PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE / Ogłoszenia / SUWEREN ŻĄDA DOWODÓW! „VOX POPULI, VOX DEI”! „UBI SOCIETAS, IBI IUS”! List otwarty T. Cichockiego / Komentarze

Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2014-08-21 13:05


Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2014-08-21 13:07


Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2014-08-21 13:15


Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2014-08-21 13:34


gość

#5

2014-08-21 16:00

#3: -  

Zydzi i kolaboranci się boją! Prawidłowo !

Dośc ich zuchwałości....

 

gość

#6

2014-08-21 16:14

Brawo Panie T. Cichocki !

Brawa dla Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu !

Teresa Wojda
Autor petycji

#7 Re: CIERPLIWOŚĆ NARODU POLSKIEGO JEST DUŻA, ALE NIE BEZGRANICZNA!

2014-08-21 16:17

SUWEREN ŻĄDA DOWODÓW!„VOX POPULI, VOX DEI”! „UBI SOCIETAS, IBI IUS”!List otwarty T. Cichockiego
tłum. google: "Głos ludu głosem Boga "! "GDZIE Konfederacji, gdzie prawo"

 ZAKOŃCZENIE
Jest rzeczą bezdyskusyjną, że wyjaśnienie wszelkich i ciągle istniejących wątpliwości, co do wiarygodności wyników wyborów powszechnych i referendów jest obecnie sprawą najistotniejszą dla Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego, pilną koniecznością zważywszy na ich kondycję oraz wolą suwerena!
Informuję również i po raz kolejny ostrzegam (!!):
Obwieszczanie wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą oraz uznawanie ich przez Sąd Najwyższy za ważne na wniosek PKW i Prokuratury Generalnej w sytuacji braku dowodów potwierdzających ich zgodność z wyrażoną w wyborach wolą wyborców już niebawem może być uznane przez suwerena za bardzo poważne przestępstwa/zbrodnie:
- współudział w kolejnym zamachu stanu – nielegalnym, bazującym na oszustwach przejmowaniu władzy w Polsce przez osoby, które nie posiadają mandatu społecznego oraz
- współudział w zdradzie stanu – b. licznych i na wielką skalę, różnych działaniach na szkodę państwa polskiego i Polaków.
W takim przypadku i w sytuacji, gdy żaden z „przedstawicielskich” organów władzy ani odpowiednie służby nie wywiązują się w sposób właściwy ze swoich obowiązków służenia Narodowi Polskiemu a jednocześnie istnieje bardzo dużo powodów do podejrzeń fałszowania nie tylko samych wyborów, ale przede wszystkim ich oficjalnych wyników suweren będzie zmuszony do bezpośredniego:
- przejęcia sprawowania władzy zwierzchniej w Polsce,
- unieważnienia prawa w części działającej na szkodę Narodu Polskiego,
- unieważnienia wyników wszystkich dotychczasowych wyborów powszechnych i referendów,
- uchylania immunitetów i unieważniania nominacji,
- przykładnego karania śmiercią (np. w sposób opisany w moich poprzednich listach otwartych):
1. Sędziów, prokuratorów i innych osób umożliwiających sprawowanie najwyższych urzędów ludziom nieuprawnionym przez wyborców. Zwłaszcza, pełniących swoje funkcje w sposób nielegalny (np., jeśli powołani zostali przez fałszywych przedstawicieli narodu nielegalnie sprawujących władzę).
2. Osób sprawujących funkcje w organach przedstawicielskich władzy w sposób nielegalny oraz ich kolaborantów (np. kolegów partyjnych i koalicyjnych).

