Najnowsze petycje

NIE DLA PROJEKTÓW CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO W CAŁEJ POLSCE!!!

  PETYCJA DO ZARZĄDU CPK I GDDKiA ORAZ MINISTERSTWA KLIMATU i MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY stanowiąca protest przeciwko planom niszczenia cennych przyrodniczo, rolniczo oraz klimatycznie terenów pod inwestycje projektowane przez Centralny Port Komunikacyjny: megalotnisko Solidarność, autostradową obwodnicę Warszawy, infrastrukturę kolejową CPK. Szanowni Państwo,               W nawiązaniu do alarmującego raportu IPCC z października 2018 r dotyczącego następstw globalnego ocieplenia klimatu o 1,

Utworzone: 2020-02-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1371 1355

Badanie toksykologiczne nawierzchni sztucznych boisk w Gnieźnie

 Do: Prezydenta Miasta Gniezna   Zwracamy się z uprzejmą prośbą o bliskie przyjrzenie się tematowi niebezpiecznych dla dzieci boisk ze sztuczną nawierzchnią i zlecenie wykonania badań toksykologicznych tychże boisk w naszym mieście.  Według jednego z artykułów, który został w ostatnich dniach opublikowany przez 'Onet.pl', zbadano skład granulatu używanego na jednym z tego typu boisk w Warszawie. Badania te dowiodły występowanie w nawierzchni boiska szkodliwych substancji. Wykryto między innymi r

Utworzone: 2020-02-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 44 44

Petycja w sprawie rozwoju kolei miejskiej w Krakowie, w tym uruchomienia linii Skawina – Kraków Główny - Lubocza – Wadów – Kraków Płaszów

Prezydent Miasta Krakowa, Radni Miasta Krakowa, Dyrektorowie i urzędnicy jednostek miejskich   Szanowni Państwo,   My, niżej podpisani mieszkańcy Krakowa i Małopolski oraz pozostałe osoby poruszające się po krakowskich drogach, zwracamy się z prośbą o pozytywne ustosunkowanie się do propozycji władz Małopolski i strony społecznej w zakresie rozwoju SKA na terenie naszego miasta.   W szczególności, popieramy postulat władz wojewódzkich, by samorząd Gminy Miejskiej Kraków dokładał się d

Utworzone: 2020-02-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 737 734

Petycja do Premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o wycofanie się z budowy Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu

PETYCJA     Działając w imieniu mieszkańców Torunia w oparciu o ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) składamy na Pańskie ręce petycję, jako obywatelski głos sprzeciwu. Sprzeciwu wobec ignorowania naszych praw i narażania nas i naszego miasta na niebezpieczeństwo związane z utratą płynności finansowej. Wywiązanie się z zapisów umowy o powołaniu nowej instytucji kultury „Europejskie Centrum Filmowe Camerimage” grozi naruszeniem dyscypliny finansów publicznych i zad

Utworzone: 2020-02-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 210 209

Stop wtórnej wiktymizacji - walczymy o powrót dziecka do domu

Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki złamał konstytucyjne prawa dziecka, umieszczając chłopca wbrew opiniom biegłych sądowych, wbrew opiniom OZSS, wbrew opiniom klinicznych psychologów dziecięcych, wbrew opinii kuratora sądowego oraz wbrew opinii fundacji antyprzemocowej w pieczy zastępczej izolując chłopca od najbliższych Mu osób. Jako powody takiej decyzji Sąd podał: Chorobę psychiczną matki, brak współpracy z kuratorem zawodowym oraz uniemożliwianie kontaktów chłopca z ojcem, który w chwili wyznacznie

Utworzone: 2020-02-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 82 65

Walczymy o most PKP Balin

Proszę o podpisanie petycji o przywrócenie mostu, który służył mieszkańcom Balina, Luszowice i Okradziejówki. Most  został usunięty bez konsultacji społecznych w nocy 19:02.2020r.  Łączy nas most PKP Balin! Balin.pl - PowiatChrzanowski.pl

Utworzone: 2020-02-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 359 357

Petycja do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW194A z ulicą Gdańską w Gnieźnie oraz drogi DW194A z drogą powiatową nr 2213P w Goślinowie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 5161-623 Poznań         Niniejszym, działając jako przedstawiciele mieszkańców miasta Gniezna i gminy Gniezno, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 194A z ulicą Gdańską w Gnieźnie, a także skrzyżowaniu tej drogi z drogą powiatową nr 2213P w Goślinowie. Na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 194A z ulicą Gdańską w Gnieźnie mieszkańcy ocz

Utworzone: 2020-02-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 679 677

NON POSSUMUS. List do Jego Swiatobliwosci Papieza Franciszka w sprawie oskarzenia o pedofilie, Ksiedza Eugeniusza Makulskiego, Kustosza Sanktuarium Matki Bozej Lichenskiej Bolesnej Krolowej Polski.

List otwarty do Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w sprawie oskarżenia o pedofilię, Księdza Eugeniusza Makulskiego, Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym. Idąc za przykładem Bpa Włocławskiego Wiesława Meringa, który wypowiedział się w tej sprawie 16 grudnia 2019 roku i 23 lutego 2020 roku w swoim liście otwartym zacytował słowa „Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego! Kto oczernia brata swego lub sądzi go, uwłacza Prawu i osądza Prawo. Skor

Utworzone: 2020-02-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 17 17

NIE dla kolei przez rezerwat i osiedla.

Łódź, 23 lutego 2020.    Pan Marcin Horała Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego RP     PETYCJA mieszkańców Łodzi i miejscowości ościennych dotycząca sprzeciwu wobec proponowanych przez Centralny Port Komunikacyjny wariantów przebiegu linii komunikacyjnej nr 85 przez Park Zdrowie, Zajezdnię Muzealną Brus Osiedle Złotno i miasto Konstantynów Łódzki.   NIE DLA KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI W WARIANTACH DOTYCZĄCYCH CIĄGU 9, LINI NR 85. Wnosimy kategoryczny sprzeciw wobec

Utworzone: 2020-02-24

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1182 1161

Petycja do Premiera Mateusza Morawieckiego ws. budowy Centrum Nauki w Lublinie

Szanowny Panie Premierze! Kiedy w całej Polsce powstają kolejne centra nauki porywające wyobraźnię młodych ludzi i rozwijające ich umysły na najwyższym poziomie, Lublin i Lubelszczyzna pozostają w tyle. Czas na zmianę! Lubelscy naukowcy są świetnie przygotowani do tego, aby stworzyć nowoczesne Centrum Nauki. Jedyne czego brakuje – to finansowanie. Samorząd Lublina i województwa lubelskiego nie uniesie tak dużego wydatku. Dlatego zwracamy się do Pana o sfinansowanie przez rząd budowy Centrum Nauk

Utworzone: 2020-02-24

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 92 92Facebook