Najpopularniejsze petycje w tym roku

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | Obecny rok (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Budowa brakującej części ul. Literackiej - Poznań

Szanowny Panie Prezydencie,         My, niżej podpisani mieszkańcy osiedla Strzeszyn, zwracamy się z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań związanych z budową brakującej części ulicy Literackiej.         Droga jest użytkowana przez mieszkańców osiedla Strzeszyn, ale korzystają z niej również mieszkańcy dzielnicy Podolany i  gminy Suchy Las. Stanowi ona główny dojazd z osiedla Strzeszyn do ul. Biskupińskiej, jak też jedyny dojazd do większości posesji znajdujących się w kwartale pomiędzy ulicam

Utworzone: 2019-01-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 608 602
2019 608 602

Uchylenie Decyzji nr 145/BIA/2019 Prezydenta m. st. Warszawa w sprawie pozwolenia budowlanego dla PHN

   Sz. P. Zdzisław Sipiera   Wojewoda Mazowiecki   pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa   tel. 22 695 65 88   e-mail: wojewoda@mazowieckie.pl    Wnosimy o podjęcie stosowanych działań zmierzających do uchylenia wielce szkodliwej dla lokalnej społeczności, a przede wszystkim niezgodnej z miejscowym prawem Decyzji nr 145/BIA/2019 Prezydenta m. st. Warszawa z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestora PHN SPV7 PHN K Sp. z o. o.   

Utworzone: 2019-06-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 608 607
2019 608 607

Petycja w sprawie przebudowy ulicy Krzyckiej we Wrocławiu

Wrocław, 1 kwietnia 2019 Pan Jacek Sutryk Prezydent Miasta Wrocławia   Szanowny Panie Prezydencie, Zwracamy się do Pana w imieniu osób zamieszkałych przy ulicy Krzyckiej we Wrocławiu, mieszkańców Kleciny, jak również innych osób dla których jest to codzienna linia komunikacyjna. W ostatnim czasie, liczne wrocławskie ulice doczekały się remontów, modernizacji lub całkowitych transformacji. Niestety, dla wielu z nas główna droga dojazdów do pracy czy szkoły, wydaje się być kompletnie zapomniana. N

Utworzone: 2019-04-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 588 588
2019 588 588

Petycja do Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów w sprawie zwiększenia wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej

Wyzwania współczesności  wymagają skutecznego państwa. Bezpieczeństwo i rozwój to dobra, które może zapewnić jedynie sprawnie działający system instytucji publicznych, procedur i oddanych służbie Polsce pracowników administracji. Centralne miejsce w tym systemie zajmuje korpus służby cywilnej. Tymczasem służba cywilna zmaga się z rosnąca fluktuacją kadr i coraz mniejszym zainteresowaniem pracą w administracji rządowej. Pozyskaniu i utrzymaniu wykwalifikowanej kadry nie sprzyja sytuacja płacowa w

Utworzone: 2019-03-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 583 580
2019 583 580

dokończenie ulicy Domagały

 Komitet Mieszkańców Osiedla Złocień „My, Złocień” Adres do korespondencji: ul. Malachitowa 10/10 30-798 Kraków e-mail: myzlocien@gmail.com      Szanowny Pan Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków     Dotyczy: OR-03.1431.273.2018, ZDMK/T1.112/09, OR-03.0003.248.2019   W imieniu Komitetu Mieszkańców Osiedla Złocień „My, Złocień”, zwracamy się do Pana z dwiema prośbami. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn, dla których ulica Domagały wciąż pozostaje n

Utworzone: 2019-05-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 580 579
2019 580 579

W sprawie zakazu zatrzymywania się przed Przychodnią Weterynaryjną na Siemieńskiego w Warszawie.

