AKT WOLI NARODU

Quoted post


Gość

#7 Re:

2012-10-22 14:34

#6: Krzysztof Puzyna -

Szanowny  Panie Puzyna,

wielka szkoda, że nie był Pan na prezentacji Pana petycji podczas warsztatów na temat gazu łupkowego  w PE w Brukseli 9.10.2012 r. i nie widział, że  to tylko europosłowie z Polski i ich eksperci udają przed całym światem, że w Polsce hydrauliczne szczelinowanie stosowane we wszystkich rodzajach odwiertów węglowodorów jest bezpiecze.

Eurodeputowani i eksperci  z innych krajów podkreślali konieczność podjęcia szybkich, stanowczych działań dla powstrzymania degradacji środowiska i życia na naszej planecie.

Dla europosłów z Polski człowiek się nie liczy a najbardziej wymowne na potwierdzenie tego jest wystąpienie Kolarskiej/ Bobińskiej. Najważniejsza była dla niej kwestia zawartości CO2 w gazie ziemnym z Rosji. Gaz z Rosji, wg. niemieckiego eksperta, ma wiekszą zawartość CO2 w porównaniu z gazem z innych krajów.

W obecnej sytuacji to europosłowie z innych krajów mogą być naszymi sprzymierzeńcami.

Nie uważam za słuszne w obecnej, bardzo skomplikowanej sytuacji naszego kraju występowanie z EU

ale należy coś zrobić, aby pozbawić europosłów manadatów i prawa do reprezentowania Narodu Polskiego.

Odpowiedzi

Krzysztof Puzyna

#8 Re: Re:

2012-10-22 19:33:27

#7: - Re:

Tylko europosłowie z Polski i ich eksperci udają przed całym światem.

Nie tylko oni, także urzędnicy udają panów.

Urzędnicy z WIOŚ udają, że zrobili analizy składu chemicznego z wylanych podczas trzech wypadków płynów z cystern, udają, że potrafią mierzyć natężenia pola elektromagnetycznego, udają, że szczepionki to nie biznes, udają że park narodowy dookoła Bytowa nie ucierpi przez wlewane do lasów trucizny itd.

Z kolei naukowcy w Polsce udają, że mają coś uczciwego do powiedzenia, faktycznie robią fałszywe prace naukowe jak tą o wpływie na środowisko płynu do hydraulicznego szczelinowania z otworu w Łebieniu bez podawania składu chemicznego płynu, ale analizując jego wpływ na otoczenie...

Czy to są Polacy, jeśli niszczą podstawy życia (wodę pitną) dla przyszłych pokoleń?

Jeśli pozwalają firmom wiertniczym wchodzić w obszary turystyczne, w parki narodowe by je rujnować toksycznymi płynami z odwiertów. To nie są dla mnie odpowiedzialni Polacy tylko urzędnicy, politycy, których przy zgodzie większości Narodu będzie można po prostu zwolnić z ich funkcji.

Oni udają, że gazu w łupkach jest dużo, pomimo, że nie jest, a od miesięcy wiadomo, że opłacalne są złoża konwencjonalne i złoża gazu zamkniętego, które można wydobywać bez obcej pomocy, technologiami firm polskich i bez wyprzedaży bogactw naturalnych firmom zagranicznym. Ta niezbędność firm USA to jest bezczelnie nagrany przekręt!

Podpis pod Petycją do Narodu Polskiego jest aktem woli prawdziwych Polaków do wyczyszczenia i uporządkowania Polski, ich Ojczyzny. Polaków którzy sobie przypomnieli, że właściwie są wolnymi ludźmi, mającymi w swojej części udział w suwerenności polskiej gdy nie chcą być niewolnikami czy kolaborantami.

Chodzi o to by było nas coraz więcej. By podpisali wszyscy suwerenni, odważni Polacy także ci bez Internetu. Byśmy uzyskali podpisy z każdej wsi, każdego miasteczka, każdego miasta, województwa, regionu. Weźmiemy z czasem wieś, po wsi, miasteczko po miasteczku, miasto po mieście, region po regionie i wyczyścimy Polskę.

Trzeba ludzi uświadamiać by mieli odwagę do niezależności psychicznej, jeśli chcą mieć kiedyś państwo wolne z suwerennymi obywatelami, którzy robią tak jak najlepiej potrafią bez porównywania się z całym światem.

