Najpopularniejsze petycje w tym roku

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NIE dla wycinki drzew na ul. Broniewskiego w Szczecinie

Szanowny Panie Prezydencie, Gmina Miasto Szczecin planuje remont ulicy Broniewskiego. Projekt przewiduje wycinkę 16 drzew. Tylko wycinka 4 sztuk jest podyktowana złym stanem zdrowotnym. Reszta drzew ma być wycięta ponieważ ich lokalizacja koliduje z planowaną inwestycją.   Jako mieszkańcy Szczecina jesteśmy zaniepokojeni, że kolejna inwestycja drogowa, która z założenia ma polepszyć codzienne życie mieszkańców, wymaga wycinki aż tylu drzew. Drzewa są elementem miejskiej zieleni, który jest klucz

Utworzone: 2021-01-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 558 553
2021 558 553

Zapewnienie każdej ciężarnej kobiecie obowiązkowego, bezpłatnego badania ultrasonograficznego piersi w pierwszym trymestrze ciąży

Katowice, 8 marca 2021 r.       APEL         Dzień Kobiet 2021 roku chcemy podkreślić specjalną inicjatywą, której celem jest  ochrona kobiet w ciąży przed nowotworem piersi. Dlatego zwracamy się do Polskich Parlamentarzystów, wszystkich opcji, z prośbą o wsparcie akcji „Ciąża nie chroni przed rakiem”. Intencją naszych wspólnych działań jest doprowadzenie do zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, tak by każda ciężarna, w pierwszym trymestrze, miała obowiązkowo wykonane bezpłatne badanie USG p

Utworzone: 2021-03-08

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 557 554
2021 557 554

Remont Pomorskiej TAK! Kostka brukowa NIE!

Wojewódzki Konserwator Zabytków mgr Barbara Nowak-Obelinda     Szanowna Pani Konserwator, Wnioskujemy o zmianę decyzji dotyczącej pozostawienia kostki brukowej na ulicy Pomorskiej. Przez wiele lat jako mieszkańcy i użytkownicy tej ulicy zabiegaliśmy o jej remont. W 2017 roku złożyliśmy do miasta petycję podpisaną przez ponad 3000 osób w sprawie remontu - zaangażowane były ruchy miejskie - Akcja Miasto, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia i Nowe Nadodrze. Zależało nam wtedy na tak podstawowy

Utworzone: 2021-02-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 557 556
2021 557 556

STOP! ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ w GIEBUŁTOWIE na terenie NATURA 2000

Petycja skierowana do Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk Niniejsza petycja wyraża sprzeciw wobec planowanej budowy farmy fotowoltaicznej o powierzchni 122,3 ha, w miejscowości Giebułtów, w gminie Mirsk, w powiecie lwóweckim na Dolnym Śląsku. Około 85 ha pod lokalizację tej inwestycji obejmuje tereny stanowiące przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, siedliska o szczególnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych.   W styczniu 2021 r. wszczęto w tej sprawie postępowanie administracyjne dotyczące wy

Utworzone: 2021-03-19

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 556 531
2021 556 531

NIE dla pomnika Jana Szyszki w Wysowej-Zdroju

Uście Gorlickie 18.02.2021 r. Do wójta gminy Uście Gorlickie Zbigniewa Ludwina, do wiadomości Rady Gminy   Wyrażamy zaniepokojenie pogłoskami o rozważanym przez władze gminy ustawieniu w miejscowości Wysowa-Zdrój pomnika byłego ministra środowiska Jana Szyszki. Pragniemy zwrócić uwagę Wójta oraz Rady Gminy na następujące fakty: ● Pomniki wznosi się dla upamiętniania osób szczególnie zasłużonych, związanych z regionem, miejscowością lub lokalną społecznością. Najczęściej są to osoby urodzone, mie

Utworzone: 2021-02-19

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 543 531
2021 543 531

Pozostanie Pana Tomasza Stróża na obecnym stanowisku dyrektora w naszym "wspólnym domu".

