Ostatni podpisTytuł petycjiUtworzone
2019-07-23 18:18 PETYCJA‒PROTEST przeciwko rozbudowie przedszkola nr 98 przy ulicy Legendy 12 i za budową przedszkoli na nowych osiedlach Bemowa w Warszawie
Warszawa, dnia 4 lipca 2019 r. Do: 1.   Burmistrza Dzielnicy Bemowo 2.   Prezydenta m. st. Warszawy 3.   Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska” 4.   Rzecznika Praw Obywatelskich Wraz z powstawaniem nowych osiedli mieszkaniowych, nie powinno się zmuszać ich mieszkańców ani mieszkańców „starych” sąsiednich osiedli do ponoszenia dodatkowych kosztów. Rodzice przedszkolaków tych nowopowstałych (czy moż...
2019-07-17
2019-07-23 18:08 Żądamy wartości granicznych! Petycja i projekt ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii definiujący pojęcie "nieznacznej ilości"
Zwracamy się do Sejmu RP w sprawie podjęcia prac legislacyjnych mających na celu uchwalenie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie doprecyzowania niejasnego pojęcia „nieznacznej ilości”, o którym mowa w art. 62a tejże ustawy. Dwa projekty ustawy wraz z uzasadnieniami stanowią załączniki do niniejszej petycji. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie art. 62...
2019-06-29
2019-07-23 18:06 Petycja w sprawie rezygnacji wspierania pseudohodowli psów
     My niżej podpisani, członkowie Związku Kynologicznego w Polsce oraz mieszkańcy miasta Częstochowa, zwracamy się do Prezydenta Miasta Częstochowa, aby wyrazić swoje niezadowolenie związane z objęciem patronatem honorowym tzw. “I Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych ‘Święte Miasto’”, mającej miejsce dnia 7 lipca 2019 roku, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Hodowców Psów Rasowych i Kotów Cani...
2019-07-15
2019-07-23 18:03 Petycja przeciwko ubojowi i wywozowi polskich koni na rzeź!  
Prezes PiS Pan Jarosław Kaczyński  Al. Jerozolimskie 125/127  02-017 Warszawa Premier Rządu RP Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa   Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/6/8       „Lach bez konia jak ciało bez duszy”       Szanowny Panie Premierze, Państwo Posłanki i Posłowie Zwracamy się do Państwa z prośbą o poparcie projektu...
2017-01-30
2019-07-23 18:00 Uchylenie Decyzji nr 145/BIA/2019 Prezydenta m. st. Warszawa w sprawie pozwolenia budowlanego dla PHN
   Sz. P. Zdzisław Sipiera    Wojewoda Mazowiecki    pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa    tel. 22 695 65 88    e-mail: wojewoda@mazowieckie.pl    Wnosimy o podjęcie stosowanych działań zmierzających do uchylenia wielce szkodliwej dla lokalnej społeczności, a przede wszystkim niezgodnej z miejscowym prawem Decyzji nr 145/BIA/2019 Prezydenta m. st. Warszawa z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zatwierd...
2019-06-23
2019-07-23 17:58 Pomoc dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji
Petycja dotyczy proponowanego dodatku wyrównującego w kwocie 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ustawodawca proponuje objąć uprawnionych, kryterium dochodowym w kwocie renty lub emerytury najniższej. Naszym zdaniem projekt jest niezgodny z zasadą sprawiedliwości społecznej, z zaleceniami KPON oraz kłóci się z wydanymi wyrokami K 38/13. oraz SK 2/17 z dnia 26.06.2019 r. Trybun...
2019-07-12
2019-07-23 17:50 Schronisko w powiecie pszczyńskim JEST POTRZEBNE!
Szanowni Państwo, nazywam się Aleksandra Gruszczyńska i od 7 lat prowadzę na terenie powiatu pszczyńskiego Fundację "Zwierzęca Arkadia". Kto nas kojarzy, ten wie, że od wielu lat borykamy się z wieloma problemami związanymi z brakiem schroniska w powiecie.  Tą petycją chcemy pokazać włodarzom gmin wchodzących w skład powiatu pszczyńskiego, że problem z bezdomnością psów i kotów jest ogromny i wyma...
2019-07-15
2019-07-23 17:49 Bike park Suwałki
Witam, chcielibyśmy, my rowerzyści Aby w naszym mieście powstał bike park Chcielibyśmy aby ta petycja została podpisana, bo wielu nas chciałoby poczuć troszkę adrenalinki na trasach...
2019-07-22
2019-07-23 16:45 Miodowe Lata na Netflix
Myślę, że więcej nie trzeba dodawać. To jest potrzebne ludzkości a w szczególności nam...
2019-07-14
2019-07-23 16:44 Stop wycince drzew wzdłuż Alei Św. Jana Pawła II w Toruniu
Toruń, 21 maja 2019 Społeczni Opiekunowie Drzew - Toruń Pełnomocnik: Sylwester Jankowski Janusza Kusocińskiego 2a/50 87-100 Toruń Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko-Pomorski 85-950 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 3  Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 87-100 Toruń Piotr Całbecki Marszałek Województwa kujawsko-pomorskiego ul. Plac Teatralny 2 87-100 Toruń...
2019-05-21
Facebook