3. Każdego, kto będzie próbował uniemożliwiać/utrudniać realizację woli suwerena - Narodu Polskiego.


Taka jego reakcja będzie uzasadniona i konieczna (!) również ze względu na:
- brak innych efektywnych możliwości odsunięcia od władzy uzurpatorów, oszustów, hipokrytów, …, zniewalających Polaków oraz unicestwiających Polskę,
- brak możliwości przeprowadzania w obecnie istniejących warunkach wyborów nowych przedstawicieli do organów władzy w sposób udokumentowany i gwarantujący uczciwe, zgodne z wolą wyborców wyniki,
- agonalny stan naszej Ojczyzny (!!!). Również w kontekście wypowiedzi (niestety bliskiej prawdy) Bartłomieja Sienkiewicza sprawującego obowiązki Ministra Spraw Wewnętrznych: „Państwo polskie istnieje teoretycznie. Praktycznie nie istnieje, …”. Albo: „monopol na przemoc ma państwo,…” (ciekawe, jakie skoro polskie praktycznie nie istnieje?).
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości – ponawiam sugestię/przypominam o możliwości zorganizowania i przeprowadzenia w sposób wiarygodny, udokumentowany i niebudzący żadnych wątpliwości Narodu Polskiego ogólnonarodowego referendum.
CIERPLIWOŚĆ NARODU POLSKIEGO JEST DUŻA, ALE NIE BEZGRANICZNA!

 


Gość

#8

2014-08-22 07:31

Popieram patrzenie na łapki tym, którzy dowiedli wrogości Polakom ! Zresztą, natychmiast trzeba zmienić tę obecną ,,ordynarną ordynację wybiórczą'' ! Natychmiast wprowadzić kamery - kręcące z czterech stron i z góry nad miejscem liczenia głosów - we wszystkich lokalach wyborczych, cały czas dostępne w Sieci (byłem członkiem komisji czy mężem zaufania...) !

Gość

#9 Re:

2014-08-22 07:38

#5: gość -  

Jestem urzędnikiem państwowym (tzw. Słuzba Cywilna) w jednym z miast powiatowych. Mnie też zabijecie ?


Gość

#10 Re: .....(byłem członkiem komisji czy mężem zaufania...) !

2014-08-22 07:40

#8: -  

 No to jesteś kolaborantem. Przyjdziemy po Ciebie !

Polak mały

#11 Re: Re: CIERPLIWOŚĆ NARODU POLSKIEGO JEST DUŻA, ALE NIE BEZGRANICZNA!

2014-08-22 07:44

#7: Teresa Wojda - Re: CIERPLIWOŚĆ NARODU POLSKIEGO JEST DUŻA, ALE NIE BEZGRANICZNA! 

Panie Cichocki, a kto Panu dał prawo wypowiadać się w imieniu Suwerena ?

Kto dał Panu prawo do nakładania kary śmierci ?

Pewnie Pana idolem jest Stalin - te same metody działania.

Szopen 52

#12 Re: Re: Re: CIERPLIWOŚĆ NARODU POLSKIEGO JEST DUŻA, ALE NIE BEZGRANICZNA!

2014-08-22 08:28

#11: Polak mały - Re: Re: CIERPLIWOŚĆ NARODU POLSKIEGO JEST DUŻA, ALE NIE BEZGRANICZNA! 

 Jeśli się okaże, że ktoś we władzach dokonał ohydniejszego przestępstwa przeciwko Polakom, jak pospolity seryjny morderca, bo zabijał więcej osób swoimi decyzjami czy stanowionym morderczym prawem, to - niestety - musi za to odpowiedzieć !  Czyżby tu uderzają we właściwy stół, na którym są te gilotyniaste nożyce nieRządu, o których wspomniano w liście, że się natychmiast odzywają !?  Stalin, jak zresztą i Hitler, nikogo własnoręcznie chyba nawet nie zamordowali, a jednak to ich świat uważa za największych morderców i dręczycieli narodów.

Ja żadnego maluczkiego nie skrzywdziłem na mocy tej małej cząstki władzy, jaką otrzymałem od Boga, więc się nie mam czego bać ze strony miecza rzeczywistej, a nie uzurpatorskiej sprawiedliwości.

Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2014-08-22 13:15


Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2014-08-22 13:44


Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2014-08-22 14:01


Teresa Wojda
Autor petycji

#16 Re: CIERPLIWOŚĆ NARODU POLSKIEGO JEST DUŻA, ALE NIE BEZGRANICZNA!

2014-08-22 15:18

"Zydzi i kolaboranci się boją! Prawidłowo !

Dośc ich zuchwałości...."

 

Przykład prawa, ktore skazuje tysiące Polaków na ubój rytualny dla zysku handlarzy organami o czym ostatnio w TV ostrzegał profesor Talar z Bydgoszczy.

Poniżej haniebna korespondecja do autora petycji o prawie służącym doskonałemu mechanizmowi i organizacji ludobójstwa  na Narodzie Polskim po opublikowaniu pod petycją :Skarga do Prokuratora MTK: Dawcy organów oskarżają zza grobu | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

Petycja

2014-05-07 07:56
Szanowni Państwo
Wasza inicjatywa przeciwko metodzie pobierania organów jest zupełnie bezsensowna i szkodliwa. Z każdego punktu widzenia, a mam w tym zagadnieniu doskonałą orientację. Uważam ponadto, że taka inicjatywa może mieć ukryty cel w postaci osłabienia doskonałego mechanizmu i organizacji Poltransplant. Proszę lepiej zainteresować się działalnością DKMS, prywatnej niemieckiej firmy będącej konkurencją polskiego Poltransplantu. Działalność tej "fundacji" jest szkodliwa dla Polski, obywateli i powoduje około 10x wyższe koszty dla NFZ-u niż korzystanie z Poltransplantu.
Jeśli Wasza petycja nie jest niemiecką prowokacją, to proszę o zasięgnięcie głębszej opinii w tej sprawie i zaprzestanie szkodliwej działalności. To, że rejestr działa jako rejestr sprzeciwów - umożliwia każdemu, kto nie życzy sobie wykorzystania własnych organów po śmierci na działanie zgodne z własnym przekonaniem. Inaczej się tego urządzić nie da.
Pozdrawiam
Olgierd

Olgierd (gmail.com)

 

Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2014-08-22 22:08


Teresa Wojda
Autor petycji

#18 CIERPLIWOŚĆ NARODU POLSKIEGO JEST DUŻA, ALE NIE BEZGRANICZNA!

2014-08-23 04:25

Wpis poparcia dla zbrodniarza Olgierda świadczy, że jest to zuchwała grupa zorganizowana handlarzy organani, grupa ludobójców!

Zbrodnia ludobójstwa nie ulega przedawnieniu!

cyt: "Skarga do Prokuratora MTK: Dwawcy organów oskarżają zza grobu"

Według obecnie obowiązującego w Polsce prawa brak zastrzeżenia w banku sprzeciwów
równoznaczny jest z uśmiercaniem ofiar i pobieraniem ich organów do przeszczepów.
Sprawcy agresji, debelacji i ludobojstwa na Narodzie Polskim   korzystają z niewiedzy Polaków
na temat obowiązujących przepisów regulujących wykorzystanie organów do przeszczepów a
więc spowodowali że Polacy narażeni są na ryzyko wykorzystania ich organów do
przeszczepów wbrew ich woli.
Dowód nr.1;
link; “Centralny Rejestr Sprzeciwów”, www.poltransplant.org.pl/crs1.html

Ustanowienie tej kwestii na zasadzie konieczności dokonania wpisu do rejestru sprzeciwów albo
posiadania przy sobie oświadczenia sprzeciwu lub ustne oświadczenie złożone w obecności
dwóch świadków przez nich pisemnie potwierdzone, jest działaniem wymierzonym przeciwko
obywatelom nieświadomym podstępu.

Istnienie specjalnego, centralnego urzędu rejestracji  sprzeciwów, powołanego przez okupanta,
niesie ze sobą niebezpieczeństwo np. porwań, zaginięć osób sprzeciwiających się oddaniu
swojego ciała, umysłu i duszy do dyspozycji transplantologii.

