Ostatni podpisTytuł petycjiUtworzone
2019-09-11 23:30 Budowa ronda w Kamiennej Górze zamiast łącznika do S3.
Petycja powstała w celu poparcia braku konieczności budowy łącznika, i zniszczenia lasów przynależących do miasta Kamienna Góra,  a przeznaczeniu tej kwoty na budowę ronda na skrzyżowaniu Legnicka- Katowicka- Wałbrzyska Łącznik jest zbędny ponieważ, inwestycja jest zbyt droga przez wzgląd na bardzo ciężkie do budowy drogi ukształtowanie terenu. Liczba aut korzystających z łącznika będzie zbyt mała...
2019-08-27
2019-09-11 21:42 NIE DLA CYRKU w Puszczykowie
Szanowny Pan Andrzej Balcerek Burmistrz Miasta Puszczykowo Urząd Miasta Puszczykowo Podleśna 4 62-040 Puszczykowo W związku z planowanym na 26.08.2019r. występem "Cyrk Imperial Show" Cyrk to nie zabawa, to okupione cierpieniem godziny tresury zwierząt- tresury niezgodnej z ich naturą! Żądamy należytego egzekwowania zapisów polskiego prawa dotyczącego wykorzystywanych zwierząt dla rozrywki. Pr...
2019-08-20
2019-09-11 21:42 Petycja w sprawie łosi
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Premier Rzeczpospolitej Polskiej Posłanki i Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Minister Środowiska Petycja przeciwko zniesieniu zakazu polowań na łosie w Polsce Ministerstwo Środowiska podjęło skandaliczną próbę wznowienia polowań na łosie w Polsce. Taka decyzja nie znajduje uzasadnienia merytorycznego, co zostało udowodnione w opinii Polsk...
2014-06-08
2019-09-11 21:41 Apel do Premier Ewy Kopacz w sprawie zwierząt doświadczalnych
Szanowna Pani Premier,            Jako organizacje pozarządowe działające w Polsce na rzecz ochrony praw zwierząt oraz demokratycznego państwa prawa, wyrażamy głębokie zaniepokojenie obecnym statusem zwierząt w Polsce i polityką rządu związaną z zapewnieniem im podstawowych potrzeb psychicznych i fizycznych. Nigdy wcześniej w Polsce nie zaistniała sytuacja, w której tak wiele spraw dotyczących do...
2014-11-28
2019-09-11 21:40 Petycja w sprawie ustawy o ochronie zwierząt doświadczalnych
Szanowni Państwo Posłanki i Posłowie.          Apelujemy o wprowadzenie istotnych poprawek do rządowego projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych.         Wbrew intencjom Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych,  wejście w życie ustawy w obecnym jej...
2014-10-11
2019-09-11 21:15 Przywrócenie kulturowego wypasu owiec w dolinie Ciechani
Petycja Do Dyrekcji i Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego W trosce o zachowanie krajobrazu, bioróżnorodności i naturalnego charakteru zbiorowisk łąkowych prosimy o zastąpienie mechanicznego koszenia łąk na terenie dawnej wsi Ciechania kulturowym wypasem owiec rodzimych ras. Wypas zwierząt przez setki lat ukształtował krajobraz Polski, a dzięki tej formie gospodarowania powstały łąki i pastw...
2019-07-29
2019-09-11 17:12 Walenie wiadra
Wnosimy petycję o ustanowienie każdego piątku dniem walenia wiadra....
2019-09-06
2019-09-11 14:12 PETYCJA DO POSŁÓW RP Z ŻĄDANIEM NATYCHMIASTOWEGO GŁOSOWANIA ZA POWOŁANIEM SEJMOWEJ KOMISJI ŚLEDCZEJ DS. OSZUSTWA „FRANKOWEGO”
Adresat: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/6/8 Do wiadomości wszystkim Posłom na Sejm RP   Szanowni Państwo Posłowie, Zwracamy się do Was Panie i Panowie Posłowie o niezwłoczne powołanie Sejmowej Komisji Śledczej ds. Oszustwa „Frankowego”, która wyjaśni gruntownie ten kuriozalny, haniebny oraz stricte kryminalny przypadek bezprawia i niesprawiedliwości w Rzeczpospolit...
2018-02-26
2019-09-11 13:35 Koncert Bring Me The Horizon w Polsce
Szanowni Państwo! W imieniu zrzeszonej grupy fanów Bring Me The Horizon sporządzam petycję o organizację koncertu tegoż zespołu. Pomimo, iż grupa w ciągu dwóch dni zagrała dwa koncerty w różnych miastach w Polsce, na każdym gigu pojawiły się ogromne rzesze ich niezwykle licznych fanów. Poza tym, sam zespół jest skłonny przyjechać do Polski, o czym świadczą słowa dwóch członków kapeli - Olivera Syk...
2013-07-13
2019-09-11 13:32 Petycja do Prezydenta w sprawie uregulowania stanu prawnego gruntów Osiedla Stegny Północ
Szanowny Pan Rafał Trzaskowski Prezydent M. St. Warszawy       Szanowny Panie Prezydencie   My, mieszkańcy Osiedla Stegny Północ MSM „Energetyka”, zwracamy się do Pana Prezydenta z wnioskiem o pomoc w rozwiązaniu problemu uregulowania stanu prawnego gruntów Osiedla Stegny Północ na rzecz MSM „Energetyka”. W Osiedlu Stegny Północ MSM „Energetyka” wybudowała 41 budynków mieszkalnych, 2.900 mieszkań...
2019-09-01
Facebook