Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | Obecny rok (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2019 Cały okres Tytuł petycjiUtworzone
239 239 List poparcia środowisk kultury i sztuki dla postulatów nauczycielek i nauczycieli
Kultura i sztuka solidarna ze szkołą!   My, niżej podpisani – pracownice i pracownicy kultury i sztuki, artystki i artyści –  wyrażamy swoje poparcie dla nauczycielskich związków zawodowych, które postulują podwyżkę płac nauczycieli i nauczycielek.   Wyrażając swoje pełne poparcie dla strajku nauczycieli i nauczycielek, żądamy od rządu RP zaprzestania lekceważenia strajkujących i spełnienia ich po...
2019-04-17
237 237 WYSTAWA RZADKICH PEPE W POLSKIM MUZEUM NARODOWYM
Ostatnio w Polsce rozgorzała dyskusja na temat sztuki nowoczesnej i postmodernistyczne dinozaury myślą o sobie, że ich wypociny sa ciągle ta nowoczesna sztuką. Niestety nie zauważyli ze nowocześni to oni byli 50 lat temu, teraz są tylko kolejnym etapem rozwoju sztuki który odszedł w przeszłość.  Niestety w zaściankowej Polsce modne są jeszcze juz archaiczny postmodernizm, dlatego proponuje zorgani...
2019-04-30
236 236 APEL ws. usunięcia składowiska opon i szmat przy ul. Słowackiego w Trzebini
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki  Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło Posłanki i Posłowie na Sejm RP z okręgu wyborczego nr 12   Szanowny Panie Premierze, Szanowna Pani Premier, Szanowne Panie Posłanki i Panowie Posłowie na Sejm RP! My, mieszkańcy Gminy Trzebinia oraz okolicznych miejscowości, zwracamy się do Państwa z apelem o podjęcie bezzwłocznych i skutecznych działań, których...
2019-03-11
232 232 Wprowadzenie limitu karpia : dzienny limit 0 ( zero ) szt. Na zbiorniku Pzw Zalew Sośnie
Ostrów Wlkp., 22.02.2019 r. Bogusław Baran ul. Wrocławska 32 63-421 Przygodzice Zarząd Okręgu PZW Kalisz z siedzibą w Ostrowie Wlkp. ul. Kantaka 7 63-400 Ostrów Wlkp.     Wniosek o całkowity zakaz zabierania karpia na zbiorniku „Zalew Sośnie” Jako członek stowarzyszenia jakim jest PZW, działając w ramach wędkarskiej inicjatywy społecznej, której celem jest ochrona rybostanu jak i dbanie o ład i po...
2019-02-25
232 232 Petycja przeciwko łączeniu klas artystycznych
Toruń, 4 marca 2019   Szanowna Pani Bożena Neunert Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu   My, niżej podpisani, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę decyzji o w sprawie reform, które mają mieć miejsce w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W najbliższych latach mają zostać połączone ze sobą dwie klasy: kulturowo-artystyczna oraz humanistyczno-medialna co skutkow...
2019-03-05
224 224 Prosimy o odblokwanie komentarzy na kanale Family Beauty Box platforma YouTube
Szanowni Państwo,   Od jakiegoś czasu na kanale YouTube Family Beauty Box, dzieją się nieprzyjmne rzeczy i to nie z powodu twórcy tylko zaplecza platformy YouTube, w tym celu zbieramy podpisy i apelujemy do administratorów o odblokowanie komentarzy pod filmami, kanał bez możliwości kontaktu z autorem mija się z celem, zarówno my, widzowie jak i Ania, twórca kanału - chcemy mieć swobodę komunikacji...
2019-03-25
221 425 Zmiana przebiegu "obwodnicy" południowej w Zielonej Górze
 Adresaci petcyji : Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Prezydent miasta Zielona Góra Janusz Kubicki, Rada Miasta Zielona Góra   Apelujemy o zmianę przebiegu trasy południowej, zwanej błędnie  – obwodnicą południową zamiast trasą średnicową. Ze wszystkich wariantów drogi wybrano najbardziej ingerujący w przyrodę, w miejsce wypoczynku zielonogórzan, w zielone płuca miasta, w nienaruszony, nie...
2018-12-18
219 219 Leszno miastem tolerancji
Szanowni Radni Miasta Leszna, Jako mieszkańcy Leszna wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec propozycji przyjęcia deklaracji „Miasto wolne od ideologii LGBT”, która została zaprezentowana w przestrzeni publicznej w dniu 5.05.2019r Wysunięte w owej deklaracji tezy są zaprzeczeniem idei wolności i swobody w kształtowaniu życiowych postaw młodych pokoleń, są również niezgodne ze współczesnym stanem wie...
2019-05-15
217 217 Ochrona korytarza ekologicznego między Kampinoskim Parkiem Narodowym (KPN) a Lasem Bemowskim
                                  Do: Wójt Gminy Stare Babice Zwracamy się z żądaniem zaprzestania ingerowania w korytarz ekologiczny między Lasem Bemowskim a Kampinoskim Parkiem Narodowym, ponieważ „Wzrastająca antropopresja (niszczące oddziaływanie człowieka na środowisko - przyp. mój) prowadzi do pogorszenia drożności korytarzy.” Władze Gminy Stare Babice chcą odrolniać i zagospodarowywać dzia...
2019-01-30
214 214 Petycja mieszkańców gminy Lesznowola o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 405 w Lesznowoli
Szanowna Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik Wójt Gminy Lesznowola   My, niżej podpisani mieszkańcy gminy Lesznowola przychylamy się do prośby mieszkańców osiedla przy ul. Gazeli 17 w Lesznowoli o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 405 w Lesznowoli. Decyzję o napisaniu tej petycji podjęliśmy ze względu na tragiczną sytuację, w której znalazło się 16 rodzin zamiesz...
2019-03-29
Facebook