          Publiczne liceum imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu według opinii uczniów, absolwentów jak i rodziców jest bardzo dobrym miejscem nauki, które zapewnia wspaniałą oraz sympatyczną atmosferę. Uczniowie są bardzo wdzięczni za tak doskonale prowadzoną szkołę.           Od  10 lat na czele tej placówki zarządza wszystkim dobrze znany, szanowny Dyrektor Tomasz Stróż. Liceum imienia Mikołaja Kopernika zawdzięcza mu naprawdę wiele. Dzięki jego zaangażowaniu w życie szkoły, potocznie nazy

Utworzone: 2021-03-04

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 540 538
2021 540 538

Petycja do Pana premiera, który jest jednocześnie ministrem cyfryzacji, o podjęcie działań zmierzających do tego, żeby Facebook w Polsce wyjaśnił sprawę kradzieży strony Fanpage Mateusz Gruźla

Wielce Szanowny Panie Premierze, W dniu 23 marca 2021 r. o godzinie 22:20 przełamano informatyczne zabezpieczenia i dokonano ataku na moje profile na Facebook tzn. na moje konto prywatne Mateusz Gruźla oraz na profil-Fanpage „DOBRO WRACA 225 tys. fanów, zweryfikowany dowodem osobistym, na którym od wielu lat publikowałem treści dotyczące zbiórek fundacji „Siepomaga.pl " mające na celu ratowanie zdrowia i życia ludzkiego a w szczególności dzieci. Oto link do strony⬇️ https://m.facebook.com/Gruzl

Utworzone: 2021-04-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 538 469
2021 538 469

WALCZYMY O PRAWO I DOBRO DZIECI - nie dla druku 63

PETYCJA W OBRONIE POSZANOWANIA PRAW DZIECI DO WZRASTANIA W BEZPIECZEŃSTWIE I MIŁOŚCI - nie dla druku 63   Druk 63 jest projektem bliźniaczym do druku 776 senatu poprzedniej kadencji. Petycja rozpatrywana pod drukiem 776 przez Senat poprzedniej kadencji zebrała negatywne opinie, w tym Sądu Najwyższego, który zalecił aby dalej nad tym drukiem nie procedować. Sprzeciwiam się zmianom w prawie rodzinnym jakie zawiera druk 63 i narzucaniu Opieki Naprzemiennej. Opieka Naprzemienna ma sens tylko j

Utworzone: 2021-03-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 532 511
2021 532 511

Walka o szybki dostęp do terapii Kaftrio

Do Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), Rzecznika Praw Pacjenta, Krajowego Konsultanta ds. Chorób Płuc, Rady Przejrzystości pracującej przy prezesie AOTMiT. My, rodzice chorych dzieci, dorośli chorzy na mukowiscydozę, rodziny i przyjaciele osób chorych, z zazdrością spoglądamy w kierunku Europy Zachodniej, gdzie leki przyczynowe są w wielu krajach refundowane. Dla nas leki przyczynowe nowej generacji, a zwłaszcza Kaftrio, które mogłoby pomóc dużej grupie chorych n

Utworzone: 2021-02-12

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 532 513
2021 532 513

Zablokowanie budowy planowanego wyjazdu z inwestycji Domosfera II na ulicę Bohomolca

Zwracamy się z prośbą do Prezydenta Miasta Krakowa o zablokowanie planowanej budowy wyjazdu z inwestycji Domosfera II na ulicę Bohomolca. W koncepcji budowy linii tramwajowej Mistrzejowice - Meissnera wyjazd z tego osiedla jest zaprojektowany na ulicę Krzesławicką. Jest tam możliwość zbudowania takiego wyjazdu. Ulica ta jest praktycznie niewykorzystana i wyjazd z tego osiedla nie bedzie wpływał na bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców. Nie będzie też potrzeby pozbywania się cennych terenów ziel

Utworzone: 2021-01-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 532 532
2021 532 532