Wobec powyższego każdy Polak, który nie wie, że powinien przy sobie posiadać oświadczenie
sprzeciwu jest potencjalnym dawcą organów i tkanek a zarazem może stać się ofiarą służb
medycznych, które mają władzę nad życiem poszkodowanych w wypadkach jak też pacjentów
leczonych w placówkach medycznych.

Nawet posiadnie przy sobie oświadczenia, czy dowodu wpisu do rejestru sprzeciwów nie daje
żadnych gwarancji na uszanowanie woli pacjenta ze względu  na niską etykę służb medycznych
jak też związany z tym lukratywny biznes.

Paradoksem jest, że osoba udzielająca pierwszej pomocy, ze względu na ochronę danych
osobowych, nie ma prawa wiedzieć kogo uratowała i śledzić losu potencjalnego dawcy
organów, tkanek, co utwierdza służby medyczne w swobodzie decydowania o losie, życiu czy
śmierci bezbronnego człowieka.

W Polsce prowadzona jest nachalna promocja transplantologii wśród społeczeństwa z
udziałem młodzieży szkół ponadgminazjalnych poprzez organizowanie nawet konkursów w
ramach kampanii  “Drugie życie”.
Wykorzystuje się młodzież do  informowania wyłącznie o korzyściach dla biorców a całkowicie
pomija fakt, że darowanie drugiego życia oznacza pozbawianie w okrutnych okolicznościach
życia ciała, ducha i umysłu dawcy organów i tkanek a przy tym odbierane jest dawcy prawo do
godnego umierania, pożegnania się z bliskimi. Jest to podstępne włączenie młodzieży do
tworzenia cywilizacji śmierci, wprowadzanej przez sprawców agresji  na Polskę, debelacji jej
terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim.
Pobieranie organów jest mordem, ubojem  rytualnym i zawsze wiąże się z ogromnym
cierpieniem ciała, rozumu i duszy dawcy.
Dowód nr.2:
link; “Kampania drugie życie, transplantacja, masz dar uzdrawiania”. http://drugiezycie.org.pl/

W Polsce dokonuje się skrytej eutanazji osób w podeszłym wieku poprzez m.in. celowe
stawianie fałszywej diagnozy np. choroby parkinsona poprzez podawanie leków powodujących
ostatnie stadium tej choroby, polegające na m.in trudnościach z przełykaniem i mówieniem. Taki
pacjent umiera straszliwą śmiecią głodową. Osobiście znane są nam dwa przypadki
postawienia takich diagnoz. W jednym przypadku dzięki naszemu ostrzeżeniu pacjent powrócił
do zdrowia i sprawności. Lekarz domowy spodziewał się śmierci pacjenta, czego nie ukrywał
przed jego żoną, gdy ta zjawiła się  po receptę na cewnik. Stwierdził że się nie opłaca zmieniać
cewnika, bo pacjent  lada dzień umrze.
Dowód nr.3
(Tłumaczenie z j.niem. M.Bejda)
“ Dawstwo organów ­ tak czy nie? O czym lekarze, firmy farmaceutyczne, politycy i media nie
informują:  Przedłużanie życia innym poprzez  cierpienie mordowanych dawców? Dawstwo
narządów to  niegodny, brutalny, lukratywny biznes”, dr. jur.. George Meinecke, Nestor
niemieckich rzeczników pacjentów.”

“Organspende ­ ja oder nein? Worüber Ärzte, Pharmakonzerne, Politiker und Medien nicht informieren: Noch Lebende unter
Schmerzen töten, um anderes Leben zu verlängern?Das würdelose, brutale und lukrative Geschäft mit der Organspende, von Dr.
jur. Georg Meinecke, Nestor der deutschen Patienten­Anwälte”
Cyt.:
“Narządy nadają się tylko do przeszczepu, gdy ciało naprawdę jeszcze nie
umarło, ale jako żywe, świeże narządy pobrane od osoby mającej “martwy” mózg!