My niżej podpisani, klienci i pacjenci przychodni weterynaryjnej przy ul. Siemieńskiego 23, 02-106 Warszawa Ochota żądamy przywrócenia możliwości parkowania przed ww. przychodnią.Uniemożliwienie nam korzystania z pomocy lekarzy weterynarii Przychodni Weterynaryjnej przy ulicy Siemińskiego 23 jest nieetyczne i świadczy o braku empatii, a wręcz znieczulicy urzędników za to odpowiedzialnych, którzy nie starają się znaleźć rozwiązania dla problemu tyko zasłaniają się nieustanną niemożnością. Skoro p

Utworzone: 2019-02-04

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 579 563
2019 579 563

Ocalenie hali przy ul. Krupniczej 15 we Wrocławiu jako bazy treningowej dla młodych siatkarzy, judoków, bokserów przed odebraniem przez Skarb Państwa - Agencję Mienia Wojskowego

Jako rodzice dzieci trenujących siatkówkę, zwracamy się do Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego o nieodbieranie klubowi Gwardia Wrocław możliwości użytkowania obiektu sportowego usytuowanego przy ul. Krupniczej 15 we Wrocławiu. Jest to jedyna baza sportowa tego klubu. Odebranie możliwości użytkowania tego obiektu przez Agencję Mienia Wojskowego, wiąże się z końcem działania tego klubu, który działa w tym budynku od ponad 70 lat. Klub ten wyszkolił już wielu wspaniałych zawodników i przynió

Utworzone: 2019-01-07

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 570 549
2019 569 549

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Krasińskiego i Przasnyskiej

Do prezydenta miasta stołecznego Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego.  Szanowny Panie Prezydencie. Żoliborz Południowy to bardzo dynamicznie zaludniający się obszar Żoliborza. Wedlug szacunków docelowo ma go zamieszkiwać ponad 20 000 osób, co będzie stanowiło ponad 1/3 wszystkich mieszkańców tej dzielnicy (w tej chwili mieszka tutaj kilkanaście tysięcy ludzi).  Ruch samochodowy jest już teraz bardzo duży i kierowcy na każdym z wyjazdów z tej części dzielnicy stoją w korkach. Ul. Przasnyska jest

Utworzone: 2019-03-06

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 567 563
2019 567 563

Wyraź sprzeciw wobec prawa zaostrzającego ustawę o broni i amunicji. Wyraź poparcie dla obywatelskiej ustawy o broni i amunicji (druk sejmowy 1692).

Rząd polski przygotowuje projekt ustawy, której celem jest implementacja (wprowadzenie do prawa polskiego) unijnej dyrektywy, która ma radykalnie ograniczyć możliwość posiadania broni przez praworządnych i zdrowych psychicznie Polaków. Przebieg prac rządowych jest utajniany przed opinią publiczną. Unijna dyrektywa została przyjęta pod hasłem walki z terroryzmem i w celu przeciwdziałania zamachom terrorystycznym. Prawda zaś jest taka, że przestrzegający prawa obywatele UE w tym obywatele Polski z

Utworzone: 2018-03-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 15928 15244
2019 557 534

Zielona ulica Rydygiera

Do Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Pana Pawła Michalca Szanowny Panie Burmistrzu, Jako mieszkańcy Żoliborza, najbardziej zielonej dzielnicy w Warszawie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odtworzenie szpalerów drzew wzdłuż ulicy Ludwika Rydygiera. Uważamy, że proponowane przez projektanta klony pospolite i wiśnie osobliwe nie pasują do  charakteru wysokiej zabudowy. Sugerujemy wykorzystanie platanów jako gatunku, który będzie sadzony po sąsiedzku na przedłużeniu do ul. Powązkowskiej o

Utworzone: 2019-05-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 555 555
2019 555 555

List do Senatorów w sprawie projektu ustawy emerytalnej dotyczącego kobiet rocznik 53

                                                                                       07.07.2019 r.                                                            Pan Senator Marek Borowski                                                            Senat RP   Szanowny Panie Senatorze          Na Pana ręce składam oficjalny list w sprawie projektu ustawy emerytalnej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie P 20/16 przedstawiający stanowisko kobiet urodzonych w 1953 r. wob

Utworzone: 2019-07-07

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 555 542
2019 555 542
Facebook