las Kabacki. Wycinka odbywa się od kilku miesięcy pod hasłem „przebudowy drzewostanu” i w jej ramach masowo usuwane są wiekowe sosny, a także brzozy i dęby (nie tylko czerwone, także szypułkowe). Las Kabacki prawdopodobnie miał kiedyś charakter grądu i chyba do jego przywrócenia dążą Lasy Miejskie, jednak w naszej opinii stosowane metody są zbyt brutalne (las w wie

Utworzone: 2019-12-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1235 1204
2021 814 795

Petycja w sprawie przekazania Domu Maryi Wspólnocie Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Drodzy Członkowie i Przyjaciele Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa, Dnia 5 lutego 2021 roku przypadały 11 urodziny naszej Wspólnoty. Jak zapewne wiecie powstała ona z małej grupy modlitewnej, która spotykała się w Pustelni na Adoracjach Najświętszego Sakramentu. W związku z tym chcieliśmy złożyć Wam serdeczne podziękowania za to, że przez wiele lat wspieraliście naszą Wspólnotę sercem, modlitwą, a także swoją obecnością na Spotkaniach ewangelizacyjnych. Cieszymy się, że w ciągu tych lat wiel

Utworzone: 2021-02-18

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 807 740
2021 807 740

SOLEC KUJAWSKI PRZECIWKO SKŁADOWANIU ODPADÓW

My niżej podpisani mieszkańcy Solca Kujawskiego składamy PROTEST przeciwko nowemu planowi zagospodarowania przestrzennego na terenie Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim wyłożonego dnia 5 lutego 2021r. W treści w/w planu znajduje się m.in.: • Składowanie i magazynowanie odpadów i recyklingu • Budowa magazynów o wysokości 45m • Budowa obiektów punktowych wolnostojących 50m wysokości • Narzucenie podziału procentowego zabudowy mieszkaniowej 51% podstawowej do 49% uzupełniającej • Zamknięcie

Utworzone: 2021-03-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 796 790
2021 796 790

Domagamy się przywrócenia audycji Magazyn Piosenki Studenckiej MIKROKLIMAT na antenę Polskiego Radia Rzeszów

PETYCJA   skierowana do Pana Przemysława Tejkowskiego Prezesa Zarządu Polskiego Radia Rzeszów S.A.    Szanowny Panie Prezesie! My niżej podpisani apelujemy o zmianę decyzji dotyczącej zdjęcia z ramówki Polskiego Radia Rzeszów poetycko-muzycznej audycji Magazyn Piosenki Studenckiej MIKROKLIMAT i o jej niezwłoczne przywrócenie na antenę. Audycja ta, tworzona przez Redaktora Jerzego Krużela od 14 lat (ostatni odcinek miał kolejny nr 545), zawsze utrzymywała wysoki poziom, zarówno co do formy jak i

Utworzone: 2021-05-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 785 749
2021 785 749

Ochrońmy drzewa w Grójcu

Żądamy dostosowania projektu przebudowy ul. Poświętne do istniejącej zieleni. Żądamy powołania zespołu specjalistów, rady przyrodników, której wiedza i doświadczenie umożliwią opiniowanie wszelkich projektów związane z wycinką jakiegokolwiek drzewa z przestrzeni miasta czy gminy. Specjalistów różnorodnych: przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody, dendrologów, arborystów, architektów krajobrazu, botaników i ornitologów. Żądamy, aby władze miasta dokładały należ

Utworzone: 2021-04-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 785 780
2021 785 780

Petycja o obniżenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Związek Gmin Dolnej Odry

Osoba do kontaktu Reprezentująca grupę osób wnoszących petycję Radny Powiatu Stargardzkiego Adam Kalinowski Adres do korespondencji Adam_kalinowski1976@wp.pl        ZWIĄZEK GMIN DOLNEJ ODRY                                                                                                  ul. Narciarska 57       74-500 Chojna Zgromadzenie Związku                                                                                           Włodarze i Radni 1)      gmina Banie; 2)      gmina Bielice; 3)

Utworzone: 2021-02-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 784 783
2021 784 783