Naprawdę umiera człowiek tylko wtedy, gdy oddychanie i  serce całkowicie
zaprzestały działalności .. Narządy z naprawdę martwego ciała, tj. umarłego, nie
nadają się do przeszczepu!!”
“Organe sind zur Übertragung nur geeignet, wenn sie dem Körper eines noch nicht wirklich Verstorbenen,sondern als noch lebend-frische Organe von einem nur ‘Hirntoten’ entnommen werden!! Wirklich tot ist ein Mensch aber erst, wenn Atmung und Herz völlig ihre Tätigkeit eingestellt haben.. Organe von einem wirklich leblosen Körper, also einer Leiche, sind nicht mehr zur Transplantation geeignet!!”
Cyt.:
“Usunięcie narządu powoduje w rzeczywistości śmierć = morderstwo !
Dla celów deportacji organowej leżące na stole operacyjnym ciało z “umarłym pniem
mózgowym ” jest cięte piłą od  gardła do kości łonowej. Z tak otwartego ciała, polewanego
lodowatą wodą zostają wycięte poszczególne organy wewnętrzne jak nerki, wątroba, płuca,
oczy i wreszcie bijące serce .
Dowód nr.4
link: raport, “Organe spenden? Besser nicht! ,”Organy podarować? Lepiej nie!”

 

 

Teresa Wojda
Gość

#19 Warto obejrzeć !Użytkowanie broni mikrofalowej na ludziach objaśnione przez Barrie Trowera

2014-08-24 15:42

Programy zniewalania bezprawne m.in. stosowane na Policji pod nazwą "TETRA" czy "SPINACZ" !

Użytkowanie broni mikrofalowej na ludziach objaśnione przez Barrie Trowera - napisy PL:

https://www.youtube.com/watch?v=xjyxmrXQ10o

cyt:"
Złożyłem oświadczenie około 15 lat temu, od tego czasu nic nie zmieniłem, a powiedziałem, że wierzę, że przemysł i ta część rządu, która ich wspiera, będą odpowiedzialni za większą liczbę śmierci i ludzkiego cierpienia niż wszystkie grupy terrorystyczne na świecie, kiedykolwiek.

W związku ze wzrostem przemysłu przez 15 lat, powiedziałbym teraz, że Ci ludzie spowodują więcej śmierci i ludzkiego cierpienia niż cała druga wojna światowa.

Amerykanie używali swoich własnych ludzi jak szczurów laboratoryjnych, aby rozwinąć swoją broń, a następnie, kiedy odkryto co tam się działo, rząd oczywiście jak zawsze zaprzeczył. Później były ukryte raporty i ostatecznie, bardzo znany profesor, wydaje mi się, że profesor na 18 uczelniach.

John Goldsmith, napisał definitywnie odpowiedni raport, w którym zawarł...rozumiecie fale mikrofalowe w niskich dawkach powodowały ogromną liczbę zachorowań na raka i białaczkę i innych chorób. Po tym wszyscy zainteresowali się mikrofalami, niewykrywalną bronią i to ciągnie się od tamtych czasów, a były to lata 50, przez moje czasy, aż do dnia dzisiejszego."

Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2014-08-24 19:03Gość

#21 Re: CIERPLIWOŚĆ NARODU POLSKIEGO JEST DUŻA, ALE NIE BEZGRANICZNA!

2014-08-25 07:15

#18: Teresa Wojda - CIERPLIWOŚĆ NARODU POLSKIEGO JEST DUŻA, ALE NIE BEZGRANICZNA! 

 Pani Tereso, o jakie ludobójstwo chodzi? Przecież organy pobiera sie po to, zeby ratować zycie innych osób. Mam dwoje znajomych, którzy od ponad 10 lat leżeliby na cmentarzu gdyby nie przeszczepy.