Ludzie, nie możemy się porównywać z USA, gdy Obama właśnie wydrukował 2 biliony dolarów i tym drukowanym spłacił długi swoich bankowych graczy w Bambuko.

WOLVERINE

#699 Re: Re:

2014-04-03 21:47:04

#7: - Re:

abcdef

PRZEBUDZENIE - petycja do społeczeństwa

Trzeba zmienić kilka zasad w ordynacji wyborczej, żeby stała się demokratyczną i zgodną z definicją demokracji w 100%.

1. – tyle co oddaje się maksymalnie głosów (ZA) drugie tyle powinno być głosów przeciw, czyli (NIE)

2. – ile głosów chce oddać, – jakich – i na kogo - powinno zależeć od wyborcy, powinno być tylko ograniczenie co do maksymalnej ilości.

3. – do sejmu będą przechodzić kandydaci według ilości otrzymanych głosów (ZA) pod warunkiem że nie będą mieli tyle samo głosów przeciw albo więcej.

4. – premierem zostaje kandydat, który otrzyma najwięcej głosów (ZA), i tworzy rząd z tych, którzy dostali się do sejmu, zgodnie z wolą większości.

5. – na karcie wyborczej do głosowania przy każdym nazwisku, dodatkowy kwadracik pod znakiem (NIE).

6. Okręgi jednomandatowe, plus lista krajowa.

TEGO POWINNO DOMAGAĆ SIĘ SPOŁECZEŃSTWO, JAK CHCE ŻYĆ W DEMOKRACJI !!! Oczywiście nie ma innego sposobu niż wyjście społeczeństwa na ulice.

GŁOSY SPSZECIWU SPOŁECZEŃSTWA NA WYBORACH, POWSTRZYMAJĄ KUMULOWANIE SIĘ PATOLOGJI U ŹRÓDŁA, CZYLI W SEJMIE!!! Obecną ordynacje wyborczą politycy uchwalili dla siebie żeby mieć monopol na bycie w sejmie - a nie dla społeczeństwa żeby żyło w demokracji !!!! Politycy tworzą patologiczne prawo, i według tych patologicznych zasad każą żyć całemu społeczeństwu. Większość społeczeństwa nic nie może zrobić, bo nie ma głosu sprzeciwu na wyborach, nie może się sprzeciwić żadnemu politykowi, bo jest podstępem ubezwłasnowolniona!!! Czyli tak naprawdę nie ma żadnej demokracji, tylko podstępna dyktatura większości polityków, którzy działają na rzecz najbogatszych. I robią ludziom wodę z mózgu!!! W masonizmie państwa się zadłużają, korporacje bogacą a społeczeństwa biednieją. Głosy sprzeciwu społeczeństwa na wyborach będą kształtowały demokracje, a bez głosów sprzeciwu kształtuje się "pieprzony" masonizm, który zezwierzęca ludzi.

{ Definicja demokracji (Demokracja – ustrój polityczny i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli) } - Wyborca powinien mieć możliwość w pełni wyrazić swoją wolę na karcie wyborczej do głosowania.

Demokracja i wolność dla Człowieka to, możliwość wyrażenia swojego sprzeciwu na karcie wyborczej do głosowania. Jeżeli nie ma takiej możliwości to znaczy że jest politycznie ubezwłasnowolniony. A społeczeństwem ubezwłasnowolnionym jest łatwo manipulować i sterować. To właśnie głosy sprzeciwu zastąpią wyjście społeczeństwa na ulice, ale żeby tak się stało, najpierw trzeba wyjść na ulicę po głosy sprzeciwu!!! Demokracja jest dobrym ustrojem, problem w tym że jej nigdy nie było!!! W demokracji bogaty ma pieniądze, polityk ma władze, a biedny ma głos sprzeciwu na wyborach!!! W demokracji po każdej kadencji politycy są rozliczani przez społeczeństwo głosami sprzeciwu na karcie wyborczej do głosowania. To co jest obecnie - to jest parodia wyborów i parodia demokracji!!! W prawdziwej Demokracji Społeczeństwo uczy się myśleć - a Politycy uczą się działać na rzecz kraju i większości społeczeństwa. W ten oto sposób jest pozytywna celowość działania!!!

proszę o podpisy pod petycją:

ps. proszę to rozpowszechniać.
Facebook