Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Apel do Dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo - opiekuńczych - w sprawie nowych regulaminów.

   W związku z otwarciem szkół i przedszkoli – na razie w zakresie zajęć świetlicowych, umożliwiających rodzicom pracującym pozostawienie dzieci pod opieką wychowawców – opracowane i udostępnione zostały nowe regulaminy, dotyczące pracy personelu szkolnego, oraz zachowań dzieci i rodziców. Zawierają one wiele niezwykle kontrowersyjnych i potencjalnie szkodliwych ograniczeń, oraz obowiązków. Bez cytowania konkretnych paragrafów – o których sami Państwo wiecie najlepiej – wyrażamy głębokie zaniepo

Utworzone: 2020-05-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1982 1879
30 dni 1075 1003

Petycja o usunięcie Bydgoszczy z Polski

Szanowni Państwo kochani moi zwracam się dzisiaj do was z prośbą by usunąć tą zapyziałą dziurę zwaną Bydgoszczą z Polski. Apeluję również o ukaranie Tomasza Hajto za to że rozpierdolil babę na pasach. 

Utworzone: 2020-06-08

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1074 1036
30 dni 1074 1036

Petycja mieszkańców wyrażająca sprzeciw społeczny przeciw planowanej inwestycji przy ulicy Pątnowskiej w Legnicy

PETYCJA MIESZKAŃCÓW Pątnowa Legnickiego i okolic        W związku z planowaną inwestycją, która spowoduje znaczne zagrożenie dla mieszkańców wsi Pątnów Legnicki i okolic, wyrażamy sprzeciw na „Budowę hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowaną do realizacji w Legnicy przy ul. Pątnowskiej”.            Działając na podstawie art 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku - My, niżej podpisani mieszkańcy domagamy się całkowitego wstrzymania planowanego

Utworzone: 2020-07-04

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 929 916
30 dni 929 916

PETYCJA W SPRAWIE WYCOFANIA ROZWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH GODZĄCYCH W OCHRONĘ ZWIERZĄT

Głęboko zaniepokojeni skutkami rozwiązań polegających na pozbawieniu organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt możliwości ich odbioru w przypadkach niecierpiących zwłoki, w sytuacji gdy dalsze pozostawienie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża życiu lub zdrowiu zwierzęcia, postulujemy natychmiastowe wycofanie projektowanych rozwiązań i zaniechanie wszelkich prac legislacyjnych godzących w ochronę zwierząt. Dotychczasowa nauka kościoła katol

Utworzone: 2020-04-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 4244 4153
30 dni 891 867

Petycja o niezawieranie umowy ze Schroniskiem dla bezdomnych Zwierząt s.c. w Radysach

    Szanowny Panie Burmistrzu miasta Ostrów Mazowiecka Panie Jerzy Bauer,     Apelujemy gorąco o niezawieranie umowy na „Odławianie, odbieranie, transport i utrzymanie bezpańskich psów z terenu gminy Ostrów Mazowiecka ze Schroniskiem dla bezdomnych Zwierząt s.c. w Radysach.  „Zwierzę nie jest rzeczą” w myśl Ustawy o Ochronie Zwierząt, kryterium wyboru oferty do zapytania ofertowego nie może opierać się tylko i wyłącznie na najniższej cenie. Wypadałoby wziąć pod uwagę ilość gmin z jakim schronisk

Utworzone: 2018-01-13

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1322 1201
30 dni 857 763

Dymisja Łukasza Franka odpowiedzialnego za komunikacyjny bałagan w Krakowie

Dymisja Łukasza Franka, urzędnika odpowiedzialnego za chaos na ulicach Krakowa Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa My, Krakowianie, domagamy się od Pana, jako Prezydenta naszego ukochanego Miasta, natychmiastowej dymisji Łukasza Franka – dyrektora Zarządu Transportu Publicznego. Łukasz Franek odpowiada za ograniczenie w czasie pandemii kursów komunikacji miejskiej, czym naszym zdaniem narażał życie i zdrowie mieszkańców Krakowa.W ostatnim czasie, bez jakichkolwiek konsultacji, Łukasz Fran

Utworzone: 2020-06-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2227 2218
30 dni 818 814

List protestacyjny naukowców polskich przeciw kampanii nienawiści wobec osób LGBTQ+

Warszawa, 17 czerwca 2020 r. List protestacyjny naukowców polskich. My, przedstawiciele społeczności akademickiej, uczelni wyższych i uniwersytetów, akademii i instytutów naukowych, w poczuciu konieczności wynikającej z poszanowania Konstytucji oraz przyrodzonej godności człowieka, a także przez wzgląd na solidarność z szykanowaną mniejszością wyrażamy sprzeciw wobec haniebnych słów i postaw odnoszących się do osób LGBT w Polsce. Społeczność LGBT w Polsce stała się politycznym obiektem napaści i

Utworzone: 2020-06-17

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 800 750
30 dni 800 750

Stanowisko Studentów Kierunków Lekarskich i Lekarsko-Dentystycznych w sprawie Ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Adresat: 1.Senat Rzeczypospolitej Polskiej 2.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 3.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej      My, niżej podpisani, Studenci Kierunków Lekarskich i Lekarsko-Dentystycznych pragniemy wyrazić swoje niezadowolenie w związku z niektórymi rozwiązaniami zaproponowanymi w Ustawie z dnia 28 maja 2020 r. O zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej nową ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Wśród zaproponowanych rozwiąza

Utworzone: 2020-06-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 6020 6005
30 dni 700 700

Petycja do Wójta Gminy Łubianka o podpisanie umowy z MZK Toruń

Wójt Gminy Łubianka Jerzy Zająkała          Zwracamy się  ze stanowczą prośbą o  przyspieszenia prac związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego w porozumieniu z Miejskim Zakładem  Komunikacji w Toruniu i stworzeniem na terenie gminy Łubianka II strefy tejże komunikacji.     Położenie naszej gminy w bliskiej odległości miasta (ok. 7km) sprawia, że osiedla się tu coraz więcej osób/rodzin. Większość mieszkańców  (z konieczności) pracuje lub uczy się w Toruniu, co skutkuje codziennym

Utworzone: 2020-06-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 662 660
30 dni 662 660

Petycja do Ministra Edukacji Narodowej o wpisanie do rozporządzenia w sprawie wymagań wobec szkół i placówek działań antydyskryminacyjnych

Szanowny Panie Ministrze! Zwracamy się ze stanowczą prośbą o pilną nowelizację Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek w zakresie wymagania czwartego "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne". Domagamy się, aby w charakterystyce tego wymagania przywrócono zapis o konieczności realizacji działań antydyskryminacyjnych w brzmieniu: "W szkole lub placówce są realizowane działania anty

Utworzone: 2020-06-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 610 595
30 dni 610 595Facebook