Owszem sprawa uznania człowieka za zmarałego może jest dyskusyjna, ale bez zgody rodziny nigdy nie pobrano organów opd zmarłego. Poza tym od osób w podeszłym wieku nie pobiera się organów, bo są (mówiąc brutalnie) zużyte. Niech więc nie pisze Pani bzur o usmiercaniu staruszków.

Proszę więc nie robć z tego kolejnej sprawy spiskowej mającej na celu wyniszczenie Narodu Polskiego przez pracowników służby zdrowia (pewnie to Żydzi).

Chyba zaraz mój wpis zniknie, albo dostanę łatkę zdrajcy, mordercy i żyda.

Pozdrawiam

Ten wpis został usunięty przez autora (Pokaż szczegóły)

2014-08-25 07:16


Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2014-08-25 07:17


Teresa Wojda

#24 Re: Re: CIERPLIWOŚĆ NARODU POLSKIEGO JEST DUŻA, ALE NIE BEZGRANICZNA!

2014-08-25 17:43

Biorcy narządów muszą wreszcie uświadomić sobie, zrozumieć, że ich życie po

przeszczepie narządów jest kosztem uśmiercanych w bestialski sposób dawców !!!

 Pani nie przeczytała ze zrozumieniem  tekstu z załaczonymi linkami a obraża !

 Gdyby Pani jeszcze posłuchała ostatnio w TV wypowiedzi profesora  J.Talara z Bydgoszczy i jego przywróconych do życia pacjentów to by Pani nie pisała tak obrażliwego tekstu  świadczącego o elementarnych kłopotach ze zrozumieniem prostego tekstu popartego faktami ,dowodami!

 Z faktami się nie dyskutuje choćby najbardziej szokowały a tylko z wdzięcznoscią przyjmuje do wiadomości !

 Jak cierpią rodziny dawców gdy dowiadują się, że skazali na śmierć w męczarniach np. swoje dzieci proszę doczytać w poniższej skardze.

Dawców krzyku zza grobu nikt nie słyszy????!!!!

Biorcy narządów muszą wreszcie uświadomic sobie, zrozumieć, że ich życie po przeszczepie narządów jest kosztem uśmiercanych w bestialski sposób dawców !!!

cytaty z Skarga do Prokuratora MTK: Dawcy organów oskarżają zza grobu | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

 “ Dawstwo organów ­ tak czy nie? O czym lekarze, firmy farmaceutyczne, politycy i media nie
informują:  Przedłużanie życia innym poprzez  cierpienie mordowanych dawców? Dawstwo
narządów to  niegodny, brutalny, lukratywny biznes”, dr. jur.. George Meinecke, Nestor
niemieckich rzeczników pacjentów.”


Cyt.:
“Narządy nadają się tylko do przeszczepu, gdy ciało naprawdę jeszcze nie
umarło, ale jako żywe, świeże narządy pobrane od osoby mającej “martwy” mózg!

Naprawdę umiera człowiek tylko wtedy, gdy oddychanie i  serce całkowicie
zaprzestały działalności .. Narządy z naprawdę martwego ciała, tj. umarłego, nie
nadają się do przeszczepu!!”

Cyt.:
“Usunięcie narządu powoduje w rzeczywistości śmierć = morderstwo !
Dla celów deportacji organowej leżące na stole operacyjnym ciało z “umarłym pniem
mózgowym ” jest cięte piłą od  gardła do kości łonowej. Z tak otwartego ciała, polewanego
lodowatą wodą zostają wycięte poszczególne organy wewnętrzne jak nerki, wątroba, płuca,
oczy i wreszcie bijące serce .
Dowód nr.4


Gość

#25 Re: Re: Re: Re: CIERPLIWOŚĆ NARODU POLSKIEGO JEST DUŻA, ALE NIE BEZGRANICZNA!

2014-09-02 09:17
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...