LEGALNA ŻYWNOŚĆ LOKALNA


Gość

/ #10

2013-06-29 07:27

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1948 roku gwarantuje każdemu czlonkowi społeczności światowej prawo do wolności osobistej, będące katalogiem praw na nie się składających, obejmującym prawo do decydowania o swoim życiu i zdrowiu. Prawo do żywienia się zgodnie z własnym życzeniem stanowi jego element składowy.