Najnowsze petycje

STOP Chlewni w Święciechowie

(Uwaga! Po podpisaniu petycji koniecznie trzeba wejść na maila podanego przy rejestracji i potwierdzić. Tylko wtedy Wasz głos się liczy!)     Pan Andrzej Chmielewski Burmistrz Drawna            Petycja ws. budowy chlewni w Święciechowie     Szanowny Panie Burmistrzu,  Nawiązując do Obwieszczenia Burmistrza Drawna o wszczęciu postępowania administracyjnego nr. PIOŚ.6220.5.2020.MK, my, niżej podpisani stanowczo sprzeciwiamy się planowanej budowie chlewni na działce nr. 8/1 obręb Święciechów, w gmi

Utworzone: 2020-09-20

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 255 245

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Jaworznie do likwidacji - protestujemy

My – Rodzice dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Jaworznie , wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec propozycji likwidacji placówki, do której uczęszczają nasze dzieci. Prosimy o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie, ponieważ obecna sytuacja jest dla nas oburzająca i niepokojąca. Według reformy edukacji, to rodzice powinni mieć znaczący wpływ na działalność placówki szkolnej, tymczasem SP9 ma zostać zlikwidowana, na co dobitnie podkreślamy nie ma naszej zgody. Nie zgadzamy się z taką polityką edu

Utworzone: 2020-09-17

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 401 393

Petycja do Władz Gminy Kosakowo ws. żywienia dzieci w szkołach, zaniechania zajęć basenu i innych decyzji związanych ze szkolnictwem.

Mieszkańcy Gminy Kosakowo                                  Kosakowo dn., 17/09/2020     Do Wójta Gminy Kosakowo,  Pana Marcina Majka,   My, mieszkańcy Gminy Kosakowo, rodzice uczniów gminnych szkół wyrażamy głębokie niezadowolenie oraz zaniepokojenie decyzjami podejmowanymi w Gminie Kosakowo. Decyzje, które są ewidentnie ze szkodą dla mieszkańców, rodziców oraz uczniów. Decyzje, które poddają pod wątpliwość ukierunkowanie władz na dobro mieszkańców. Decyzje, które na pewno nie są powodowane myśl

Utworzone: 2020-09-17

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 244 243

Petycja w sprawie przywrócenia Janusza Rynkiewicza na łowczego okręgu Koszalin

Koleżanki i koledzy myśliwi oraz sympatycy, przyjaciele i znajomi proszę o oddanie głosu na kolegę Janusza Rynkiewicza Łowczego Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego Koszalin na stanowisko łowczego w związku z tym, że bez podania przyczyny uzasadnienia została z powierzonej funkcji odwołany.Szanowne koleżanki i koledzy naszą pasję myśliwską w ostatnim czasie Rząd próbuje nam ograniczyć poprzez systematyczne wprowadzanie zmian Statutowych Prawnych w efekcie których niebawem wieloletnia tradycj

Utworzone: 2020-09-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 59 57

Śnieżnik bez wieży!

[Česká verze níže] **************************************************************** [English version below] **************************************************************** Śnieżnik bez wieży! ADRESACI Burmistrz Stronia Śląskiego, Radni Stronia Śląskiego,  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v Praze (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej w Pradze). WSTĘP Sprzeciwiamy się budowie wieży widokowej na szczycie Śnieżnika, która niesie

Utworzone: 2020-09-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 647 327

Brutalne pobicie kasjerki w Radomiu! Apel do Ministra Sprawiedliwości.

Szanowny Panie Ministrze Zwracamy się z prośbą o interwencje i nadzór nad sprawą brutalnego pobicia niewinnej kasjerki oraz jej 19-letniego syna i jego kolegi. Cała Polska jest oburzona zaistniałą sytuacją. Polacy jako naród, dla którego agresja w stosunku do kobiet, jest społecznie wyjątkowo piętnowana, nigdy nie przejdą koło tego typu spraw obojętnie. O zdarzeniu mówi się w ogólnopolskich mediach. Sprawa wzbudza ogromne emocje. Prosimy również o otoczenie opieką poszkodowanych, udzielenie wspa

Utworzone: 2020-09-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 28 27

Domagamy się umożliwienia miłośnikom jazdy konnej korzystania z plaży w Jantarze.

Jantar 14.09.2020 Do: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni                                     mgr inż.kpt.ż.w Wiesław Piotrkowski ul.Chrzanowskiego 10                                          81-338 Gdynia   Gminy Stegna   Ewa Dębska ul. Gdańska 34 82-103 Stegna       My niżej podpisani żądamy przywrócenia zgody na wjazd konno na plażę Panu Jerzemu Ożdze, właścicielowi stajni Buffalo Bill w Jantarze!      Pan Jerzy Ożga, właściciel stajni Buffalo Bill w Jantarze  w roku 2003 utworzył na Mierzei Wi

Utworzone: 2020-09-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 272 257

Sprzeciw wobec planowanym przez WZDW w Poznaniu zmianom organizacji ruchu na ul. Poznańskiej w Gnieźnie

Mieszkańcy miasta Gniezna wyrażają swój sprzeciw wobec planowanym przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zmianom organizacji ruchu na ul. Poznańskiej w Gnieźnie. WZDW zamierza zmienić kierunek jazdy na drodze serwisowej w ten sposób, że kierowcy będą na nią wjeżdżać od ul. Swarzędzkiej. Powyższe spowoduje utrudnienia w dojeździe do domostw mieszkańcom ul. Poznańskiej, Kościańskiej, Kaliskiej i Głębokiej oraz znacząco utrudni wyjazd z tej drogi serwisowej na ul. Bluszczową. WZDW n

Utworzone: 2020-09-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 88 88

DOŚĆ TRUCIA! - Apel do premiera Mateusza Morawieckiego

Środki ochrony roślin czyli pestycydy są powszechnie stosowane zarówno w rolnictwie, jak i w ogrodach, lasach, parkach, na placach zabaw, drogach, torach kolejowych. Uniknięcie kontaktu z pestycydami wydaje się dziś niemożliwe, ale najbardziej niepokojąca jest ich obecność w naszej żywności.   „W UE sprzedaż substancji czynnych wykorzystywanych w środkach ochrony roślin wynosi ponad 350 000 ton rocznie. Środki te mogą mieć niekorzystny wpływ na jakość wód i gleb, jak również na różnorodność biol

Utworzone: 2020-09-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 92 91

Progi zwalniające na ul. Konopnickiej w Trzciance

Szanowni Państwo! Radni Rady Miejskiej Trzcianki Łukasz i Marcin Walkowiak zwracają się do Państwa mieszkańców ulicy Konopnickiej w naszym mieście o wydanie opinii na temat zamontowania na tejże ulicy  dwóch progów zwalniających ruch. Liczne skargi mieszkańców, którzy zwracali uwagę na częste łamanie przez kierówców ograniczenia prędkości  skłoniły nas do złożenia takiego wniosku do  burmistrza Trzcianki Pana Krzysztofa Jaworskiego. W celu zachowania kompletności wniosku prosimy osoby które zgad

Utworzone: 2020-09-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 55 55Facebook